REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki /
  3. Poradniki
  4. Podatki - poradniki

Zakup auta na firmę bez prawa jazdy? To da się zrobić!

Rozliczanie samochodu w kosztach działalności gospodarczej to powszechna praktyka. Pojawia się jednak pytanie, czy przedsiębiorca, który nie posiada prawa jazdy, również ma prawo do ujęcia tego rodzaju wydatków? Okazuje się, że tak.

26.04.2024
8:26
Zakup auta na firmę bez prawa jazdy? To da się zrobić!
REKLAMA

Samochód w kosztach działalności

REKLAMA

Przedsiębiorcy na co dzień korzystają z samochodów, których koszty zakupu i eksploatacji mogą rozliczać w działalności. Istnieją jednak pewne ustawowe ograniczenia. Jeśli pojazd nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 20 proc. kwoty wydatków. W sytuacji, gdy samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków prawnych i wartości niematerialnych i prawnych, podatnik będzie mógł odliczyć 75 proc. wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. Jednocześnie przysługuje mu prawo do naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Firmowy samochód a brak prawa jazdy

Ustawodawca nie wskazuje, że to przedsiębiorca musi być osobą prowadzącą pojazd, dlatego często użytkują go pracownicy firmy. Problem z rozliczeniem kosztów pojawia się w momencie, gdy mowa o przedsiębiorcy prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającym pracowników, który nie posiada prawa jazdy. Wydaje się, że samochód nie jest mu potrzebny, dlatego wprowadzanie go do majątku firmy jest bezzasadne.

Tymczasem osoba nieposiadająca prawa jazdy może skorzystać z odpłatnych usług prowadzenia pojazdu, rozliczając się za pomocą faktury czy umowy zlecenie. Taką argumentację przytoczył doradca podatkowy, składając wniosek o indywidualną interpretację podatkową. Wskazał on, że nie posiada prawa jazdy ze względów zdrowotnych, jednak pojazd będzie wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności. Zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w takiej sytuacji możliwe jest ujęcie w kosztach wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu.

Więcej poradników dla firm znajdziesz na Bizblog.pl:

Samochód w kosztach firmy – interpretacja indywidualna

Organ podatkowych, wydając interpretację indywidualną 0113-KDIPT2-1.4011.19.2024.4.MAP z 8 marca 2024 r., wskazał, że w przypadku nieposiadania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą prawa jazdy, istnieje możliwość zaliczenia wydatków związanych z eksploatacją pojazdu w koszty podatkowe.

Jednocześnie podkreśla, że jeśli samochód stanowi współwłasność, to odliczeń można dokonać z uwzględnieniem współudziału we własności samochodu. Pojazd może być przy tym użytkowany do celów służbowych, ale również prywatnych.

Interpretacja indywidualna – kogo chroni?

REKLAMA

Wspomniana powyżej interpretacja indywidualna jest korzystna dla podatników, którzy w swojej działalności chcieliby wykorzystywać samochód, jednak nie mają prawa jazdy. Okazuje się bowiem, że to nie fakt posiadania uprawnień umożliwia klasyfikowanie kosztów – kluczowe jest użytkowanie pojazdu do celów służbowych.

Warto jednak pamiętać, że interpretacja indywidualna nie stanowi prawa powszechnie obowiązującego. Oznacza to, że chroni wyłącznie podatnika, który o nią wystąpił, natomiast inni mogą stosować ją do własnych celów na swoją odpowiedzialność.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA