REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze /
  3. Poradniki
  4. Zasiłki - poradniki /

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jak otrzymać 12 tys. zł na dziecko?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to świadczenie przysługujące na dziecko od 12. do 35. miesiąca życia. Jest niezależne od dochodu na członka rodziny, a suma wypłat może wynieść aż 12 tys. zł. Jak ubiegać się o RKO?

08.01.2024
15:09
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jak otrzymać 12 tys. zł na dziecko?
REKLAMA

Komu przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

REKLAMA

Uprawnionym do świadczenia jest rodzic dziecka albo osoba, które przyjęła je na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany jest na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Pierwsze dziecko należy natomiast wskazać we wniosku, przy czym na to, czy pieniądze zostaną wypłacone, nie ma wpływu jego wiek. W przypadku bliźniąt najstarszym dzieckiem jest to, które rodzic wskaże we wniosku – kapitał otrzymywać będzie tylko na jedno z nich.

Świadczenie przyznawane jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia.

Kto nie otrzyma RKO?

Świadczenie nie zostanie wypłacone osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub otrzymują świadczenie o podobnym charakterze, przyznane przez państwo trzecie, przy czym nie dotyczy to świadczeń przyznawanych przez kraje członkowskie UE, EFTA oraz Wielką Brytanię.

O RKO nie mogą ubiegać się rodzice jednego dziecka. Pociecha, na którą przyznane zostało świadczenie, nie ma możliwości otrzymania dofinansowania do żłobka w czasie jego pobierania. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby dofinansowanie uzyskać po okresie pobierania RKO, jeśli oczywiście dziecko nadal uczęszcza do placówki.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak wnioskować o RKO?

Wniosek o przyznanie RKO składa się wyłącznie elektronicznie, przez platformę PUE, portal Emp@tia, aplikację mZUS lub bankowość elektroniczną. Należy wybrać formularz RKO-R (rodzic) lub RKO-O (opiekun).

Wniosek można złożyć najwcześniej pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc życia. Warto zrobić to do końca miesiąca, w którym pociecha kończy 13 miesięcy – w przeciwnym razie świadczenie będzie wypłacane dopiero od miesiąca, w którym złożono wniosek. Oznacza to redukcję świadczenia o 500 zł za każdy miesiąc zwłoki.

500 zł czy 1000 zł? Ile obecnie wynosi świadczenie?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy może być wypłacany w dwóch kwotach: 500 zł lub 1000 zł. To wnioskodawca decyduje, przez jaki okres będzie otrzymywał świadczenie. Jeśli będzie ono wypłacane przez 12 miesięcy (do ukończenia przez dziecko 23. miesiąca życia), rodzic otrzyma przelew w wysokości 1000 zł. Tymczasem osobom otrzymującym pieniądze przez 24 miesiące przekazywana jest kwota 500 zł.

Rodzicowi, który nie wskaże, przez jaki czas chce otrzymywać świadczenie, przypisana zostanie kwota 500 zł miesięcznie, a świadczenie będzie wypłacane przez 24 miesiące. Sumarycznie w obu przypadkach otrzyma on tyle samo – 1 000 zł, o ile złoży wniosek w ustawowym terminie. Jeśli rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, otrzymają po połowie kwoty kapitału.

Jak odwołać się od decyzji?

Rodzic, którego wniosek zostanie przez ZUS zaakceptowany, nie otrzymuje decyzji – informacja jest przekazywana mailowo i jest również widoczna na ZUS PUE. Decyzja zostanie natomiast wydana w przypadku:

REKLAMA
  • odmowy przyznania RKO,
  • uchylenia prawa do RKO,
  • zmiany wysokości świadczenia,
  • nienależnie pobranego RKO.

Decyzja doręczona będzie wyłącznie w formie elektronicznej przez portal PUE ZUS. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które powinno nastąpić w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji. Odwołanie składa się do prezesa ZUS, a jeśli okaże się ono nieskuteczne, wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Należy ją złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji z ZUS.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA