REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki

Outsourcing w firmie. Jakie usługi wybrać?

Outsourcing zakłada oddelegowanie niektórych procesów biznesowych wyspecjalizowanym firmom, pozwalając na optymalizację kosztów oraz nawiązanie współpracy z ekspertami w danej dziedzinie. Rozwiązanie to nie jest jednak wolne od wad, które przejawiają się między innymi w konieczności udostępniania podmiotowi zewnętrznemu niektórych danych wrażliwych. Czym cechują się usługi outsourcingowe i kiedy warto z nich skorzystać?

03.03.2024
19:09
Outsourcing w firmie. Jakie usługi wybrać?
REKLAMA

Outsourcing nie jest już domeną międzynarodowych korporacji – obecnie korzystają z nich również początkujący przedsiębiorcy. Ich ideą jest oddelegowanie pewnych procesów specjalistom prowadzącym własną działalność gospodarczą. Samo słowo „outsourcing” pochodzi od angielskich słów outside-resocurce-using, czyli wykorzystanie źródeł zewnętrznych. Usługi outsourcingowe, z których najczęściej korzystają przedsiębiorcy, to:

REKLAMA
  • księgowość,
  • IT,
  • administracja,
  • zakupy,
  • kadry i płace.

Popularność zyskuje również outsourcing pracowniczy, który polega na wynajęciu pracowników, mających do wykonania określone zadania, na co dzień zatrudnianych przez agencję pracy.

Rodzaje outsourcingu

Outsourcing można podzielić na kilka rodzajów, jednak w podstawowym ujęciu wyróżnia się outsourcing zewnętrzny oraz wewnętrzny. Outsourcing zewnętrzny polega na wykonywaniu obowiązków przez inny podmiot gospodarczy, w żaden sposób niezwiązany z firmą. Tymczasem outsourcing wewnętrzny polega na założeniu spółki-córki, której przekazane zostaną do zrealizowania konkretne procesy. W Polsce większą przedsiębiorcy częściej korzystają z outsourcingu zewnętrznego.

Jakie korzyści przynosi outsourcing?

Outsourcing pozwala wyprowadzić pewne procesy gospodarcze na zewnątrz, powierzając ich realizację specjalistom. Korzystając z ich usług, przedsiębiorca nie musi zatrudniać pracowników ani inwestować w szkolenia. Outsourcing przynosi więc znaczne oszczędności, zwłaszcza mając na uwadze fakt, iż koszty utrzymania pracownika są bardzo wysokie. Ponadto umożliwia nawiązanie współpracy z ekspertami, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i na których zatrudnienie w normalnych warunkach nie byłoby nas stać. Przedsiębiorca, który korzysta z usług outsourcingowych, ponosi koszty tylko w zakresie, w jakim są one realizowane. Kolejną korzyścią jest możliwość skupienia się na tych procesach, które są najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Jak łatwo zauważyć, outsourcing dotyczy najczęściej procedur i obowiązków, których dopełnienie jest wymagane z prawnego punktu widzenia a które nie skupiają się na głównej działalności firmy.

Czy outsourcing zawsze jest korzystny dla przedsiębiorstwa?

Usługi outsourcingowe cieszą się dużym uznaniem wśród małych i większych firm. Mają wiele zalet, ale tego rodzaju rozwiązania nie zawsze są korzystne. Niosą za sobą ryzyko, gdyż wymagają udostępniania dokumentacji (nierzadko poufnej) podmiotowi zewnętrznemu. Ponadto wybór nieodpowiedniego partnera biznesowego może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Decydują się na outsourcing, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań, dotyczących między innymi oczekiwań względem współpracy czy budżetu.

Więcej poradników dla przedsiębiorców w Bizblog.pl

Outsourcing usług – kiedy stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie?

REKLAMA

Z usług w ramach outsourcingu korzysta dziś wielu przedsiębiorców, choć paradoksalnie nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Powierzenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu albo nawiązanie współpracy z kancelarią adwokacką na obsługę prawną to najprostsze przykłady usług outsourcingowych. Początkującym przedsiębiorcom mogą pomóc rozwijać działalność gospodarczą, skupiając się na najistotniejszych kwestiach, a formalności oddelegowując na zewnątrz.

Tymczasem w przypadku dojrzałych przedsiębiorstw tego rodzaju usługi pozwalają nawiązać współpracę z profesjonalistami, koncentrując się na najważniejszych obszarach. Ideą outsourcingu jest oddelegowanie tych zadań, które są dalekie od głównego nurtu działalności przedsiębiorstwa. Niemniej w przypadku rozbudowanych struktur outsourcing może przeistoczyć się we współpracę biznesową, która będzie korzystna dla obu stron.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA