REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Kasa fiskalna. Nie masz? Czeka cię słona kara

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy przedsiębiorców dokonujących sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Od tej zasady ustawodawca przewidział pewne wyjątki – dotyczą one zarówno wysokości rocznego obrotu, jak i rodzaju sprzedawanych towarów lub wykonywanych usług.

22.07.2023
16:52
Kasa fiskalna. Nie masz? Czeka cię słona kara
REKLAMA

Kiedy przedsiębiorca musi zakupić kasę fiskalną?

REKLAMA

Kasa fiskalna służy do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeśli przedsiębiorca zawiera transakcje wyłącznie z innymi przedsiębiorcami, nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej – sprzedaż dokumentowana jest wtedy za pomocą faktury.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej – komu przysługuje?

Ustawodawca przewidział możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w określonych przypadkach. Pierwszy dotyczy przedsiębiorców dokonujących sprzedaży towarów i usług zwolnionych z ewidencjonowania – zostały one określone w załączniku I do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż mieszaną, to zwolnienie przysługuje mu jedynie wówczas, gdy udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem wyniósł w poprzednim roku minimum 80 proc.

Ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej mogą też skorzystać przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekroczył 20 tys. zł. Limit dotyczy całego roku podatkowego, zatem rozpoczynając działalność w trakcie jego trwania, należy zastosować odpowiednią proporcję. Zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej przewidziano również dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży wysyłkowej. Muszą oni jednak spełnić ustawowe wymagania, aby ze zwolnienia skorzystać:

 • zapłata za towar przekazywana jest w całości na konto bankowe lub za pośrednictwem poczty,
 • z ewidencji jasno wynika, jakiej rzeczy dotyczy transakcja i komu został przekazany towar.

Kiedy przedsiębiorca bezwzględnie musi posiadać kasę fiskalną?

Chcąc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, należy uprzednio sprawdzić, czy świadczone usługi lub sprzedawane towary nie zostały z niego całkowicie wyłączone. Jeśli tak, to przedsiębiorca, pomimo spełnienia pozostałych warunków uprawniających do zwolnienia, będzie musiał zakupić kasę fiskalną i ewidencjonować na niej sprzedaż już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Ze zwolnienia ustawodawca wyłączył między innymi:

 • usługi taksówkarskie,
 • usługę przewozu pasażerów,
 • sprzedaż perfum i wód toaletowych,
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 • sprzedaż wyrobów używanych jako paliwa silnikowe,
 • sprzedaż gazu płynnego,
 • sprzedaż silników do pojazdów i motocykli,
 • sprzedaż komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych,
 • sprzedaż sprzętu fotograficznego,
 • usługi kosmetyczne i fryzjerskie.

Zwolnienie przedmiotowe z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy zobowiązani są nabyć kasę fiskalną po przekroczeniu 20 tys. zł limitu obrotu rocznego. Niemniej jednak przepisy przewidują możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania kasy, bez konieczności przestrzegania jakichkolwiek limitów. O jej zakupie nie muszą myśleć podatnicy:

 • prowadzący czynności notarialne,
 • świadczący usługi telekomunikacyjne, elektroniczne, ubezpieczeniowe i finansowe,
 • oferujący usługi związane z obsługą rynku nieruchomości – w tym przypadku wymagane jest udokumentowanie przeprowadzenia transakcji za pomocą faktury,
 • prowadzący sprzedaż wysyłkową – po spełnieniu ustawowych warunków.

Brak kasy fiskalnej – konsekwencje

REKLAMA

Nieewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, pomimo ustawowego obowiązku, może zostać sklasyfikowane jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Kodeks karny skarbowy przewiduje możliwość nałożenia na podatnika kary grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA