REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podatki

Wkrótce do milionów Polaków trafią listy. Tak otrzymamy wezwanie do zapłaty nowego podatku

Wkrótce do waszych drzwi zapuka listonosz z decyzją rady gminy o nowych podatkach lokalnych na przyszły rok. Zła wiadomość jest taka, że w przypadku nieruchomości wielu Polaków będzie musiało się pogodzić ze najwyższym wzrostem stawek od równo 25 lat. Wszystko oczywiście przez rekordowo wysoką inflację.

02.11.2022
5:56
Wkrótce do milionów Polaków trafią listy. Tak otrzymamy wezwanie do zapłaty nowego podatku
REKLAMA

Maksymalne stawki podatków lokalnych ustalone. Gminy właśnie uchwalają nowe budżety na przyszły rok, a wraz z nimi ustalają stawki podatków lokalnych i opłat. Na podjęcie decyzji mają czas do końca roku. No chyba że istnieje „uzasadniony” powód, dla którego muszą opóźnić decyzję, wtedy mogą to zrobić do 31 stycznia 2023 r.

REKLAMA

W sierpniu po ogłoszeniu przez GUS inflacji w pierwszym półroczu 2022 r. (to od niej zależy wysokość podatków od nieruchomości i opłat) Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie maksymalnych podatków od nieruchomości, a w październiku w sprawie środków transportowych dla firm. Te drugie wzrosną o 5,44 proc., ale jak pisaliśmy w wakacje, maksymalne stawki podatków od nieruchomości poszybują aż o 11,8 proc. Ostatni raz tak wysokie podwyżki Ministerstwo Finansów zafundowało Polakom w 1998 r.

Najwyższe podwyżki podatków od ćwierćwiecza

Najgorsze, że jeśli do tej pory gmina nie pobierała maksymalnych stawek, a teraz zdecyduje o ich wprowadzeniu, to podwyżki będą jeszcze bardziej bolesne.

Pamiętajcie, że szanse na to, że tak się stanie, są o wiele wyższe niż w ostatnich latach. Samorządy szykują się na ciężki kryzysowy rok z wysokimi cenami energii i niższymi wpływami z PIT po reformie, którą zafundował im rząd w ramach Polskiego Ładu, wprowadzając wysoka kwotę wolną od podatku i niższe stawki.

Decyzję dotyczącą nowych stawek podatków lokalnych samorządy wysyłają do mieszkańców pocztą zwykle na przełomie roku. Termin pierwszej płatności mija 15 marca, drugiej 15 maja, trzeciej 15 września i czwartej 15 listopada. Oczywiście można z góry opłacić należność za cały rok. Jeśli gmina nie prześle decyzji do połowy marca, termin płatności zostaje automatycznie wydłużony do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu.

W przypadku firm i instytucji terminy płatności upływają 15 dnia każdego miesiąca.

Podwyżka o 11,8 proc. oznacza, że gminy będą mogły naliczyć maksymalnie od każdego metra działki budowlanej 61 gr, a jeśli jest on wykorzystywany w działalności gospodarczej, to 1,16 zł. Za metr kwadratowy mieszkania skasują nas o 11 gr więcej, maksymalnie 1 zł, a za garaż o 1,03 zł – 9,71 zł.

Najwyższy dopuszczalny podatek za mieszkanie o powierzchni 50 mkw. z miejscem postojowym wzrośnie o 26,10 do 244,20 zł rocznie. Ale już podatek od 140-metrowego domu jednorodzinnego z 1000-metrową działką wzrośnie o ponad 85 zł.

O ile dokładnie wzrosną podatki od nieruchomości

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wzrośnie z 1,03 zł do 1,16 zł o 13 gr
 • podatek gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wzrośnie z 5,17 zł do 5,79 zł o 62 gr
 • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wzrośnie z 54 gr od 61 gr (wzrost o 7 gr)
 • gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji wzrośnie z 3,40 zł do 3,81 zł o 41 gr
 • podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z 89 gr do 1 zł (wzrost o 11 gr)
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 25,74 zł do 28,78 zł o 3,04 zł
 • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym wzrośnie z 12,04 zł do 13,47 zł o 1,43 zł
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zwiększy się z 5,25 zł do 5,87 zł o 62 gr
 • podatek od pozostałych budynków, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego wzrośnie z 8,68 zł do 9,71 zł o 1,03 zł

Maksymalne stawki dla środków transportu

 • podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony wzrośnie z 912,48 zł w 2022 r. do 1020,16 zł w 2023 r. (wzrost 107,68 zł)
 • podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 5,5 tony do 9 ton włącznie wzrośnie o 179,63 zł
 • z 1522,21 zł do 1701,84 zł w 2023 r.
 • podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton wzrośnie z 1826,64 zł do 2042,19 zł o 215,55 zł
 • podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wzrośnie z 3485,69 zł do 3897,01 zł o 411,32 zł
 • podatek od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wzrośnie z 2131,05 zł do 2382,52 zł o 250,47 zł
 • podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton wzrośnie z 2694,21 zł do 3012,13 zł o 317,92 zł
 • podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton wzrośnie z 3485,69 zł do 3897,01 zł o 411,32 zł
 • podatek od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wzrośnie o 1826,64 zł do 2042,19 zł o 215,55 zł
 • podatek od przyczepy przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę równą lub wyższą niż 12 ton (bez działalności rolniczej) do 36 ton wzrośnie z 2131,05 zł do 2382,52 zł o 251,47 zł
 • podatek od przyczepy przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton wzrośnie z 2694,21 zł do 3012,13 zł o 317,92 zł
 • podatek od przyczepy autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 wzrośnie z 2156,92 zł do 2411,44 zł o 254,52 zł
 • podatek od przyczepy autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc wzrośnie z 2726,93 zł do 3048,71 zł o 321,78 zł
REKLAMA

O ile wzrosną opłaty lokalne

 • opłata targowa wzrośnie z 852,75 zł do 953,38 zł o 100,63 zł
 • opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe wzrośnie z 2,50 zł do 2,80 zł 30 gr
 • opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej wzrośnie z 3,52 zł do 3,94 zł o 42 gr
 • opłata uzdrowiskowa wzrośnie z 4,83 zł do 5,40 zł o 57 gr
 • podatek od psa wzrośnie z 135 zł do 150,93 zł o 15,93 zł
 • opłata reklamowa wzrośnie z 2,80 zł dziennie i 0,25 gr/mkw. dziennie do 3,14 zł dziennie i 28 gr/mkw. dziennie (wzrost o 34 gr za dzień i 3 gr/mkw. dziennie).
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA