REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Jest decyzja RPP ws. stóp procentowych. Kredytobiorcy nie dostali prezentu na wakacje

Rada Polityki Pieniężnej po dwudniowych obradach podjęła decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych. Ich poziom nie ulegnie zmianie. Stopa referencyjna NBP pozostanie na poziomie 6,75 proc.

06.06.2023
14:34
Jest decyzja RPP ws. stóp procentowych. Kredytobiorcy nie dostali prezentu na wakacje
REKLAMA

Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych we wrześniu 2022 r. Stopa referencyjna została wtedy podniesiona do poziomu 6,75 proc. Od tego czasu jej poziom nie uległ zmianie. I tak pozostanie co najmniej do kolejnego posiedzenia RPP.

REKLAMA

Po dwudniowych naradach RPP podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75%;
  • stopa lombardowa 7,25%;
  • stopa depozytowa 6,25%;
  • stopa redyskontowa weksli 6,80%;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85%.

Narodowy Bank Polski nie pozostawiał zresztą złudzeń, że będzie inaczej. Prezes NBP Adam Glapiński podkreślał, że ma nadzieję, iż stopy spadną jeszcze w tym roku, jako prawdopodobny termin podawał jednak ostatni kwartał 2023 r.

Jeżeli inflacja będzie się wyrywać do góry, z tego korytarza, który przewidujemy, to jesteśmy gotowi na reakcję, ale też jesteśmy gotowi zareagować w drugą stronę, jeżeli scenariusz będzie wyjątkowo dobry - tłumaczył Glapiński

Dlaczego taka decyzja?

RPP w komunikacie argumentuje, że koniunktura w gospodarce światowej, mimo poprawy części wskaźników w ostatnich miesiącach, pozostaje osłabiona.

W strefie euro roczna dynamika aktywności w I kw. br. dalej się obniżała, a w Niemczech nastąpił spadek PKB. Prognozy sygnalizują, że wzrost gospodarczy w otoczeniu polskiej gospodarki w bieżącym roku będzie niski. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności gospodarczej na świecie, w tym w związku z napięciami w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych - czytamy.

Rada wskazuje również, że inflacja na świecie się obniża, jednak w większości gospodarek wciąż jest wysoka. Natomiast spadek wielu cen surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ogranicza presję cenową. Jednocześnie inflacja bazowa pozostaje wysoka, choć w części gospodarek następuje jej stopniowy spadek.

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny w maju 2023 r. podwyższyły stopy procentowe. Z kolei wiele banków centralnych w gospodarkach wschodzących, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej – po wcześniejszym silnym zacieśnieniu polityki pieniężnej – utrzymuje stopy procentowe bez zmian - wyjaśnia Rada.

I przypomina, że w Polsce, tak jak na świecie, nastąpiło spowolnienie dynamiki aktywności. Według wstępnego szacunku GUS roczna dynamika PKB w I kw. 2023 r. wyniosła -0,3 proc., przy dalszym ograniczeniu popytu konsumpcyjnego.

Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie dynamiki PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu - podaje RPP w komunikacie.

W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP.

Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki - dodaje RPP.

Prognozy ekspertów ws. stóp procentowych

Czerwcowa decyzja nie zaskoczyła rynku. Eksperci byli zdania, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych.

Wydarzeniem tygodnia w kraju będzie posiedzenie RPP (wtorek) i choć nie oczekujemy zmian poziomu stóp procentowych (referencyjna pozostanie na poziomie 6,75 proc.), to w naszej ocenie możliwa jest pewna korekta wymowy komunikatu RPP - pisali analitycy PKO BP

Podobną opinię wyraził Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci PIE prognozują wręcz, że wysokość stóp procentowych nie ulegnie zmianie przez cały 2023 r.

REKLAMA

Wysoka inflacja bazowa oraz szerokie rozpowszechnienie wzrostu cen oznaczają, że stabilizacja będzie długotrwała. NBP i instytucje międzynarodowe wskazują, że inflacja spadnie do celu w 2025 lub 2026 r. - czytamy w komunikacie PIE.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA