REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki

UOKiK szaleje, ale zatory korkują biznes. Tak się zabezpieczysz

Od 2020 r. UOKiK zajmuje się zwalczaniem zatorów płatniczych. Rosnące w kolejnych latach liczby i kwoty nakładanych kar pokazują, że nie jest łatwo rozwiązać ten problem systemowo. Przedsiębiorcy zabezpieczają się przed zatorami również na własną rękę.

10.04.2024
10:33
UOKiK szaleje, ale zatory korkują biznes. Tak się zabezpieczysz
REKLAMA

UOKiK niespełna tydzień temu podał, że w 2023 r. nałożył na firmy niepłacące na czas zobowiązań kary w wysokości ponad 41 mln zł, aż czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. Najwyższe kary 3-7,5 mln zł otrzymały trzy firmy z sektora motoryzacyjnego, ale duże problemy z płatnościami mają podmioty działające w sektorze kosmetycznym, elektromaszynowym i przetwórstwie spożywczym.

REKLAMA

Faktoring może pomóc mniejszym firmom

Komentując dane udostępnione przez UOKiK, Marek Wcisło, ekspert fintechu 4Trans Factoring, zwraca uwagę, że Urząd zajmuje się przede wszystkim większymi przedsiębiorstwami, których zaległości w płatnościach wynoszą co najmniej 2 mln zł.

Z gospodarczego punktu widzenia jest to uzasadnione, ponieważ większe podmioty mogą zalegać z płatnościami wielu kontrahentom jednocześnie. Taka sytuacja może spowodować efekt kuli śniegowej – firmy nieotrzymujące płatności na czas tracą płynność finansową i same nie mogą regulować zobowiązań finansowych w terminie – tłumaczy ekspert.

Szukając sposobu na zabezpieczenie się przed zatorami płatniczymi, mniejsze przedsiębiorstwa sięgają po faktoring. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że z tego typu usług skorzystało w 2023 r. ok. 26,3 tys. działających w Polsce firm, w przeważającej części małych i średnich. Przedsiębiorcy sfinansowali w ten sposób faktury o łącznej wartości 450 mld zł.

Co to jest faktoring?

Usługa faktoringu polega na tym, że przedsiębiorca, faktorant, ceduje wierzytelności z faktur o wydłużonym terminie płatności na faktora (bank lub inną firmę świadczącą usługę faktoringu). Otrzymuje część kwoty widniejącej na fakturze. Gdy kontrahent zapłaci całość, ten przelewa pozostałą kwotę pomniejszoną o prowizję.

Więcej wiadomości na temat zatorów płatniczych w Polsce

Jaki rodzaj faktoringu wybrać?

Przedsiębiorca ma do wyboru kilka odmian i typów faktoringu. W pierwszej kolejności powinien zwrócić uwagę, czy faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Faktoring niepełny oznacza bowiem, że w przypadku braku płatności za scedowaną fakturę przedsiębiorca musi zwrócić udzielającemu finansowania faktorowi otrzymane pieniądze i sam dochodzić wierzytelności u dłużnika.

Korzystniejszy dla przedsiębiorców jest faktoring pełny (właściwy), gdy faktor przejmuje całe ryzyko na siebie i w razie kłopotów z płatnością podejmuje się windykacji należności od nierzetelnego płatnika. Wierzytelności w przypadku faktoringu pełnego są zazwyczaj ubezpieczane i w przypadku niewypłacalności kontrahenta pokrywa je firma ubezpieczeniowa.

Faktoring zagraniczny

REKLAMA

Marek Wcisło dodaje, że jeśli przedsiębiorcy prowadzą interesy z podmiotami z innych krajów, to powinni zwrócić uwagę, czy wybrana firma faktoringowa obsługuje płatności w walutach, w których oczekuje płatności.

Wtedy unikniemy ryzyka związanego z wahaniami kursów – tłumaczy ekspert 4Trans Factoring.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA