REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Emerytury - poradniki /

Mało kto wie o tej rencie. ZUS płaci nawet przez trzy lata

Osoby niezdolne do pracy, w przypadku których istnieje możliwość przekwalifikowania zawodowego, są uprawnione do renty szkoleniowej. Świadczenie wypłaca ZUS przez okres nawet 36 miesięcy, jednak aby je otrzymać, należy spełnić ustawowe wymagania.

08.01.2024
18:27
Mało kto wie o tej rencie. ZUS płaci nawet przez trzy lata
REKLAMA

Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową?

REKLAMA

Renta szkoleniowa przysługuje osobom, które w wyniku doznanego wypadku lub choroby nie są zdolne do pracy w dotychczasowym zawodzie. Zachodzi jednak uzasadnione podejrzenie, że pracownik będzie w stanie wykonywać innego rodzaju pracę. Przekwalifikowanie wymaga zdobycia odpowiednich umiejętności, zatem w czasie odbywania przygotowania zawodowego ubezpieczony może otrzymywać rentę szkoleniową.

O tym, czy świadczenie jest zasadne, decyduje lekarz orzecznik. Ocenia, czy ubezpieczony rokuje w kierunku uzyskania nowych, niezbędnych do wykonywania pracy kompetencji. Bardzo istotne jest tutaj zdrowie fizyczne, ale również nastawienie psychiczne i motywacja do podjęcia zatrudnienia.

W przypadku renty szkoleniowej nieistotny jest wiek ubezpieczonego, natomiast trzeba spełnić warunek minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego. Wynosi on:

 • 1 rok – jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20. roku życia,
 • 2 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 20. a 22. rokiem życia,
 • 3 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 22. a 25. rokiem życia,
 • 4 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 25. a 30. rokiem życia,
 • 5 lat – jeśli niezdolność do pracy powstała po 30. roku życia.

Warunek minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego uznaje się za spełniony, jeśli pracownik został zgłoszony do ubezpieczenia przed 18. rokiem życia albo w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub wyższej. Jednocześnie w drugim przypadku musi on posiadać bez przerwy lub z przerwami trwającymi maksymalnie sześć miesięcy okresy składkowe i nieskładkowe.

Jak wnioskować o rentę szkoleniową?

Chcąc uzyskać rentę szkoleniową, należy złożyć (osobiście w jednostce terenowej ZUS lub elektronicznie) następujące dokumenty:

 • wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • informację o okresach składkowych oraz nieskładkowych,
 • potwierdzające okresy m.in.: pracy, nauki w szkole wyższej czy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, które zostanie wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • wywiad zawodowy – dla osób pozostających w zatrudnieniu,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 • protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy,
 • kartę wypadku w drodze do pracy lub w pracy.

Wniosek rozpatrywany jest przez organ rentowy w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów.

Więcej o rentach przeczytasz na Bizblog.pl:

Ile wynosi renta szkoleniowa i jak długo jest wypłacana?

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie może być niższa niż renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od marca 2023 r. wynosi 1 191,33 zł, natomiast w marcu 2024 r. świadczenie ponownie zostanie zwaloryzowane.

Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wartość renty wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Świadczenie wypłacane jest początkowo przez sześć miesięcy, jednak jeśli zachodzi taka konieczność, beneficjent może pobierać je nawet przez kolejnych 30 miesięcy.

Wypłata renty może zostać wstrzymana, jeśli ubezpieczony nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu lub osiąga jakikolwiek dochód z pracy zarobkowej czy działalności gospodarczej.

REKLAMA

Renta szkoleniowa – świadczenie, o którym wie mało kto

Renta szkoleniowa to świadczenie, które znajduje się w „ofercie” ZUS od niemal 20 lat, jednak korzysta z niej niewiele osób. Tymczasem umożliwia ona zdobycie kwalifikacji, a tym samym osiąganie dochodu w kolejnych latach. Co ważne, beneficjent nie musi mieć pomysłu na dalszą karierę w momencie składania wniosku. Jeśli renta zostanie przyznana, otrzyma skierowanie do urzędu pracy. I to urzędnicy będą odpowiedzialni za znalezienie odpowiednich szkoleń, dzięki którym zainteresowany będzie mógł powrócić na rynek pracy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA