REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podatki

Przyszedł list z nowym podatkiem. I jest szok. Do tej pory było 35 zł, teraz każą zapłacić 1100 zł

Podatek od nieruchomości postraszy Polaków w 2023 r. to już pewne. Tak jak pisaliśmy jeszcze w wakacje, maksymalne stawki będą mogły pójść maksymalnie w górę o 11,8 proc. Ostatni raz podobne podwyżki oglądaliśmy pod koniec lat 90.

08.11.2022
8:51
Przyszedł list z nowym podatkiem. I jest szok. Do tej pory było 35 zł, teraz każą zapłacić 1100 zł
REKLAMA

Nowe podatki od nieruchomości wzrosną najbardziej od ćwierć wieku, więc złych emocji będzie co niemiara. A i uwaga podatników stanie się bardziej wyczulona. Co zrobić, kiedy uznamy, że decyzja miasta jest jawnie krzywdząca, bo zamiast 150 zł rocznie za dom, potraktowano nas jak przedsiębiorcę i gmina każe nam zapłacić 4317 zł (zamiast cztery raty po 37,50 zł – 1080 zł)?

REKLAMA

O takiej sytuacji wspomniał nam niedawno czytelnik, który przy okazji opisał krok po kroku, jak wyjaśnić z gminą takie nieporozumienie.

Podatki od nieruchomości wzrosną w 2023 r. o blisko 12 proc. Ale jeśli gmina, w której mieszkasz, była dotąd tak łaskawa, że nie zdzierała z ciebie najwyższej możliwej kwoty, to w przyszłym roku zapewne przestanie taka być. I w ten sposób zafunduje ci jeszcze wyższą podwyżkę niż wyznaczone przez inflację te niecałe 12 proc. Dlaczego to takie prawdopodobne akurat w przyszłym roku, raczej nie powinienem tłumaczyć, ale jeśli ktoś nie jest pewny albo nie chce mu się sprawdzać, to powiem.

Pieniądze z kas samorządów szybciej wparują przez wyższe o kilkaset, a bywa że i o tysiące procent rachunki za energię i ciepło, niższe wpływy z PIT, dodatkowe obciążenia scedowane na powiaty i gminy przez władzę centralną.

Podatek od nieruchomości. Za biuro zapłacisz 28 razy więcej niż za dom

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, za mieszkania, domy, działki i garaże wzrośnie od kilkunastu złotych za nieduże mieszkania do najwyżej kilkuset złotych, ale to już w przypadku pałaców zdobiących okazałe latyfundia.

Maksymalny podatek za 150-metrowy dom (sam budynek bez działki, na której stoi) wzrośnie o 16,50 zł do 150 zł, ale już podatek za biuro, warsztat lub gabinet o takiej samej powierzchni użytkowane przez firmę zwiększy się o 456 zł, a należność za cały rok wyniesie 4317 zł.

Wyobraźcie sobie teraz reakcję rodziny, która dostaje list polecony z uchwałą gminy, ale zamiast spodziewanych 150 zł, w liście figuruje kwota prawie 30-krotnie wyższa. Stan przedzawałowy gwarantowany.

Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy i do kogo się odwołać?

W pierwszej kolejności warto się pofatygować się do urzędu gminy, żeby sprawdzić, czy to nie zwykła ludzka pomyłka. Jeśli tak, to powinniśmy ją wyjaśnić od ręki. Jeśli okaże się, że urzędnik ma powód, dla którego upiera się, że podjęta została prawidłowa decyzja, to wtedy mamy większy problem. Musimy odwołać się na piśmie.

Za wysoki podatek od nieruchomości. Zobacz, jak złożyć odwołanie

Na złożenie takiego dokumentu mamy 14 dni od doręczenia decyzji podatkowej z urzędu gminy. Pismo musi koniecznie zawierać zarzuty wobec stanowiska samorządu. Musimy zatem przedstawić konkretny fragment decyzji, który chcemy podważyć, i napisać dlaczego to robimy.

Jeśli gmina naliczyła nam podatek jak firmie za biuro, to powinniśmy napisać, że nigdy nie prowadziliśmy działalności gospodarczej, od początku i w dalszym ciągu jest to budynek mieszkalny, za który do tej pory płaciliśmy podatek w wysokości niespełna 90 zł, a teraz nagle mamy płacić 4500 zł. Dołączmy kopię ubiegłorocznej decyzji, wyciągi z konta i/lub potwierdzenia dokonanych płatności.

Pismo kierujemy do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), ale składamy w biurze podawczym gminy lub wysyłamy listem poleconym zaadresowane do prezydenta, burmistrza lub wójta. Jeśli samorząd uzna, że podatnik ma rację, może zmienić stawki na właściwe bez decyzji SKO. Kiedy utrzyma stanowisko, sprawą zajmuje się samorządowe kolegium odwoławcze.

Może się zdarzyć, że i w tym wypadku zapadnie decyzja, którą nie będzie dla podatnika pomyślna. W takim wypadku nie pozostaje mu nic innego, jak wynająć prawnika i w ciągu 30 dni złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Kolejna instancja to NSA – Naczelny Sąd Administracyjny.

Odwołanie od decyzji gminy złożone. Terminy płatności się nie zmieniają

Uwaga! Złożenie odwołania w sprawie źle naliczonego podatku od nieruchomości nie zmienia terminów płatności. Dla przypomnienia: pierwszą ratę należy uregulować do 15 marca, drugą do 15 mają, trzecią do 15 września, a czwarta do 15 listopada. Jeśli decyzja w sprawie nowego podatku została doręczona co najmniej 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty obowiązuje nas termin 15 marca 2021 r.

W praktyce po złożeniu odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Po 15 marca podatnik nie dostanie z gminy upomnienia ani nie zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, dopóki odwołanie nie zostanie rozpatrzone.

Z jeszcze większym zamieszaniem mamy do czynienia w przypadku naliczania odsetek karnych. Bo dzień po tym, jak upłynie termin płatności, czyli od 16 marca, gmina zacznie naliczać karę za zwłokę, ale przestanie to robić po upływie 14 dni aż do przekazania przez organ pierwszej instancji akt sprawy organowi odwoławczemu, a potem znów aż do doręczenia decyzji podatnikowi przez SKO.

Jeśli kolegium odwoławcze utrzyma pierwotną decyzję, musimy zapłacić podatek wraz odsetkami. Jeśli rozstrzygnie po naszej myśli, po zmianie stawek gmina wyznaczy nowy termin płatności.

REKLAMA

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2023 r.

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wzrośnie z 1,03 zł do 1,16 zł o 13 gr
 • podatek gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wzrośnie z 5,17 zł do 5,79 zł o 62 gr
 • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wzrośnie z 54 gr od 61 gr (wzrost o 7 gr)
 • gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji wzrośnie z 3,40 zł do 3,81 zł o 41 gr
 • podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z 89 gr do 1 zł (wzrost o 11 gr)
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 25,74 zł do 28,78 zł o 3,04 zł
 • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym wzrośnie z 12,04 zł do 13,47 zł o 1,43 zł
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zwiększy się z 5,25 zł do 5,87 zł o 62 gr
 • podatek od pozostałych budynków, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego wzrośnie z 8,68 zł do 9,71 zł o 1,03 zł
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA