REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Poradniki
  4. Finanse osobiste - poradniki

Wskaźnik EBIT - czym jest, jak z niego korzystać

Wskaźnik EBIT znajduje zastosowanie w analizach finansowych, chętnie sięgają po niego również inwestorzy, oceniając opłacalność inwestycji. Jest on mylnie kojarzony z zyskiem operacyjnym, będąc o wiele szerszą kategorią. Czym jest wskaźnik EBIT i jak z niego korzystać?

07.04.2024
22:17
Wskaźnik EBIT - czym jest, jak z niego korzystać
REKLAMA

EBIT a zysk operacyjny – kwestie formalno-prawne

REKLAMA

Zysk operacyjny odzwierciedla wynik z podstawowej działalności firmy. Tymczasem EBIT to zysk przed opodatkowaniem, bez uwzględnienia odsetek. Te dwa pojęcia nie są więc tożsame, choć często używa się ich zamiennie. Różnica widoczna jest już na gruncie formalno-prawnym. O ile definicja zysku operacyjnego została podana w Ustawie o rachunkowości, o tyle kwestia wskaźnika EBIT wciąż nie jest uregulowana. Chodzi tutaj nie o definicję formalną, a o sposób obliczania tak, aby poszczególne wyniki można było między sobą porównać.

Jak liczyć EBIT?

EBIT to wskaźnik, który przedstawia zysk przed potrąceniem podatku oraz odsetek. Przez odsetki rozumie się koszty finansowe, które należy pomniejszyć o przychody finansowe. Tymczasem w kategorii podatku mieści się podatek dochodowy płacony przez firmę (nie uwzględnia natomiast innych podatków, na przykład podatku dochodowego PIT odprowadzanego za pracowników). Co więc po rozłożeniu na czynniki pierwsze uwzględnia EBIT? Jest to szeroka kategoria, w której mieszczą się:

  • przychody i koszty operacyjne,
  • przychody i koszty związane z działalnością inną niż podstawowa (na przykład sprzedaż majątku).

EBIT nie uwzględnia natomiast kosztów finansowych oraz podatku dochodowego. Jako przychody i koszty operacyjne definiuje się te, które związane są z działalnością podstawową przedsiębiorstwa. Tymczasem pozostałe przychody i koszty to takie, które mają charakter incydentalny.

Więcej o podatkach przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak interpretować EBIT?

Wskaźnik EBIT, tak jak pozostałe wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej, ma dużą wartość informacyjną. Analitycy wskazują na jego stabilność, która pozwala wykorzystać go na przykład w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. Wskaźnik EBIT nie jest oczywiście jedynym, jaki bierzemy pod uwagę w tym procesie, ale pełni istotną funkcję. Pomaga on również zrozumieć, czy niższa marża jest wynikiem działań danego przedsiębiorstwa, czy też ogólnego spowolnienia w danej branży. Wskaźnik EBIT uznawany jest również za wyjściowy, ponieważ za jego pomocą można obliczać inne wskaźniki analizy finansowej.

Warto pamiętać, że EBIT nie może być jedynym, na którym opieramy analizę, zwłaszcza jeśli ma ona pomóc nam podjąć trafną decyzję inwestycyjną.

Problemy z obliczaniem EBIT – rekomendowane rozwiązania

Obliczanie wskaźnika EBIT na pierwszy rzut oka nie budzi większych wątpliwości. Pojawiają się one jednak na etapie podejmowania decyzji, które przychody i koszty powinny zostać uwzględnione w rachunku.

Porównywanie wskaźnika EBIT na skalę międzynarodową najczęściej nie jest możliwe, co wynika z różnorodnej budowy sprawozdań finansowych, z których czerpiemy dane. Problem ten został dostrzeżony przez organ nadzorujący rynek finansowy w Stanach Zjednoczonych (SEC). Według SEC definicja EBIT jest następująca:

REKLAMA

Zysk (strata) netto + koszty finansowe (netto) + koszty podatkowe.

Wszystkie spółki giełdowe zobowiązane są obliczać EBIT w ten właśnie sposób, pozyskując dane ze sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z GAAP (odpowiednik polskich przepisów księgowych). W Polsce nie wdrożono póki co podobnych rozwiązań, przy czym przygotowując analizę finansową przedsiębiorstwa, warto podać sposób wyliczania wskaźnika EBIT. Jest to cenna z punktu widzenia inwestorów informacja, która pozwala precyzyjniej określić rentowność przedsiębiorstwa. Choć wzór na EBIT wydaje się prosty, w rzeczywistości analitycy prezentują różne podejścia. Niektórzy nie biorą pod uwagę pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, zwłaszcza jeśli dane te nie są istotne z punktu widzenia całego sprawozdania finansowego.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA