REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podatki /
 3. Poradniki
 4. Podatki - poradniki

Twoje dziecko zarabia? Zobacz, jak rozliczyć dochody małolata

Dochody osiągane przez osobę małoletnią należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. W większości przypadków robią to rodzice, uwzględniając kwoty w swoim formularzu PIT, jednak czasami konieczne jest złożenie osobnej deklaracji. Jak rozliczyć dochody małoletnich dzieci?

30.03.2024
22:01
Twoje dziecko zarabia? Zobacz, jak rozliczyć dochody małolata
REKLAMA

Rozliczenie dochodów małoletniego – zasady ogólne

REKLAMA

Za małoletniego uznaje się osobę, która nie ukończyła 18. roku życia. W szczególnych przypadkach za osobę pełnoletnią można uznać kobietę, która ukończyła 16 lat – warunkiem jest zawarcie przez nią związku małżeńskiego. Osoby małoletnie mają prawo osiągać dochody, które rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym. Zgodnie z ogólnymi zasadami dochody, które dolicza się do dochodów rodzica, nie wymagają składania odrębnego formularza. Tymczasem w imieniu dziecka, które osiąga dochody niepodlegające doliczeniu, należy złożyć osobny PIT. Powyższe zasady dotyczą jedynie osób małoletnich – ci, którzy osiągnęli pełnoletność, składają deklarację we własnym imieniu.

Jak rozliczyć dochody małoletniego doliczane do dochodów rodzica?

Dochody z tytułu:

 • renty (wyjątkiem jest renta rodzinna),
 • praw majątkowych,
 • kapitałów pieniężnych,
 • najmu,
 • innych źródeł,

należy doliczyć do dochodów rodzica – biologicznego lub adopcyjnego. Wykazuje się je w deklaracji podatkowej rodziców oraz w załączniku PIT/M. Bez względu na to, czy rodzice rozliczają się razem, czy osobno, składają dwa odrębne załączniki PIT/M.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której pozostają oni w separacji – dochody dolicza osoba, która wychowuje dziecko. Jeśli w rodzinie dochód uzyskuje więcej niż jedno dziecko, rodzic składa jeden załącznik PIT/M, w którym wykazuje sumę przychodów, kosztów, dochodów i zaliczek na podatek dochodowy.

Więcej ws. finansów rodziny przeczytasz na Bizblog.pl:

Kto ma prawo doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci?

Prawo wykazania w swojej deklaracji podatkowej dochodów małoletnich dzieci mają rodzice biologiczni albo adopcyjni. Nie przysługuje ono natomiast:

 • opiekunom prawnym,
 • osobom pozbawionym władzy rodzicielskiej,
 • osobom pozbawionym prawa do zarządzania majątkiem dziecka,
 • rodzinom zastępczym.

Wyżej wymienione osoby mają obowiązek złożyć w imieniu dziecka odrębne zeznanie podatkowe, które będzie przez nich podpisane.

Jak rozliczyć dochody, które nie podlegają doliczeniu?

Rodzice nie wykazują w swoim zeznaniu PIT dochodów małoletnich dzieci, które uzyskiwane są z:

 • pracy zarobkowej,
 • stypendiów,
 • przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku,
 • tytułu sprzedaży nieruchomości należącej do dziecka.

W powyższych przypadkach należy złożyć osobną deklarację na imię i nazwisko dziecka, która będzie podpisana przez rodzica. Obowiązek rozliczenia dochodów spoczywa na rodzicu.

Dochody małoletniego dziecka a ulga prorodzinna

Rodzice, których małoletnie dzieci uzyskują dochody, muszą liczyć się z ryzykiem utraty prawa do zastosowania ulgi prorodzinnej. Górną granicą jest dochód w wysokości 16 061,28 zł – po jej przekroczeniu rodzic traci prawo do odliczeń. Ustawowy limit dotyczy dzieci do 18. roku życia oraz do 25. roku życia, które kontynuują naukę. Rodzic traci prawo do zastosowania ulgi prorodzinnej bez względu na kwotę dochodu dziecka, jeśli jest on opodatkowany:

 • podatkiem liniowym,
 • podatkiem tonażowym,
 • na zasadach ryczatłtu od przychodów ewidencjonowanych.

Warto jednak wskazać, że uzyskanie dochodu z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtowo nie powoduje utraty prawa do ulgi prorodzinnej. W tym przypadku nie obowiązuje też graniczna kwota dochodu. Ta sama zasada dotyczy małoletnich, którzy w roku podatkowym uzyskali dochód z tytułu zbycia nieruchomości.

REKLAMA

Dochody dziecka w przypadku samotnych rodziców

Rodzice, których dzieci uzyskują dochody podlegające doliczeniu, mają obowiązek wykazać je w deklaracji podatkowej. Składają ją także w przypadku, gdy sami nie uzyskują dochodów. Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą sporo zyskać – wykazując dochody dziecka, mają prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej albo prorodzinnej, jeśli tylko spełnione zostaną ustawowe przesłanki.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA