REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podatki /
 3. Poradniki
 4. Podatki - poradniki

Ulga na samochód. Kto może z niej skorzystać?

W rocznym PIT wydatki na samochód można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przysługuje ona osobom niepełnosprawnym albo mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, w tym również dziecko. Podatnik musi przy tym przestrzegać ustawowych wymogów i limitów.

10.05.2024
22:09
pit podatek dochodowy firma
REKLAMA

Ulga rehabilitacyjna – dla kogo?

REKLAMA

Odliczenie wydatków na samochód następuje w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Uprawnione do niej są:

 • osoby niepełnosprawne (bez względu na stopień niepełnosprawności),
 • osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, których dochód w ubiegłym roku nie przekroczył 12.357,60 zł.

Niepełnosprawny, który chce skorzystać z ulgi, musi być właścicielem albo współwłaścicielem pojazdu. Ten sam warunek obowiązuje osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny (wyjątkiem są niepełnosprawne dzieci), jednak w tym przypadku odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki na samochód związane z zaspokajaniem potrzeb podopiecznego. Warto mieć na uwadze, że katalog wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest o wiele szerszy – obejmuje m.in. koszty zakupu leków czy sprzętu rehabilitacyjnego.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi na samochód?

Ustawodawca nie precyzuje, jakie dokładnie wydatki podatnik może odliczyć w ramach ulgi na samochód. Przyjmuje się jednak, że są to wszelkie wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem czy przystosowaniem pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Najczęściej podatnicy odliczają wydatki związane z zakupem:

 • paliwa,
 • polisy OC,
 • części zamiennych,
 • elementów, które pomagają przystosować pojazd do tego, by mógł go prowadzić niepełnosprawny.

Każdy wydatek, jaki chcemy wykazać w PIT, musi być odpowiednio udokumentowany. Najprościej poprosić sprzedawcę o fakturę imienną, która potwierdza, że produkty lub usługi zostały zakupione przez podatnika. Paragony mogą nie stanowić wystarczającego materiału dowodowego w przypadku kontroli. Ustawa o PIT nie wskazuje co prawda wprost obowiązku dokumentowania kosztów, ale przeprowadzający kontrolę najczęściej prosi o dokumenty albo nakazuje spisać oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Odliczyć można tylko te wydatki, które zostały pokryte – w całości lub w części - ze środków własnych podatnika. Te, które zostały sfinansowane z PFRON, ZUS czy innego funduszu, nie podlegają odliczeniu. Jeżeli część kwoty podatnik pokrył samodzielnie, to ma prawo do odliczenia jej w wysokości sfinansowanej ze środków własnych.

Więcej poradników przeczytasz na Bizblog.pl:

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby skorzystać z ulgi na samochód?

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi na samochód, w momencie składania deklaracji PIT nie musi przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy jedynie wypełnić odpowiedni formularz i załącznik. Dokumentacja będzie jednak potrzebna, jeśli fiskus przeprowadzi kontrolę. W takiej sytuacji należy przedstawić:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • polisę OC,
 • dokumenty potwierdzające poniesienie kosztu.

Podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, muszą dodatkowo udowodnić ten fakt. Fiskus może również domagać się dowodów świadczących o tym, że pojazd był użytkowany w związku z zaspokojeniem potrzeb niepełnosprawnego.

Ulga na samochód – limit ustawowy

Ustawodawca wprowadza limit odliczeń, który dla ulgi na samochód wynosi 2280 zł.

Warto pamiętać, że dotyczy on wyłącznie ulgi samochodowej, nawet jeśli podatnik odlicza również inne wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki te nie podlegają sumowaniu.

Ulga na samochód w PIT – zmiany od 2018 r.

REKLAMA

Od 2018 r. podatnicy nie muszą już udowadniać, że odliczane koszty poniesione zostały w związku z dojazdem na zabiegi rehabilitacyjne. Mogą więc użytkować samochód celem dojazdu do pracy, do lekarza czy nawet na zakupy. Innymi słowy, cel podróży nie jest już przedmiotem zainteresowania fiskusa.

Niemniej jednak w dalszym ciągu opiekunowie osób niepełnosprawnych korzystający z ulgi mają obowiązek udowodnić, że pojazd był użytkowany w związku z zaspokojeniem potrzeb podopiecznego.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA