REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Nie ma rozwoju, nie ma pracy. Polacy coraz więcej wymagają od pracodawców

Polscy pracownicy mają coraz dłuższą listę oczekiwań od pracodawców. Okazuje się, że bardzo wysoko umieścili na niej możliwość rozwoju. Jest ona dla nich kluczowa do tego stopnia, że w razie jej braku są gotowi zmienić pracę. Taką chęć wyraziło 58 proc. ankietowanych w badaniu GoodHabitz. Wynika z niego również, że wpisanie oferty szkoleń do listy benefitów, ma znaczący wpływ już na poziomie rekrutacji. Zdobycie lub poszerzenie których kompetencji jest najważniejsze dla polskich pracowników?

25.04.2023
13:51
Nie ma rozwoju, nie ma pracy. Polacy coraz więcej wymagają od pracodawców
REKLAMA

Zmiana pracy wiąże się nie tylko z chęcią wyższych zarobków. Od lat Polacy wskazują, że ta decyzja spowodowana jest również brakiem możliwości rozwoju i poczuciem niedocenienia przez pracodawcę.

REKLAMA

Dobre szkolenie to podstawa

Polacy uważają, że ich sytuacja zawodowa zależy od dostępu do szkoleń - wynika z badania GoodHabitz. I wskazują, że osoby, które uczestniczą w różnych działaniach rozwojowych w firmie, mają większe szanse na ciekawe oferty i osiągają zawodowo lepsze wyniki. Dlatego też dobra oferta szkoleniowa, to w opinii Daniela Idźkowskiego, country directora w GoodHabitz Poland, mocna karta przetargowa, o czym świadczą wyniki badania.

Ma ona (oferta szkoleniowa - przyp. red.) wpływ zarówno na sposób postrzegania oferty pracodawcy, jak i pozostanie w obecnym miejscu zatrudnienia. Blisko 6 na 10 badanych Polaków byłoby gotowych zmienić obecnego pracodawcę na innego, jeśli umożliwi im lepsze możliwości rozwoju. Mowa oczywiście o nauce i rozwoju w godzinach pracy, nie ma tu dla pracodawców drogi na skróty - tłumaczy.

I dodaje, że jeszcze więcej, bo 70 proc. ankietowanych, twierdzi, że oferty pracodawców, którzy dodatkowo finansują szkolenia pracownikom, są dla nich bardziej atrakcyjne od innych.

Z kolei, gdy w wykazie benefitów firmy, która poszukuje pracowników, znajdują się szkolenia online, to atrakcyjność takiej oferty wzrasta jeszcze bardziej. Twierdzi tak 76 proc. badanych, którzy chętniej wysłaliby swoje CV.

Wciąż wysoko na liście priorytetowych szkoleń według Polaków są umiejętności miękkie. Oferta pracy informująca o finansowaniu przez firmę tego benefitu dla zespołu jest bardziej atrakcyjna od innych dla aż 72 proc. kandydatów. 

 class="wp-image-2114473"

Rozwój pomaga w karierze

Z badania wynika także, że trzech na czterech Polaków uważa, że osoby dbające o rozwój swoich umiejętności mają większe szanse na znalezienie dobrej pracy, a także, że rozwój kompetencji jest ważny na każdym etapie życia zawodowego.

Z kolei brak dostępu do szkoleń i możliwości rozwoju badani uważają często za przyczynę niepożądanego przebiegu kariery. Aż sześciu na dziesięciu respondentów uważa, że jeśli na wcześniejszych etapach życia zawodowego mieliby dostęp do większej liczby kursów od pracodawców, byliby obecnie w lepszej sytuacji. 

Szkolenia stale zyskują na znaczeniu, ponieważ wciąż zmieniają się potrzeby, a pracodawcy poszukują kandydatów z nowym zestawem kompetencji. Rachunek jest jednak prosty – jeśli pracodawca zainwestuje w szkolenia pracownika, sam zyska talenty, które pomogą firmie przygotować się na przyszłość. Jest to więc inwestycja, która zwróci się każdej ze stron – ocenia Idźkowski.

I dodaje, że firmom to się opłaca, bo przyciągają one wartościową kadrę, jednocześnie osiągając lepsze wyniki biznesowe.

Aż 72 proc. respondentów przyznaje, że w przyszłości coraz ważniejsze będzie stałe podwyższanie swoich umiejętności w pracy. I widzą również zagrożenie dla tych, którzy tego nie będą robić - efektem będą w nadchodzących latach problemy ze znalezieniem pracy - twierdzi tak ponad 2/3 Polaków.

 class="wp-image-2114476"

Top lista kompetencji

REKLAMA

W badaniu GoodHabitz przedstawiono ankietowanym jedenaście obszarów kompetencji, które w ostatnich latach uważane są za szczególnie ważne. Są wśród nich zarówno te związane z cyfryzacją i „twardą” wiedzą (języki obce, umiejętności cyfrowe), jak i budową relacji w pracy (m.in. praca zespołowa, efektywna komunikacja). Jak pokazują wyniki badania, Polacy są świadomi dużej roli tych zdolności we współczesnych organizacjach i chcą je rozwijać. Dowodzi tego między innymi fakt, że aż dziewięć na jedenaście przedstawionych kompetencji zostało uznanych za istotne przez ponad 80 proc. badanych.

Jako „zdecydowanie istotne” (najwyższa ocena w badaniu) w rozwoju kariery Polacy najczęściej wskazywali takie kompetencje, jak znajomość języków obcych (50 proc.), kompetencje cyfrowe (49 proc.), zdolności pracy zespołowej (46 proc.), efektywna komunikacja w organizacji (41 proc.) i rozwój osobisty (40 proc.). Te wyniki to także dowód na szeroki wachlarz umiejętności, które według Polaków mogą być przydatne we współczesnych organizacjach i rosnącą rolę tzw. skill blendingu, czyli skutecznego łączenia kompetencji cyfrowych z miękkimi. 

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA