REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Od obowiązkowego KSeF-u nie uciekniesz

Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji projektu zmiany ustawy dotyczącej obowiązkowego KSeF-u, czyli elektronicznego systemu wystawiania faktur. KSeF miał wejść w życie już w lipcu, ale na początku roku rząd niespodziewanie postanowił odłożyć tę rewolucję księgową. Resort finansów chce kilku zmian w przepisach wprowadzających KSeF i daje przedsiębiorcom i księgowym dwa tygodnie na zgłaszanie uwag do ogłoszonego projektu.

04.04.2024
13:31
Od obowiązkowego KSeF-u nie uciekniesz
REKLAMA

Propozycje zmian w przepisach wprowadzających obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) mają być efektem przeprowadzonych przez ministerstwo spotkań konsultacyjnych KSeF i mają uwzględniać zgłaszane podczas nich propozycje. Na razie nie zaproponowano żadnej daty wprowadzenia obowiązkowego KSeF-u, a mają one zostać ogłoszone na przełomie kwietnia i maja. Resort Andrzeja Domańskiego uspokaja, że KSeF nie wejdzie w życie w tym roku.

REKLAMA

KSeF to nowy sposób wystawiania faktur

Cykl spotkań konsultacyjnych pozwolił nam na zidentyfikowanie obszarów obowiązkowego KSeF, które powinny zostać zmienione lub uproszczone. Propozycje zmian legislacyjnych uwzględniają zgłoszone w trakcie tych spotkań postulaty oraz oczekiwania przedsiębiorców – wyjaśnia MF.

Przypomnijmy, że KSeF jest systemem, w którym faktury można wystawiać wyłącznie w formacie XML. Na razie jest to opcjonalna metoda wystawiania faktur, ale z czasem stanie się jedyną dopuszczalną, a wtedy dotychczasowe formy papierowe i elektroniczne faktur będą niedozwolone. Do lamusa odejdą nie tylko faktury w formie papierowej, ale także te elektroniczne, ale bez ściśle określonego formatu.

Jakie zmiany proponuje Ministerstwo Finansów? Przede wszystkim obowiązkowy KSeF ma jednocześnie objąć wszystkich podatników – zarówno tych czynnych, jak i tych zwolnionych z VAT. Resort finansów proponuje też wdrożenie w okresie przejściowym trybu offline możliwego do stosowania przez wszystkich podatników. Z drugiej strony odroczone ma zostać wprowadzenia niektórych innych rozwiązań, takich jak:

  • dodatkowe odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także za te faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności,
  • utrzymanie dodatkowego odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących,
  • utrzymanie dodatkowego odroczenia w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.

Ministerstwo chce też dopuszczenia możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF oraz uregulowania w zakresie tzw. samoidentyfikacji nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.

Więcej o wprowadzeniu KSeF-u przeczytacie w tych tekstach:

Kolejnym pomysłem jest zrównoważenie obowiązków w KSeF po stronie wystawcy i nabywcy poprzez m.in. wprowadzenie zmian w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF. MF chce też wprowadzenia załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług.

Wykluczeni cyfrowo z okresem przejściowym

Aby ułatwić firmom start w nowym systemie, ministerstwo chce, by jeszcze przed datą rozpoczęcia obowiązkowego e-fakturowania w KSeF-ie była możliwość wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii. Jest to niezbędne do generowania kodów QR.

KSeF co do zasady ma objąć wszystkie firmy, ale MF chce zrobić wyjątek dla podatników – jak to ujmuje – „wykluczonych cyfrowo”, gdzie skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka. Tacy podatnicy mają zachować, ale tylko przejściowo możliwość wystawiania faktur w dotychczasowej formie.

Warto przypomnieć, że rząd Mateusza Morawieckiego postanowił wprowadzić KSeF jako jeden z pierwszych krajów unijnych i miało to nastąpić już z początkiem 2023 roku, ale ostatecznie przesunięto to na 1 lipca 2024 roku. Mimo to nadchodząca rewolucja księgowa budziła silny opór nie tylko środowiska przedsiębiorców, ale także księgowych.

Wprowadzenie obowiązkowego KSeF-u oznacza bowiem prawdziwą rewolucję księgową dla firm i księgowych – i nie chodzi tylko o konieczność zakupu odpowiedniego oprogramowania. Zmieni się nie tylko sposób wystawiania faktur, co wiąże się z koniecznością przeszkolenia pracowników, ale także zasady dotyczące tego, co można wykazać na fakturze. Zniknie też możliwość dołączania do faktur załączników.

REKLAMA

Co więcej, znikną też faktury uproszczone, czyli paragony z NIP-em nabywcy, które dzisiaj zastępują zwykłe faktury, o ile kwota sprzedaży nie przekracza 450 zł. Zlikwidowane mają też zostać noty korygujące, czyli nie będzie można modyfikować oryginalnej faktury za pomocą odrębnego dokumentu księgowego. Trzecią rzeczą, która ma zniknąć w nowym systemie, są duplikaty faktur. Każda faktura będzie istniała w formie elektronicznej w KSeF, więc nie będzie potrzeby tworzenia duplikatów.

Wprowadzenie nowego systemu ma przyczynić się do skuteczniejszego zwalczania oszustw na VAT i uchylania się od płacenia tego podatku.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA