REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Dzieje się na rynku pracy. Coraz mniej bezrobotnych i coraz mniej etatów

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada była podobna do notowanej w poprzednich miesiącach i nieznacznie niższa niż rok wcześniej. W urzędach pracy zarejestrowano mniej nowych bezrobotnych, niższa była również liczba skreśleń z rejestrów. Kolejny miesiąc z rzędu spadła liczba ofert pracy kierowana do zarejestrowanych w pośredniakach.

22.12.2023
10:59
Dzieje się na rynku pracy. Coraz mniej bezrobotnych, ale coraz mniej etatów
REKLAMA

Stopa bezrobocia pozostaje na niskim poziomie i pozostaje stabilna. Zmiany może przynieść dopiero pierwszy kwartał nowego roku.

REKLAMA

W końcu listopada br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 773,4 tys. bezrobotnych, tj. 0,4 proc. więcej niż w październiku br. oraz o 3,3 proc. mniej niż w listopadzie ub. roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 5,0 proc. i była o 0,1 p.proc. niższa niż przed rokiem – czytamy w opracowaniu GUS „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2023 r.”

W czwartek GUS podał, że w sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie (liczba etatów) znów spadło. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na kurczącą się liczbę ofert pracy w pośredniakach. W listopadzie do urzędów pracy zgłoszono 78 tys. ofert – o 1,2 proc. mniej niż przed rokiem, a także o 7,9 proc. mniej niż w październiku.

Badanie wolnych miejsc pracy GUS wskazuje, że w III kwartale popyt na pracę obniżył się w niemal wszystkich branżach. Perspektywy na przyszły rok są jednak lepsze. Odbicie gospodarcze ponownie zwiększy popyt na pracę. Badania koniunktury wskazują na poprawę nastrojów dotyczących planowanego zatrudnienia w większości branż – komentuje dane Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Źródło: GUS

Spada liczba nowych bezrobotnych

W urzędach pracy w listopadzie zarejestrowano 104,7 tys. nowych bezrobotnych, o 8 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 8,4 proc. mniej niż przed rokiem.

Wśród ogółu nowo zarejestrowanych nadal przeważały osoby rejestrujące się po raz kolejny (stanowiły 77,9 proc. tej populacji, tj. o 0,8 p.proc. więcej niż w listopadzie ub. roku), ale ich liczba zmniejszyła się o 7,4 proc. w skali roku. – podał GUS.

GUS odnotowuje, że wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszył się odsetek osób nieposiadających kwalifikacji – o 0,2 p.proc. do 31,7 proc., niepracujących o 1,9 p.proc. do 12,4 proc. oraz absolwentów o 1,0 p.proc. do 8,5 proc.

Udział cudzoziemców był mniejszy niż przed rokiem, kiedy w związku z wojną w Ukrainie obserwowano ich wzmożony napływ do rejestrów – spadek o 2,3 p.proc. do 2,6 proc.). Zwiększył się natomiast udział osób długotrwale bezrobotnych o 1,3 p.proc. do 26,0 proc., udział zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (3,5 proc.) nie uległ istotnej zmianie.

Więcej wiadomości z rynku pracy w Bizblog.pl

Bezrobocie w województwach

W województwach stopa bezrobocia wahała się od 8,4 proc. w podkarpackim do 2,9 proc. w wielkopolskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się w województwach śląskim i wielkopolskim o 0,1 p.proc., a wzrosła w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim – o 0,1 p.proc. W pozostałych województwach nie uległa zmianie.

Źródło: GUS

Rok do roku niewielki wzrost stopy bezrobocia odnotowano w pomorskim o 0,1 p.proc. W dolnośląskim, lubuskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim odsetek zarejestrowanych w urzędach pracy utrzymał się na poziomie sprzed roku. W pozostałych regionach spadł, przy czym najbardziej w lubelskim – o 0,6 p.proc. oraz warmińsko-mazurskim – o 0,5 p.proc.

Co nas czeka w 2024 r. na rynku pracy

REKLAMA

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) oczekuje, że w 2024 roku bezrobocie utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych.

Stopa bezrobocia nieznacznie wzrośnie w pierwszym kwartale 2024 – taka sytuacja powtarza się co roku i jest związana z wahaniami sezonowymi. Bezrobocie powróci do niższych poziomów w drugim kwartale wraz z ponownym wzrostem zapotrzebowania na pracowników sezonowych – zapowiada Dawid Sułkowski z PIE.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA