REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki /

Dodatek stażowy. Co trzeba zrobić, aby go otrzymać?

Dodatek stażowy to świadczenie wypłacane obowiązkowo pracownikom jednostek budżetowych posiadającym określony przepisami staż pracy. Z tego też powodu bywa on nazywany dodatkiem za wysługę lat. Na jakich zasadach jest wypłacany i co trzeba zrobić, aby go otrzymać?

01.02.2024
10:42
rekompensaty-od-rzadu-rachunki
REKLAMA

Kto może otrzymać dodatek stażowy?

REKLAMA

Dodatek stażowy przysługuje pracownikom sfery budżetowej, którzy posiadają odpowiedni staż pracy. Otrzymują go między innymi:

 • urzędnicy,
 • nauczyciele,
 • pracownicy państwowej służby zdrowia,
 • funkcjonariusze,
 • żołnierze zawodowi.

Dodatek ten jest więc domeną pracowników zatrudnionych w „państwówce”, ale coraz częściej wypłacają go również podmioty prywatne. Ich właściciele mogą, na mocy stosownym zapisów w regulaminie wewnątrzzakładowym, wypłacać pracownikom tego rodzaju świadczenie. Prawo do niego oraz kwota nie muszą być ustalane w taki sam sposób, jak u pracowników sfery budżetowej.

Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje dodatek stażowy?

Dodatek stażowy można otrzymać po przepracowaniu określonej liczby lat, przy czym pracownik nie musi być związany przez cały czas z tym samym pracodawcą. Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od stażu pracy, wynagrodzenia zasadniczego oraz konkretnego zawodu. Dodatek stażowy dla:

 • pracownika samorządowego – przysługuje po pięciu latach pracy, a jego wysokość to 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym kolejnym rokiem rośnie o 1 proc., przy czym nie może przekroczyć 20 proc. pensji zasadniczej,
 • nauczyciela – przysługuje po czterech latach pracy i wynosi 1 proc. uposażenia zasadniczego. Z każdym kolejnym rokiem wzrasta o 1 proc., jednak nie może przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego,
 • żołnierza zawodowego – przysługuje trzy latach służby i wynosi 3 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Do przepracowania 15 lat dodatek rośnie co trzy lata o 3 proc. Po tym czasie wzrasta o 1 proc. za każdy kolejny rok, jednak w sumie nie może przekroczyć 35 proc. wynagrodzenia zasadniczego,
 • funkcjonariusza – przysługuje po dwóch latach pracy i wynosi 2 proc. wynagrodzenia zasadniczego. W każdym kolejnym roku wzrasta o 1 proc., aż do przepracowania 20 lat. Po tym czasie dodatek rośnie o 2 proc. co dwa lata, aż do osiągnięcia 32 proc.

Więcej informacji dla pracowników znajdziesz na Bibzlog.pl:

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek stażowy?

Dodatek stażowy wypłacany jest wraz z wynagrodzeniem zasadniczym. Jeśli pracownik nabył do niego prawo w trakcie miesiąca, dodatek zostanie wypłacony począwszy od miesiąca kolejnego. Nie trzeba natomiast dopełniać żadnych formalności – obowiązek obliczenia i wypłaty świadczenia leży po stronie pracodawcy. Niemniej jednak to pracownik będzie musiał przedstawić dokumenty, które wpływają na ustalenie stażu pracy. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w kolejnych latach podejmowały zatrudnienie w różnych miejscach. Do stażu pracy bierze się pod uwagę:

 • zakończone okresy zatrudnienia,
 • studia doktoranckie,
 • czynną i zawodową służbę wojskową,
 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo stypendium,
 • czas, o który został skrócony okres wypowiedzenia, jeśli zwolnienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Zgodnie z orzecznictwem pracownik nabywa prawo do dodatku stażowego po spełnieniu określonych przepisami warunków, a nie dopiero po udokumentowaniu stażu pracy. Oznacza to, że w przypadku późniejszego dostarczenia dokumentów pracodawca powinien na nowo przeliczyć staż pracy oraz wypłacić różnicę pomiędzy otrzymanymi przez pracownika dodatkami a tymi, które rzeczywiście mu przysługiwały.

REKLAMA

Dodatek stażowy a płaca minimalna

Do 2020 r. dodatek stażowy stanowił część wynagrodzenia minimalnego, o ile oczywiście przysługiwał zatrudnionemu. Obecnie dodatek ten wyłącza się z katalogu składników uwzględnianych przy obliczeniu wynagrodzenia na poziomie najniższej krajowej. Oznacza to, że pracownik od stycznia 2024 r. musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości minimum 4242 zł brutto (a od 1 lipca 4300 zł brutto) plus kwotę wynikającą z przysługującego dodatku stażowego.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA