REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Jak pozyskać i zatrzymać największe talenty? Oto prognozy na najbliższe lata

W dzisiejszych czasach, choć pracy na rynku nie brakuje, to coraz częściej pracodawcy nie stawiają tylko na dobrze wykwalifikowaną kadrę, ale również wsłuchują się w inne potrzeby przyszłego pracownika. Jak prezentują się trendy na najbliższe lata w zakresie pozyskiwania i utrzymania najbardziej utalentowanych pracowników w firmie?

24.04.2023
18:18
Jak pozyskać i zatrzymać największe talenty? Oto prognozy na najbliższe lata
REKLAMA

Cpl, firma z branży rekrutacyjnej, wskazuje, że zaledwie 30 proc. globalnej siły roboczej to osoby aktywnie poszukujące pracy. W konsekwencji międzynarodowy sourcing i poszerzenie puli talentów staje się kluczowe w realiach wysoce konkurencyjnego rynku.

REKLAMA

Przy tak ograniczonej puli talentów, konieczne jest opracowanie programów, które mogą zwiększyć możliwości pracy dla osób, takich jak m.in. pracujący rodzice, osoby z niepełnosprawnościami lub neuroatypowe, często o szczególnie cennych zdolnościach. Pomoże to organizacjom wykorzystać nowe możliwości i zróżnicowane myślenie. Oznacza to także skupienie się na pracownikach o odpowiednich cechach i kompetencjach, a nie na dopasowaniu osób do konkretnego stanowiska – mówi Katarzyna Piotrowska, country manager w Cpl Poland.

Pożądane cechy i kompetencje kandydatów

Wynagrodzenie przestaje być głównym czynnikiem, decydującym o podjęciu zatrudnienia w danej firmie. Potencjalni kandydaci oraz pracownicy coraz częściej oczekują od pracodawców sprecyzowanego, pozapłacowego szeregu wartości dodanych.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Cpl's Future of Work Institute rozpoznaliśmy 20 kluczowych elementów, które należy rozważyć przy projektowaniu prawdziwie kompleksowej strategii firmowych wartości. Należą do nich m.in.: wynagrodzenie, zachowania przywódcze, sensowność pracy, rozwój kariery, elastyczność, rozwój zawodowy, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, CSR i kapitał społeczny. Wszystko to napędza strategię pozyskiwania talentów, w tym przyciąganie, zatrzymywanie i angażowanie na dalszych etapach współpracy– komentuje Katarzyna Piotrowska.

W najbliższych latach rynek pracy będzie stawiał nie tylko na cyfrowo kompetentnych pracowników, ale jeszcze bardziej niż kiedykolwiek na umiejętności z zakresu: krytycznego, innowacyjnego i zgodnego z ideą globalnego obywatelstwa sposobem myślenia, a także umiejętności interpersonalne, korzystania z mediów i informacji. Ponadto pożądanymi cechami będą też m.in. rozwiązywanie problemów, swobodna komunikacja, praca zespołowa i predyspozycje przywódcze.

Kluczową filozofią będzie myślenie poza tradycyjnymi granicami lub ściśle określonymi rolami i ponowne sformułowanie zadań w zależności od kompetencji i umiejętności pracowników. Takie podejście umożliwia również zastosowanie AI czy RPA (Robotic Process Automation), służących automatyzacji powtarzalnych i mało wymagających zadań, jednocześnie pozwalając pracownikom skupić się na pracy o wyższej wartości, zgodnej z ich predyspozycjami - kontynuuje Piotrowska.

I przywołuje zeszłoroczne badanie Deloitte, z którego wynika, że organizacje oparte na umiejętnościach mają o 63 proc. większe szanse na osiągnięcie wyników niż te, działające w aktualnie standardowym modelu.

Co jest ważne w procesie tworzenia miejsca pracy?

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w procesie tworzenia miejsca pracy przyszłości będzie nieustanne doskonalenie funkcjonowania organizacji, poprzez dostrzeganie i zrozumienie osobistych, emocjonalnych i społecznych potrzeb różnych pracowników.

Inkluzywność to sprawiedliwość, równość oraz poczucie przynależności i znaczenia w firmie. Jednak podstawą będzie dążenie organizacji do zapewnienia miejsca pracy, które w pełni wykorzystuje wiele warstw wyjątkowości. Ponadto kluczowe jest ostateczne rozprawienie się z nierównością płci na rynku pracy, a także stworzenie organizacji w pełni integracyjnych dla osób z chorobami lub niepełnosprawnościami. To również wprowadzenie równowagi między życiem prywatnym a pracą, a także szereg procesów polepszających współpracę i więź na linii kadra kierownicza – pracownicy – mówi Piotrowska.

Coraz bardziej doceniane będzie zarządzanie potrzebami związanymi z konkretnymi etapami życia pracowników. Proces ten obejmuje ukierunkowane inicjatywy DEI (Equality, Diversity, and Inclusion), dostosowywanie świadczeń, wsparcie rozwoju oraz alternatywne modele wykonywania obowiązków, umożliwiające pracownikom jak najlepsze funkcjonowanie w pracy na różnych etapach ich życia. Firmy, chcące wziąć udział w wyścigu o najlepsze talenty na rynku, będą zmuszone do ewaluacji swoich działań z zakresu przyciągania, pozyskiwania i zatrzymywania pracowników zróżnicowanych pod względem potrzeb życiowych i będących na innych jego etapach.

REKLAMA

Podjęcie proaktywnej odpowiedzialności za zdrowie i dobre samopoczucie pracowników będzie miało w najbliższych latach kluczowe znaczenie w budowaniu silnych organizacji, współpracujących z najwyższej klasy specjalistami. Przyjęcie kultury zdrowia, a więc budowanie organizacji bezpiecznych pod względem fizycznym i psychicznym, może poprawić samopoczucie pracowników, jak również zdrowie konsumentów, społeczności i środowiska. Strategia ta może pomóc też w redukcji kosztów, zwiększeniu przychodów i zysków oraz poprawieniu reputacji firmy. Aby tak się stało, firmy powinny podjąć aktywności w 8 współzależnych obszarach, wpływających na dobrostan pracowników, tj. fizycznym, emocjonalnym, duchowym, społecznym, zawodowym, środowiskowym, finansowym i intelektualnym.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA