REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Nasze fabryki samochodów robią, co mogą. Wszystko na nic. Polski przemysł już na minusie

Miał być wzrost, mamy zjazd. Produkcja przemysłowa w lutym wyraźnie osłabła i była niższa od oczekiwań rynkowych. Zdaniem ekonomistów jeszcze gorszy wynik zobaczymy za miesiąc, kiedy GUS poda dane za marzec. Potem może będzie lepiej.

20.03.2023
12:01
produkcja sprzedana przemyslu
REKLAMA

Produkcja sprzedana przemysłu była w lutym niższa o 1,2 proc. w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy notowano wzrost o 17,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 0,4 proc. – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. W okresie styczeń – luty produkcja sprzedana przemysłu była o 0,3 proc. wyższa w porównaniu z 2022 rokiem, kiedy notowano wzrost o 17,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

REKLAMA
Źródło: GUS

GUS podał, że w lutym po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,0 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br.

Produkcja przemysłowa osiągnie dno w marcu

Niestety dane są wyraźnie niższe od prognoz. Ekonomiści oczekiwali wzrostu rok do roku 1,1 proc. Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że aktywność przemysłu słabnie wraz z spowolnieniem w Europie.

undefined

Osłabienie przemysłu w Polsce jest umiarkowane na tle Grupy Wyszehradzkiej. Już w styczniu Czechy i Węgry zanotowały niewielkie spadki produkcji, podczas gdy na Słowacji obserwujemy załamanie. Komentarz GUS wskazuje, że dobre wyniki osiągali głownie eksporterzy m.in. producenci urządzeń elektrycznych, części samochodowych czy maszyn – wylicza Jakub Rybacki z PIE.

Jak dodaje, dołka powinniśmy spodziewać się w marcu.

W drugim kwartale wzrost powinien lekko przyśpieszać, choć wyniki prawdopodobnie wciąż będą słabe. Mankamentem jest słaby popyt w kraju – wielkość nowych zamówień jest dużo niższa niż przed rokiem. Aktywność dalej ratować będzie wysoki popyt zagranicznywyjaśnia.

Ekspert PIE wskazuje, że kondycja przemysłu będzie mocno uzależniona od nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Największego wzrostu aktywności spodziewamy się wśród producentów m.in. w sektorze maszynowym. Równocześnie spada aktywność w branżach związanych z budownictwem. Zastój na rynku nieruchomości będzie ciążył na wynikach w kolejnych kwartałach – zapowiada ekonomista Instytutu.

Produkcja samochodów wzrosła o 15 proc.

Z komunikatu GUS wynika, że spadki rok do roku odnotowano w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 9,9 proc., dóbr związanych z energią – o 7,9 proc. oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 5,8 proc.

Zwiększyła się produkcja dóbr inwestycyjnych – o 11,0 proc. oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 3,8 proc. – wylicza Urząd.

Źródło: GUS
REKLAMA

W stosunku do lutego 2022 roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 19 działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 23,8 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,2 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 15,2 proc. Wzrost wystąpił w 13 działach, w tym w produkcji urządzeń elektrycznych – o 24,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,0 proc.

W porównaniu ze styczniem 2023 r. wzrost produkcji odnotowano w 14 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 26,6 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 11,4 proc.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA