REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Zasiłki - poradniki

Zasiłek dla bezrobotnych - ile wynosi, jakie warunki trzeba spełnić?

Zasiłek dla bezrobotnych to forma wsparcia finansowego przysługująca osobom spełniającym ustawowe warunki i aktywnie poszukującym zatrudnienia. Kto i na jakich zasadach może o niego wnioskować?

25.04.2023
5:12
Zasiłek dla bezrobotnych - ile wynosi, jakie warunki trzeba spełnić?
REKLAMA

Kto może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych?

REKLAMA

Zasiłek dla bezrobotnych mogą pobierać wyłącznie osoby, które zarejestrowały się w urzędzie pracy jako aktywnie poszukujący zatrudnienia. Przysługuje on w przypadku, gdy urząd nie dysponuje odpowiednią propozycją pracy, stażu czy przygotowania zawodowego. Ponadto osoba zainteresowana otrzymaniem zasiłku musi spełnić ustawowe wymagania. Zgodnie z nimi, świadczenie zostanie przyznane, jeśli w okresie co najmniej 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie (łącznie przez okres minimum roku):

 • była  ona zatrudniona, osiągając przynajmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na Fundusz Pracy,
 • była ona zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, od której były odprowadzane składki na Fundusz Pracy (podstawę naliczenia składek ZUS stanowi przynajmniej minimalne wynagrodzenie),
 • prowadziła działalność gospodarczą i odprowadzała składki na Fundusz Pracy (podobnie jak wyżej, podstawę wymiaru stanowiło przynajmniej minimalne wynagrodzenie).

Aby otrzymać świadczenie, należy zarejestrować się w urzędzie pracy, przedstawiając następujące dokumenty:

 • ważny dowód osobisty,
 • świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych,
 • świadectwa pracy,
 • zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – w przypadku przedsiębiorców.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Kwota zasiłku dla bezrobotnych nie zależy od wynagrodzenia, jakie przed utratą pracy otrzymywała osoba do niego uprawniona. Znaczenie ma jednak długość posiadanego stażu pracy. W 2023 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi:

 • 1186,73 zł netto przez pierwsze 3 miesiące oraz 931,93 zł netto przez kolejne miesiące – jeśli staż pracy wynosi od 5 do 20 lat,
 • 949,40 zł netto przez pierwsze 3 miesiące oraz 745,56 zł netto przez kolejne miesiące (80% kwoty bazowej) – jeśli staż pracy jest krótszy niż 5 lat,
 • 1424,15 zł netto przez pierwsze 3 miesiące oraz 1118,39 zł netto przez kolejne miesiące (120% kwoty bazowej) – jeśli staż pracy jest dłuższy niż 20 lat.

Świadczenie przysługuje za każdy dzień kalendarzowy począwszy od dnia zarejestrowania we właściwym urzędzie pracy.

W jakich sytuacjach zasiłek nie zostanie przyznany?

O zasiłek dla bezrobotnych nie mogą ubiegać się osoby, od których pensji nie były odprowadzane składki na Fundusz Pracy bądź podstawą ich wymiaru była kwota niższa niż minimalne wynagrodzenie. Ponadto nie przysługuje on przedsiębiorcom, którzy opłacają składki ZUS na preferencyjnych warunkach. Prawa do zasiłku nie mają osoby, które pomimo spełnienia ustawowych przesłanek:

REKLAMA
 • po skierowaniu nie podejmują zatrudnienia, szkolenia czy przygotowania zawodowego,
 • odbywają praktykę absolwencką, otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie przynajmniej połowy wynagrodzenia minimalnego,
 • otrzymały odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie rozwiązały stosunek pracy za porozumieniem stron,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie zostały zwolnione dyscyplinarnie.

Świadczenie zostanie odebrane bezrobotnemu, który bez uzasadnionej przyczyny odmówi zatrudnienia, odbycia szkolenia czy przygotowania zawodowego. Nie będą mogły go również pobierać osoby, które pomimo otrzymania statusu bezrobotnego, osiągają dochody.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA