REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Enea zwróci klientom pieniądze. UOKiK: spółka niesłusznie je pobrała

Liczne skargi od klientów firmy energetycznej Enea S.A. wpływały do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ws. ofert z gwarancją stałej ceny prądu, w których jednak pojawiały się dodatkowe opłaty. Po analizie prezes UOKiK wszczął dwa postępowania: o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz o stosowanie nieuczciwych klauzul w umowach. I wydał dwie decyzje zobowiązujące wobec przedsiębiorcy, w wyniku których Enea ma zwrócić klientom niesłusznie pobrane opłaty.

29.01.2024
16:48
Enea zwróci klientom pieniądze. UOKiK: spółka niesłusznie je pobrała
REKLAMA

Enea sprzedaje energię elektryczną dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców na terenie całego kraju. Jak doszło do tego, że UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce? Otóż, jak wskazuje UOKiK, firma proponowała konsumentom kilka wariantów umów gwarantujących niezmienność ceny prądu przez 24 lub 36 miesięcy. Ale okazało się, że w zamian za utrzymanie stałych cen Enea pobierała dodatkową opłatę 20-30 zł miesięcznie. Jej wysokość zależała od umowy i formy faktury. I co gorsza - informacje na ten temat były pomijane w części materiałów reklamowych i działań marketingowych lub prezentowane w niepełny sposób, a także spółka nie informowała swoich klientów, że jest to zupełnie nowa, obowiązkowa opłata, naliczana cyklicznie w stałej wysokości, niezależnie od zużycia energii. A przez to konsumenci mogli być wprowadzani w błąd odnośnie tego, jaka będzie ostateczna wysokość ich rachunku.

REKLAMA

Klienci spółki Enea nie byli należycie poinformowani, że po zawarciu umowy gwarantującej stałą cenę prądu, ich rachunki będą wyższe o kwotę opłaty handlowej. W praktyce to właśnie wysokość tej opłaty pozwoliłaby konsumentom rzetelnie ocenić atrakcyjność oferty – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

I przypomina, że przedsiębiorca ma obowiązek podawać konsumentom informacje w sposób jasny i jednoznaczny.

Odrzucone reklamacje zostaną uznane

Pierwsza decyzja UOKiK dotyczy odrzuconych przez spółkę reklamacji składanych w tej sprawie przez konsumentów. Jak wyjaśnia urząd, konsumenci mają prawo odzyskać pieniądze, które wpłacili w ramach opłaty handlowej. Wniosek o rekompensatę konsumenci będą mogli składać w ciągu trzech miesięcy od momentu, gdy spółka indywidualnie powiadomi ich o decyzji prezesa UOKiK.

Enea wycofała się z oferowania umów gwarantujących stałą cenę prądu 1 czerwca 2021 r. Aktualnym klientom firmy, których dotyczy zobowiązanie, spółka przyzna dodatkowo 550 zł w postaci kodu rabatowego do internetowej Strefy Zakupów Enei. Szczegóły zostały zawarte w decyzji, o której spółka poinformuje również na swojej stronie internetowej oraz portalu Facebook - podaje UOKiK.

Więcej o opłatach za energię elektryczną przeczytasz na Bizblog.pl:

Warunki wypowiedzenia umowy niczym wymuszenie pieniędzy

Druga decyzja prezesa UOKiK dotyczy niedozwolonych klauzul umownych, jakie Enea stosowała w ofertach sprzedaży energii elektrycznej z gwarancją stałej ceny.

Przeanalizowaliśmy warunki wypowiadania umów i nasze wątpliwości wzbudziły postanowienia, które w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy przez konsumenta nakładały na niego zryczałtowaną opłatę. Wynosiła ona 30 zł za każdy miesiąc pozostały do końca trwania tej umowy i nie miała uzasadnienia w kosztach ponoszonych przez spółkę. Celem takiego zapisu było wymuszenie na klientach dalszego korzystania z usług Enei. Ograniczało to bezpodstawnie swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W efekcie takich zapisów, konsument, który chciał wypowiedzieć Enei umowę, był zobowiązany do zapłaty kary stanowiącej równowartość opłat handlowych przewidzianych w umowie do końca jej obowiązywania. Jak zaznacza UOKiK, mogło to powstrzymywać konsumentów przed rozwiązaniem umowy.

Enea indywidualnie skontaktuje się z konsumentami, których dotyczy rekompensata i automatycznie zwróci im niesłusznie pobrane opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Wskazani w zobowiązaniu aktualni klienci firmy otrzymają dodatkowo 550 zł w postaci kodu rabatowego do sklepu internetowego - Strefy Zakupów Enei. Spółka zamieści informacje o decyzji prezesa UOKiK na stronie internetowej i swoim profilu na portalu Facebook - podaje UOKiK.

REKLAMA

I dodaje, że spółka Enea uruchomi także dedykowaną dla konsumentów infolinię, gdzie będzie można uzyskać więcej informacji na temat przysługujących konsumentom rekompensat.

To nie pierwszy raz, gdy prezes UOKiK interweniuje w spółkach z branży energetycznej. W ubiegłych latach za stosowanie niedozwolonych klauzul wydał decyzje zobowiązujące wobec spółek Tauron, PGE Obrót oraz nałożył karę na Polski Prąd i Gaz.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA