REKLAMA
 1. bizblog
 2. Emerytury /
 3. Poradniki
 4. Emerytury - poradniki /

Emerytura policyjna nie tylko dla policjanta. Komu jeszcze przysługuje?

Policjanci to jedna z grup zawodowych ciesząca się przywilejem przechodzenia na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem ustawowego wieku. Muszą oni jednak spełnić inne warunki, aby uzyskać świadczenie. Komu przysługuje emerytura policyjna i na jakich zasadach jest wypłacana?

03.11.2023
4:09
Emerytura policyjna nie tylko dla policjanta. Komu przysługuje?
REKLAMA

Świadczenie, jakim jest emerytura policyjna, przysługuje nie tylko osobom wykonującym zawód policjanta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą ją uzyskać między innymi pracownicy:

REKLAMA
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Straży Granicznej,
 • Służby Więziennej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Straży Marszałkowskiej.

Ubiegający się o przyznanie świadczenia, muszą spełnić ustawowe warunki. Jednym z nich jest 15-letni lub 25-letni staż pracy – w zależności od tego, na mocy jakich przepisów uprawniony przechodzi na emeryturę.

Emerytury policyjne – zmiany po 2013 roku

Funkcjonariusze, którzy zostali przyjęci do służby przed 31 grudnia 2012 roku, mogą przejść na emeryturę zgodnie ze starymi zasadami. Obowiązuje ich 15-letni staż pracy, natomiast wysokość świadczenia to 40 proc. z podstawy wymiaru za 15 lat służby. Dodatkowo dolicza się 2,6 proc. podstawy wymiaru za kolejne lata służby. Emerytura wynosi maksymalnie 75 proc. ostatniej pensji.

Tymczasem funkcjonariusze, którzy rozpoczęli pracę po 1 stycznia 2013 roku, mogą przejść na emeryturę dopiero po 25 latach służby. Wysokość świadczenia to 60 proc. podstawy wymiaru za 25 lat służby oraz dodatkowe 3 proc. za lata kolejne. Maksymalna emerytura również wynosi 75 proc. podstawy wynagrodzenia.

Od 2019 roku nie obowiązuje natomiast minimalny wiek emerytalny, który dla policjantów wynosił 55 lat.

Więcej o emeryturach przeczytasz na Bizblog.pl:

Podwyższenia i dodatki do emerytury policyjnej

Emerytura policyjna może zostać podwyższona, jeśli świadczeniobiorca spełnia warunki ustawowe. Świadczenie podwyższa się:

 • o 2 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w charakterze nurków i płetwonurków, a także w zwalczaniu fizycznym terroryzmu,
 • o 1 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w składzie personelu latającego w samolotach i śmigłowcach, w składzie załóg nawodnych jednostek pływających, w charakterze skoczków spadochronowych i saperów, w służbie wywiadowczej zagranicą,
 • o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu lub życiu.

Tymczasem dodatkowe świadczenia podwyższające emeryturę policyjną to:

 • dodatek pielęgnacyjny – wydawany w przypadku całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia lekarskiego. Dodatek przysługuje także wszystkim funkcjonariuszom, którzy ukończyli 75 lat,
 • prawo do lokalu mieszkalnego – jest to prawo funkcjonariusza oraz rodziny, która pobiera rentę po jego śmierci,
 • świadczenia socjalne – mogą mieć formę pieniężną lub niepieniężną, przyznawane są funkcjonariuszom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Jak przejść na emeryturę policyjną?

Wniosek o przyznawanie emerytury policyjnej funkcjonariusze składają do właściwego organu rentowego. Ma on 60 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli odmówi przyznania świadczenia, funkcjonariusz ma prawo odwołać się do sądu.

REKLAMA

Policjanci, którzy wstąpili do służby przed 31 grudnia 2012 roku, mogą wybrać, czy przejdą na emeryturę na nowych czy na starych zasadach. Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać wyższe świadczenie, trzeba przepracować 25, a nie 15 lat. Funkcjonariusze, którzy rozpoczęli pracę po 1 stycznia 2013 roku, nie mają wyboru – obowiązują ich wyłącznie nowe zasady przyznawania świadczenia.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA