REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Skarbówka wprowadziła ważne zmiany w KSeF. Chodzi o kary dla wystawiających faktury VAT

W najnowszym projekcie ustawy o Krajowego Systemu eFaktur Ministerstwo Finansów zachowało większość zapisów o obowiązkach i karach finansowych, które znajdowały się w poprzedniej wersji, ale wprowadzono też kilka znaczących zmian – zauważa w swoim komentarzu firma OpenText.

03.04.2023
10:29
Skarbówka wprowadziła ważne zmiany w KSeF. Chodzi o kary dla wystawiających faktury VAT
REKLAMA

KSeF wejdzie kilkanaście miesięcy, ale w procedowanych przepisach wciąż pojawiają się zmiany, Najnowsze są korzystne dla przedsiębiorców. MF zniosło między innymi minimalną kwotę mandatu skarbowego, a także przesunęło datę wejścia w życie systemu kar z 1 lipca 2024 roku na 1 stycznia 2025.

REKLAMA

Dla firm oznacza to, że będą miały sześć miesięcy więcej na finalizowanie potrzebnych zmian bez zagrożenia sankcjami.

Co było w projekcie z grudnia 2022Co znajduje się w projekcie z marca 2023
Art. 106nh. 1. Jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi wynikającemu z:
1) art. 106ga ust. 1 – nie wystawił faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur,
2) art. 106nf ust. 1 – w okresie awarii Krajowego Systemu e-Faktur wystawił fakturę w postaci elektronicznej niezgodnie z udostępnionym wzorem,
3) art. 106nf ust. 2 – nie przesłał w terminie faktury do Krajowego Systemu e-Faktur
– naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną do 18,7 proc. wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze.
2. Kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000 zł, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3– nie mniej niż 500 zł. 3. Wpływy z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.
Art. 106ni. 1. Jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi określonemu w:
1) art. 106ga ust. 1 – nie wystawił faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur,
2) art. 106nf ust. 1 lub art. 106nh ust. 1 – wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem,
3) art. 106nf ust. 6 lub art. 106nh ust. 2 – nie przesłał w terminie faktury do Krajowego Systemu e-Faktur – naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną wynoszącą do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną wynoszącą do 18,7 proc. wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur.

2. Wpływy z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.
Miało obowiązywać od 01.07.2024Będzie obowiązywać od 01.01.2025

Spóźniona faktura w KSeF? Skarbówka wystawi mandat

W nowym systemie, który zostanie oddany przedsiębiorcom do użytku 1 lipca 2024 r., będzie można wystawić fakturę, nadać jej numer i przesyłać innym podmiotom. Wcześniej jednak dokument zostanie sprawdzony przez system KSeF, który zweryfikuje jego poprawność, datę i godzinę wystawienia, a w razie pojawienia się błędów w strukturze logicznej poinformuje o odrzuceniu faktury.

OpenText zaznacza, że wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób dokumenty będą dostarczane do systemu, są już znane. Podobnie jak kary za niezastosowanie się do nowych przepisów. Firmy będą musiały przygotować dokument w formacie xml zgodnym ze wzorem dostarczonym przez Ministerstwo Finansów, dostosować się do nowych norm prawnych i przystosować system rozliczeniowy do integracji z KSeF.

Jedna z najważniejszych zmian przewiduje, że płatnik będzie miał obowiązek dostarczyć fakturę do KSeF w wyznaczonym terminie. Nawet jeśli firma korzysta z zewnętrznego systemu IT, ale nie prześle dokumentów w odpowiednim czasie, to do Krajowego Systemu e-Faktur też trafią z opóźnieniem, a to może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Eksperci przypominają, że korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe, więc żadna faktura nie będzie mogła być wystawiona poza tym systemem.

Wyjątkiem będą dwie sytuacje – awaria KSeF lub awaria systemu IT przedsiębiorcy. W tych przypadkach firmy mogą wystawić dokument w inny sposób, ale po przywróceniu sprawności systemu taka faktura będzie musiała i tak zostać przekazana do KSeF. Przedsiębiorca będzie miał na to 7 dni roboczych, jeśli wina leżała po stronie systemu KSeF i 1 dzień roboczy, jeśli problemem leżał po stronie firmy.

Za format niezgodny z KSeF też grozi kara

Skarbówka będzie miała prawo ukarać przedsiębiorcę również w sytuacji, kiedy format przesyłanego pliku będzie nie odpowiedni.

W przypadku, kiedy podatnik wystawi dokument poza swoim rozwiązaniem IT lub nie wprowadzi do niego danych, wygenerowane pliki mogą być niezgodnie z wytycznymi, co również naraża firmę na sankcje.

Tomasz Spłuszka, Principal Value Engineer w firmie OpenText, przekonuje, że ułatwieniem w przypadku dużych firm, które generują setki dokumentów, będzie skorzystanie z profesjonalnych rozwiązań do automatyzacji. Jego zdaniem takie narzędzia ułatwiają proces fakturowania i ograniczają ryzyko popełnienia błędu.

Niezależnie od wybranego sposobu działania pracownicy będą mieli nadal duży wpływ na dopełnienie obowiązków podatkowych. Pilnowanie terminów płatności czy danych w dokumentach w dużej mierze zależeć będzie od nich. Warto więc odpowiednio ich przygotować na przykład zapewniając szkolenia wdrażające w nowy system – wskazuje ekspert.

REKLAMA

Sprawdź też:

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA