REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki

Syndyk masy upadłościowej. To nawet brzmi srogo

Syndyk jest jednym z najważniejszych organów postępowania upadłościowego. Jego rola sprowadza się do upłynnienia składników majątku, tak aby możliwe było zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. W jaki sposób powołuje się syndyka i jakie są jego kompetencje?

09.03.2024
22:17
Syndyk masy upadłościowej. To nawet brzmi srogo
REKLAMA

Kiedy dochodzi do powołania syndyka?

REKLAMA

Syndyk jest organem postępowania upadłościowego, jednak pojawia się on w przedsiębiorstwie dopiero po ogłoszeniu upadłości. Ustanawia go sąd, na którego decyzję nie ma wpływu upadły. Syndykiem może zostać osoba posiadająca właściwe kwalifikacje – musi posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Powołanie syndyka budzi wiele obaw ze strony właściciela firmy, który traci kontrolę nad posiadanym majątkiem. Niemniej jednak jego nadrzędną rolą jest zabezpieczenie, a następnie upłynnienie składników majątku w taki sposób, aby można było zaspokoić wierzycieli w jak największym stopniu. Syndyk zapobiega więc nadużyciom, do jakich mogłoby dojść, gdyby to upadły samodzielnie zarządzał własnym majątkiem. Warto zauważyć, że syndyk nie jest tą samą osobą, co komornik. Te dwie profesje często są ze sobą mylone, gdyż komornik i syndyk mają w pewnym sensie podobne uprawnienia. Komornik działa jednak niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo albo osoba fizyczna ogłosi upadłość.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Syndyk odpowiada za skuteczność postępowania upadłościowego, a zakres jego obowiązków jest stosunkowo szeroki. W pierwszej kolejności:

  • przeprowadza spis inwentarza oraz sporządza bilans,
  • ustala, co wchodzi w skład majątku ruchomego i nieruchomego,
  • zabezpiecza majątek przed kradzieżą albo zabraniem.

Dopiero w dalszych krokach przechodzi do likwidacji majątku, a więc w praktyce do jego odsprzedaży. Likwidacja składników majątku może odbyć się w drodze:

  • sprzedaży z wolnej ręki,
  • przetargu lub aukcji,
  • ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego.

Syndyk powinien dążyć do tego, aby uzyskać jak największą ilość środków potrzebnych na zaspokojenie wierzycieli. W końcowym etapie prac syndyk sporządza plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku, a następnie zaspokaja poszczególnych wierzycieli zgodnie z kolejnością ustawową.

Więcej poradników związanych z prowadzeniem biznesu przeczytasz na Bizblog.pl:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym – upadłość konsumencka i przedsiębiorstwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami upadłość mogą ogłosić zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. W obu przypadkach powoływany jest syndyk, który zarządza majątkiem, doprowadzając do jego spieniężenia. Niemniej jednak zakres podejmowanych czynności będzie nieco inny.

W przypadku upadłości firmy syndyk ma dodatkowo obowiązek zarządzania nią w taki sposób, aby kondycja finansowa nie uległa pogorzeniu. Upadłość przedsiębiorstwa to niezwykle skomplikowana procedura, która może trwać latami.

Inaczej jest w przypadku upadłości konsumenckiej, gdzie upadły sam musi zatroszczyć się o swoją kondycję finansową. Syndyk nie może jednak przejąć wszystkich składników jego majątku, pozostawiając do dyspozycji tak zwane przedmioty życia codziennego, niezbędne do normalnego funkcjonowania. Ponadto procedura zrealizowania planu spłaty w upadłości konsumenckiej powinna trwać maksymalnie 36 miesięcy, chyba że upadły umyślnie doprowadził do bankructwa – wtedy czas ulega wydłużeniu do nawet siedmiu lat.

Jak złożyć skargę na działania syndyka?

REKLAMA

Syndyk ma obowiązek podejmować kolejne kroki zgodnie z obowiązującym prawem, nie działając przy tym na szkodę dłużnika, wierzycieli czy nawet osób trzecich. Jeśli którykolwiek z wymienionych uważa, że został przez syndyka pokrzywdzony, ma prawo złożyć na niego skargę do sądu upadłościowego. Składa się ją w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności, w wyniku której prawo dłużnika, wierzyciela albo osoby trzeciej zostało naruszone.

Jeśli syndyk dopuści się zaniechania, również istnieje możliwość złożenia na niego skargi – należy to zrobić w ciągu siedmiu dni od momentu, w którym skarżący dowiedział się, że konkretna czynność miała być wykonana. Skarga musi mieć charakter pisma procesowego, a skarżący ma obowiązek wniesienia opłaty w wysokości 30 zł.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA