REKLAMA
  1. bizblog
  2. Nieruchomości

„Rewolucyjna zmiana”. Pożegnaj się z miejscem parkingowym

Rezygnacja z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej. Taką propozycję zmian w specustawie mieszkaniowej zgłosiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Resort tłumaczy, że decyzje w sprawie minimalnej liczby miejsc postojowych mają być podejmowane na poziomie lokalnym, uwzględniając indywidualne potrzeby danej miejscowości.

10.04.2024
5:36
„Rewolucyjna zmiana”. Pożegnaj się z miejscem parkingowym
REKLAMA

Projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Resort rozwoju i technologii zapowiada „rewolucyjne zmiany w sektorze wsparcia społecznego i komunalnego budownictwa mieszkaniowego”, ale przy okazji zmienia zapisy specustawy mieszkaniowej, która bardzo liberalizuje zasady prowadzenia wszystkich inwestycji mieszkaniowych.

REKLAMA

Gmina ustali minimalną liczbę miejsc parkingowych

Miejsca parkingowe bez centralnego planowania! Projekt przewiduje odejście od ustalania minimalnej liczby miejsc postojowych przy inwestycjach mieszkaniowych – ogłosiło triumfalnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Resort kierowany przez Krzysztofa Hetmana wyjaśnia, że decyzje w sprawie minimalnej liczby miejsc parkingowych będą podejmowane na poziomie lokalnym, „uwzględniając indywidualne potrzeby danej miejscowości”. To oznacza, że jeśli dana gmina uzna, że miejsca parkingowe nie są potrzebne w przypadku nowych inwestycji, to deweloperzy będą mogli stawiać bloki bez ani jednego miejsca parkingowego.

Więcej o rynku nieruchomości przeczytacie w tych tekstach:

Ministerstwo przekonuje, że takie zmiany przepisów będą oznaczały powrót do zasad obowiązujących przed 2023 rokiem, a w uchwałach o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przyjmowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej nadal będzie ustalana minimalna liczba miejsc postojowych.

10 mld zł rocznie na budownictwo społeczne

REKLAMA

Jeśli chodzi o sam projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, to MRiT zakłada podwyższenie w 2024 i 2025 r. maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na program Budownictwa Społecznego i Komunalnego (BSK). Już w tym roku limit finansowania z budżetu zwiększy się z 1 do 5 mld zł, a w latach 2026-2030 ma następować stopniowy wzrost wydatków – docelowo w 2030 r. ma to być 10 mld zł rocznie.

Inna istotna zmiana to wydłużenie z 15 do 25 lat okresu, po jakim mogą zostać wyodrębnione na własność komunalne lokale mieszkalne utworzone z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach programu BSK. MRiT chce też, aby po upływie tego okresu ewentualna sprzedaż mogła nastąpić wyłącznie po cenie rynkowej, czyli bez żadnej bonifikaty, a uzyskane środki przeznaczane były na tworzenie nowego lub modernizację istniejącego zasobu gminy.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA