REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podatki /
 3. Poradniki
 4. Podatki - poradniki

Podatek od darowizny. Jak wykazać w deklaracji rocznej PIT?

Do nieodpłatnego przekazania części majątku tytułem darowizny najczęściej dochodzi pomiędzy osobami fizycznymi, jednak nie ma przeciwwskazań, aby umowa darowizny dotyczyła firmy. Należy jednak uważać, gdyż w tej sytuacji może dojść do powstania obowiązku podatkowego. Jak uniknąć opodatkowania, wykazując darowiznę w zeznaniu rocznym?

02.04.2024
9:09
Podatek od darowizny. Jak wykazać w deklaracji rocznej PIT?
REKLAMA

Co może być przedmiotem darowizny?

REKLAMA

Umowa darowizny zakłada nieodpłatne przekazanie składnika albo składników majątku darczyńcy na rzecz obdarowanego. Najczęściej jej stronami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale może być również zawarta z firmą. W takim przypadku przedmiotem umowy jest najczęściej przekazanie:

 • środka trwałego,
 • nieruchomości,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • elementów wyposażenia,
 • materiałów produkcyjnych.

Warto zaznaczyć, że przekazanie nieruchomości może odbyć się jedynie u notariusza, który sporządzi akt notarialny. W pozostałych sytuacjach wystarczy umowa w formie pisemnej.

Kiedy firma nie zapłaci podatku od darowizny?

Darowizna co do zasady opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn. Nieodpłatne otrzymanie składnika majątku może więc skutkować koniecznością naliczenia i odprowadzenia podatku. Ustawodawca przewiduje jednak możliwość uzyskania zwolnienia, które dotyczy osób należących do tak zwanej grupy zerowej. Są to:

 • małżonek,
 • zstępni,
 • wstępni,
 • pasierbowie,
 • rodzeństwo,
 • ojczym/macocha.

Otrzymanie darowizny od wyżej wymienionych osób należy zgłosić, jeśli łączna wartość przekracza 9 637 zł w okresie pięciu lat. Posłuży do tego formularz SD-Z6. Obdarowany ma sześć miesięcy na dokonanie zgłoszenia.

Warto mieć na uwadze, że podatek od spadków i darowizn płacą osoby fizyczne. W umowie darowizny zawieranej z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą należy więc dokładnie wskazać, że składnik majątku przekazywany jest na rzecz firmy.

Więcej o podatkach przeczytasz na Bizblog.pl:

Darowizna w firmie a podatek dochodowy

Darowizna na rzecz firmy może być objęta podatkiem dochodowym, ale tylko w przypadku, gdy darczyńcą jest osoba spoza I i II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. W praktyce zwolniony z opodatkowania może być jedynie przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą albo spółkę cywilną.

Tymczasem w przypadku spółek prawa handlowego i innych spółek osobowych obowiązek podatkowy powstaje w każdym przypadku. Nie może być bowiem mowy o relacjach, które stanowiłyby podstawę zwolnienia z opodatkowania.

Jak wykazać darowiznę w zeznaniu rocznym?

Przedsiębiorcy zobowiązani są złożyć deklarację PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 w zależności od formy opodatkowania, jaką wybrali. Wykazują w niej nie tylko osiągnięte przychody i poniesione koszty, ale również ulgi, z których chcą skorzystać. Niektóre darowizny podlegają odliczeniu od dochodu. Są to darowizny przekazane na rzecz:

 • organizacji pożytku publicznego,
 • krwiodawstwa,
 • organizacji religijnych (na cele kultu religijnego),
 • organizacji charytatywno-opiekuńczych kościoła i kościelnych osób prawnych,
 • kształcenia zawodowego.
REKLAMA

Suma darowizn nie może przekroczyć 6 proc. dochodu osiągniętego w roku podatkowym. Wyjątek stanowią darowizny na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych kościoła i kościelnych osób prawnych, w przypadku których limity nie obowiązują.

Otrzymanie darowizny należy natomiast wykazać w rocznej deklaracji podatkowej, jeśli podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczy to – jak wspomniano – wszystkich spółek prawa handlowego oraz spółek osobowych z wyjątkiem spółki cywilnej. Jeśli darczyńcą w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną nie była osoba z I lub II grupy podatkowej, muszą oni wykazać darowiznę w deklaracji oraz odprowadzić od niej podatek.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA