REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Rekordowa liczba hipotek. Tak dużo pieniędzy banki jeszcze nigdy pożyczyły

Bezpieczny kredyt 2 proc. bezsprzecznie wywołał niemałe zamieszanie na rynku nieruchomości, ale również na rynku kredytów. Najnowsze dane Biura Informacji Kredytowej wskazują, że w październiku pobite zostały dwa rekordy - w ujęciu miesięcznym banki udzieliły najwięcej kredytów hipotecznych od października 2022 r., a także ich wartość była najwyższa w całej dotychczasowej historii rynku kredytów mieszkaniowych.

30.11.2023
10:14
Rekordowa liczba hipotek. Tak dużo pieniędzy banki jeszcze nigdy pożyczyły
REKLAMA

Z najnowszych danych BIK wynika, że w październiku 2023 r. (w porównaniu do października 2022 r.) w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej następujących produktów kredytowych:

REKLAMA
  • kredytów mieszkaniowych (+267,0 proc.),
  • kredytów ratalnych o (+49,3 proc.),
  • kredytów gotówkowych (+11,6 proc.).

Ujemną dynamikę odnotowały jedynie limity w kartach kredytowych (-3,0 proc.).

Z kolei w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość we wszystkich produktach kredytowych:

  • kredytach mieszkaniowych (+360,6 proc.),
  • kredytach ratalnych (+34,6 proc.),
  • kredytach gotówkowych (+22,3 proc.),
  • limitach na kartach kredytowych (+9,1 proc.).

Również patrząc na dane od początku 2023 r. mamy do czynienia ze wzmożonym zainteresowaniem na rynku kredytów. Jak podaje BIK, w okresie styczeń-październik br. w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o (+55,4 proc.), wydały więcej kart kredytowych (+17,1 proc.) oraz udzieliły więcej o (+7,3 proc.) kredytów gotówkowych i kredytów mieszkaniowych (+0,9 proc.). Natomiast w tym samym okresie w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały o (+23,4 proc.) wyższą wartość limitów na karcie kredytowej, o (20,8 proc.) udzieliły wyższą wartość kredytów ratalnych, o (+13,2 proc.) wyższą wartość kredytów gotówkowych oraz o (+10,5 proc.) wzrosła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych.

Kredyty gotówkowe i ratalne

W październiku 2023 r. został utrzymany trend wzrostowy na rynku kredytów gotówkowych zarówno w ujęciu rocznym, jak i za pierwsze 10 miesięcy roku. Zdaniem prof. Waldemara Rogowskiego, głównego analityka Grupy BIK, sytuacja jest dobra. I zwraca uwagę na kredyty gotówkowe zaciągane na kwotę powyżej 50 tys. zł.

W przedziale tym, w okresie 10 pierwszych miesięcy 2023 r. wystąpiły najwyższe dodatnie dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym (+16,7 proc.), jak i w wartościowym (+19,9 proc.). Z taką samą sytuacją mieliśmy do czynienia również w 2021 r. Skutkiem tego zjawiska jest wyższa dynamika akcji kredytowej w ujęciu wartościowym niż liczbowym. Obecnie kredyty pow. 50 tys. zł odpowiadają za 12,2 proc. liczby udzielonych w okresie styczeń-październik br. kredytów gotówkowych i za prawie połowę (49,1 proc.) łącznej wartości sprzedaży kredytów gotówkowych udzielonych w tym okresie. Wiąże się to w dużej części z konsolidacją kredytów, dzięki której udzielane są kredyty na wyższe kwoty – wyjaśnia prof. Rogowski.

Również w przypadku kredytów ratalnych mamy do czynienia w październiku z tendencją wzrostową. szczególnie w ujęciu liczbowym.

W ciągu 10 miesięcy br. najwyższe dynamiki w ujęciu wartościowym, podobnie jak w roku ubiegłym, odnotowały kredyty ratalne do 1 tys. zł (+86,9 proc.). Jeszcze bardziej spektakularne wzrosty w tym samym przedziale wystąpiły w ujęciu liczbowym, gdzie wzrost wyniósł (+132,0 proc.) - podaje ekspert.

I tłumaczy, że tak wysoka dynamika niskokwotowych kredytów ratalnych to w większości efekt przekształcania niespłaconych w okresie bezodsetkowym zobowiązań z odroczonym terminem płatności (BNPL) w kredyt ratalny poprzez zakup powstałej wierzytelności przez banki.

Natomiast nadal, podobnie jak w całym 2022 r., najniższą dynamiką sprzedaży w ujęciu liczbowym charakteryzowały się kredyty ratalne na wysokie kwoty, tj. z przedziału powyżej 10 tys. zł (+1,7 proc.). Ale w ujęciu wartościowym odnotowały wyższą dynamikę (+9,9 proc.). Są to w większości kredyty na zakup droższych dóbr trwałych. Kredyty niskokwotowe (do 1 tys. zł) stanowią 48,3 proc. liczby i 7,9 proc. wartości udzielonych kredytów ratalnych. Natomiast kredyty wysokokwotowe (pow. 10 tys. zł) to 2,9 proc. liczby i 33,3 proc. wartości udzielonych kredytów ratalnych – stwierdza główny analityk Grupy BIK.

Najnowsze dane wskazują, że średnia wartość kredytu gotówkowego udzielonego w październiku 2023 r. wyniosła 23 417 zł. Jest to wzrost o 9,6 proc. w stosunku do października 2022 r. Natomiast średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w październiku 2023 r. to 2 595 zł i jest ona niższa niż w październiku rok temu o 9,8 proc.

Więcej o kredytach przeczytasz na Bibzlog.pl:

Kredyty mieszkaniowe

Hipoteki odnotowały w październiku rekordowe wyniki. Z danych BIK wynika, że w ujęciu liczbowym banki udzieliły 24,1 tys. kredytów i jest to najwyższy od października 2021 r. poziom miesięcznej akcji kredytowej. Z kolei w ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 9,725 mld zł i jest to najwyższą kwotą w całej dotychczasowej historii rynku kredytów mieszkaniowych.

Zdaniem prof. Rogowskiego jest kilka źródeł rekordowej wartości akcji kredytowej.

Tak duża sprzedaż jest wynikiem ożywienia popytu na kredyty mieszkaniowe w następstwie wzrostu zdolności kredytowej, do którego przyczyniły się zarówno spadek poziomu WIBOR-u, wzrost realny wynagrodzeń, jak i wydłużanie średniego okresu kredytowania. Wzrost zdolności kredytowej przełożył się na wzrost wartości udzielanego kredytu i obecnie średnia kwota wynosi 402,98 tys. zł będąc wyższą o 25,5 proc. niż przed rokiem. Jednocześnie jest ona na historycznie rekordowym poziomie. W październikowej akcji kredytowej widać bardzo pozytywny skutek uruchomienia rządowego Programu Kredyt 2 proc. W październiku br. według statystyk BIK banki udzieliły w ramach tego Programu 14 206 kredytów (59 proc. wszystkich udzielonych kredytów) na kwotę 5,829 mld zł (60 proc. łącznej kwoty udzielonych kredytów). Trzeba również zwrócić uwagę, że wartość udzielanych w ramach programu kredytów jest zbliżona do wysokości limitów tj. 500 tys. zł dla singla i 600 tys. zł dla małżeństw lub par wychowujących przynajmniej jedno wspólne dziecko - wyjaśnia ekspert.

Do 26 listopada 2023 r. banki zaraportowały 1,153 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 285 mld zł.

Karty kredytowe

REKLAMA

Z najnowszych danych BIK wynika, że w październiku 2023 r. wyhamowała sprzedaż kart kredytowych. W porównaniu do października 2022 r. była ona ujemna w ujęciu liczbowym (-3,0 proc.), natomiast dodatnia w ujęciu wartościowym (+9,1 proc.).

Dynamiki z okresu 10 miesięcy 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku są dobre (+17,1 proc.) w ujęciu liczbowym oraz (+23,4 proc.) w ujęciu wartościowym - tłumaczy Waldemar Rogowski.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA