REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki /

Urlop wypoczynkowy. Sprawdź, ile dni ci przysługuje

Urlop wypoczynkowy to niezbywalne prawo każdego pracownika. Jego wymiar uzależniony jest przede wszystkim od stażu pracy, a dla początkujących pracowników również od miesiąca podjęcia zatrudnienia. Jak liczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

31.01.2024
20:16
Urlop wypoczynkowy. Sprawdź, ile dni ci przysługuje
REKLAMA

Urlop wypoczynkowy w pierwszej pracy

REKLAMA

Osobom, które podejmują zatrudnienie po raz pierwszy, urlop wypoczynkowy wylicza się na odrębnych zasadach. Nie przysługuje im bowiem pełny wymiar, a cząstkowy. Z upływem każdego miesiąca pracownik nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu, który w przypadku nowo zatrudnionych wynosi 20 dni (chyba że pracodawca ustali inne, korzystniejsze dla pracownika zasady). Oznacza to, że za każdy miesiąc pracownikowi przysługuje 1 i 2/3 dnia urlopu. Niewykorzystany, przechodzi na kolejne miesiące.

Warto mieć na uwadze, że zasada wyliczania urlopu dla nowych pracowników dotyczy wyłącznie osób, które po raz pierwszy zatrudnione są w ramach umowy o pracę, nawet jeśli wcześniej wykonywały obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej (tego rodzaju kontrakt nie daje prawa do urlopu wypoczynkowego).

Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

W kolejnych latach pracownicy nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego. Nie liczy się go już proporcjonalnie – pracownikowi przysługuje 20 bądź 26 dni wolnego. Wymiar urlopu zależy w tej sytuacji od stażu pracy. Dla pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat wynosi 20 dni, a dla pracowników zatrudnionych dłużej – 26 dni. Do stażu pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.

Wykształcenie a wymiar urlopu wypoczynkowego

Ustawodawca przewidział taki sam wymiar urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, uzależniając go jedynie od stażu pracy. Niemniej jednak nie oznacza to, że wszyscy nowo zatrudnieni będą musieli czekać aż 10 lat na to, by zyskać dodatkowych sześć dni urlopu. Do stażu pracy wliczają się bowiem okresy nauki, w tym odpowiednio:

  • osiem lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej (wystarczy tytuł licencjata lub inżyniera),
  • sześć lat – z tytułu ukończenia szkoły policealnej,
  • cztery lata – z tytułu ukończenia szkoły średniej,
  • pięć lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej,
  • maksymalnie trzy lata lub czas odpowiadający przewidzianemu programowi nauczania – z tytułu ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

Okres nauki zostanie zaliczony do stażu pracy, jeśli pracownik ukończy szkołę w przewidziany prawnie sposób. Nie wystarczy więc samo rozpoczęcie studiów czy nauki w szkole policealnej, aby w krótszym czasie zyskać więcej dni urlopu wypoczynkowego.

Ile dni urlopu przysługuje osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin?

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest również od wymiaru etatu, w którym zatrudniony jest pracownik. Należy tutaj zastosować zasadę proporcjonalności, co oznacza, że osobie, której w przypadku pełnego etatu przysługiwałoby 26 dni wolnego, przy połowie etatu przysługuje 13 dni.

Zasada proporcjonalności nie dotyczy wliczanych do stażu pracy okresów nauki, które należy uwzględnić w pełnej wysokości.

Więcej poradników przeczytasz na Bizblog.pl:

Urlop wypoczynkowy – co warto o nim wiedzieć?

REKLAMA

Pracownicy, którzy mają prawo do urlopu wypoczynkowego, cztery dni mogą wykorzystać w ramach tak zwanego urlopu na żądanie. Dni te potrąca się z ogólnej puli, zatem nie jest to żaden dodatkowy urlop, jak często błędnie się uważa. Różnica polega na tym, że nie trzeba go zgłaszać z wyprzedzeniem (jednak i w tym przypadku wymagana jest zgoda pracodawcy). W trybie zwykłym pracownik zobowiązany jest bowiem złożyć odpowiedni wniosek o urlop, a pracodawca może wyrazić na niego zgodę bądź wniosek odrzucić.

Pracodawca może ustalić także dodatkowe dni wolne dla pracowników (wszystkich lub wybranych), jednak wszelkie szczegóły dotyczące ich udzielania muszą wynikać z regulaminu wewnątrzzakładowego. Wprowadzone rozwiązania nie mogą dla pracowników być mniej korzystne od tych, które wynikają bezpośrednio z Kodeksu pracy. Są one podstawowym minimum, którego w żaden sposób nie można pozbawić pracownika.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA