REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Leasing samochodu. Zapadł ważny wyrok w sprawie limitu

Przedsiębiorca biorący samochód w leasing na firmę musi liczyć limit kosztów w wysokości 150 tys. zł osobno dla opłat leasingowych, a osobno dla wykupu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, rozstrzygając spór między przedsiębiorcą a skarbówką. Urzędnicy skarbowi nie zgodzili się, by dla celów podatkowych brać opłatę wstępną i raty kapitałowe, ale bez kwoty wykupu.

08.04.2024
13:55
Leasing samochodu. Zapadł ważny wyrok w sprawie limitu
REKLAMA

Reforma podatkowa Polski Ład wprowadziła duże zmiany w zasadach rozliczania leasingu samochodów osobowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono zasadę, że w kosztach podatkowych można ująć maksymalnie 150 tys. zł wartości umowy, ale pojawił się problem rozliczania kwoty wykupu samochodu po zakończeniu leasingu.

REKLAMA

Limit 150 tys. zł

Jeden z przedsiębiorców zaskarżył do sądu decyzję urzędu skarbowego, który w odpowiedzi na interpretację podatkową stwierdził, że limit 150 tys. zł dotyczy tylko opłat związanych z używaniem auta, ale nie dotyczy opłaty końcowej. Skarbówka nie zgodziła się jednak, by przy ustalaniu wartości samochodu dla celów podatkowych przedsiębiorca wziął opłatę wstępną i raty kapitałowe bez kwoty wykupu.

Rozpatrując skargę podatnika, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że limit 150 tys. zł powinien być liczony osobno dla leasingu i wykupu, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorcy przysługują dwa limity, ale – co kluczowe – odnoszące się do jednej kwoty 150 tys. zł. Sąd wyjaśnił, że w przeciwnym razie dochodziłoby do sytuacji, w której podatnik miałby łącznie 300 tys. zł limitu kosztów podatkowych.

Warto zwrócić uwagę, że istnieją dwie formy leasingowania samochodu. Leasing finansowy samochodu z punktu widzenia podatkowego jest rozumiany jako dostawa towarów, ponieważ stajemy się posiadaczem samochodu osobowego w zamian za zapłacenie leasingodawcy opłaty wstępnej i płaceniu comiesięcznych rat leasingowych przez czas trwania umowy.

Więcej o podatkach przeczytacie w tych tekstach:

Z kolei znacznie popularniejszy leasing operacyjny polega na tym, że nie stajemy się właścicielami samochodu, ale mamy prawo do korzystania z niego w zamian za płacenie comiesięcznych rat leasingowych. To ma bardzo istotne skutki podatkowe. Jeśli kupiliśmy samochód osobowy w leasingu finansowym, mamy obowiązek rozliczyć VAT jednorazowo z góry – w momencie wydania samochodu do korzystania. W przypadku leasingu operacyjnego VAT rozliczamy w miesięcznych ratach leasingowych.

Koszt uzyskania przychodów

REKLAMA

W przypadku leasingu operacyjnego samochód pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres trwania umowy. To leasingodawca ujmuje przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu.

W przypadku leasingu finansowego część kapitałowa stanowi spłatę wartości początkowej samochodu, natomiast część odsetkowa jest traktowana jako koszt uzyskania przychodów. Samochód firmowy kupiony w leasingu finansowym wpisuje się do ewidencji środków trwałych twojej firmy, dzięki czemu przez czas trwania leasingu można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA