REKLAMA
 1. bizblog
 2. Biznes /
 3. Poradniki
 4. Zasiłki - poradniki /

Dofinansowanie z Urzędu Pracy. Kto może ubiegać się o nawet 30 tys. zł?

Osoby bezrobotne, które spełnią warunki ustawowe, mogą starać się o uzyskanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Kwota wsparcia zależy od regulaminu wewnętrznego konkretnego urzędu pracy, ale w większości przypadków oscyluje w okolicach 25-30 tys. zł. Kto i na jakich warunkach może otrzymać wsparcie w 2024 r.?

02.02.2024
13:57
Dofinansowanie z Urzędu Pracy. Kto może ubiegać się o nawet 30 tys. zł?
REKLAMA

Czym cechuje się dotacja z Urzędu Pracy na otwarcie własnej firmy?

REKLAMA

Osoby planujące otworzyć własną firmę, mogą skorzystać z różnego rodzaju wsparcia finansowego. Najchętniej sięgają jednak po dotację z Urzędu Pracy, która przyznawana jest na preferencyjnych warunkach. Dotacja z UP:

 • może być przyznana osobie bezrobotnej,
 • ma charakter bezzwrotny (po spełnieniu odpowiednich wymagań),
 • może sięgać nawet sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
 • na ogół nie wymaga posiadania wkładu własnego.

Środki przyznawane są osobom, które złożą odpowiedni wniosek oraz spełnią inne, ustawowe wymagania.

Warunki otrzymania dotacji w 2024 r.

Dotacja na otwarcie własnej działalności gospodarczej w 2024 r. może zostać przyznana osobie, która:

 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy posiadała status bezrobotnego,
 • nie odmówiła (z przyczyn nieuzasadnionych) udziału w szkoleniach, pracach społecznie użytecznych, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, pracach interwencyjnych lub robotach publicznych,
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych, stażu, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja itp.,
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, staż itp.,
 • nie otrzymała z Funduszu Pracy albo innych źródeł publicznych bezzwrotnej dotacji na otwarcie własnej firmy,
 • nie posiada wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • w okresie dwóch lat poprzedzającym złożenie wniosku nie była karana za przestępstwa w obrocie gospodarczym,
 • nie złożyła wniosku o dofinansowanie do innego urzędu pracy.

Jeśli wnioskujący nie spełnia choć jednego warunku, nie może otrzymać bezzwrotnej dotacji.

Więcej poradników przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak otrzymać dotację w 2024 r.?

Jednym z podstawowych warunków otrzymania dotacji w 2024 r. jest, podobnie jak w poprzednich latach, złożenie wniosku w Urzędzie Pracy. Bezrobotny może złożyć tylko jeden wniosek, ubiegając się o wsparcie z ramienia konkretnego urzędu. We wniosku należy podać informacje dotyczące przyszłej działalności, a także wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy ukończonych szkoleń specjalizacyjnych. Innymi słowy, musi się w nim znaleźć wszystko, co miałoby wpływ na dobrą ocenę projektu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem pracy podpisywana jest umowa. Jej stroną jest również poręczyciel, czyli osoba, która zobowiązuje się zwrócić przyznane środki, jeśli zostaną one wydatkowane w niewłaściwy sposób, a przedsiębiorca nie będzie w stanie spłacić długu. Dopiero po dopełnieniu wszelkich formalności pieniądze zostaną przekazane na konto wnioskodawcy.

Będzie się on musiał z nich rozliczyć w ustawowym terminie. Przedsiębiorca nie ma natomiast obowiązku pokrywania kosztów zakupu wyposażenia we własnym zakresie – otrzymuje on konkretną kwotę do dyspozycji, a nie wyłącznie zwrot poniesionych wydatków.

O czym warto pamiętać, ubiegając się o dotację z UP?

Dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej przyznawane są do wyczerpania środków, dlatego wniosek warto złożyć jak najszybciej, o ile oczywiście spełniamy wymagania ustawowe. Niezbędnym jego elementem jest biznesplan, który należy sporządzić w oparciu o dokładną analizę rynku. To na jego podstawie dokonuje się oceny, czy firma ma szansę wygenerować zyski.

REKLAMA

Przyszły przedsiębiorca musi także szczegółowo zapoznać się z umową, na podstawie której otrzyma środki pieniężne. Kwota wsparcia jest różna, w zależności od zasad obowiązujących w konkretnym urzędzie. Niemniej jednak najczęściej oscyluje pomiędzy 25-30 tys. zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wybranego urzędu pracy oraz bezpośrednio u pracownika.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA