REKLAMA
  1. bizblog
  2. Społeczeństwo

Ikea wypuściła grę. Jak znalazł na dzisiejszy wieczór

Najnowszy raport Ikea: Życie w domu 2023” zdaje się potwierdzać, że jeśli chodzi o obowiązki domowe, to kobiety dużo częściej niż mężczyźni odczuwają ich nadmiar. Podkreślają też potrzebę równowagi w każdym innym aspekcie życia. Dlatego sieć wpadła na pomysł gry dla par, która ma je wesprzeć w lepszym podziale obowiązków domowych.

08.03.2024
12:33
Ikea wypuściła grę. Jak znalazł na dzisiejszy wieczór
REKLAMA

Dzień Kobiet to międzynarodowe święto, w którym nie tylko doceniamy koleżanki, przyjaciółki, żony i matki, ale także zwracamy uwagę na to, co oznacza równość w kontekście płci. W debacie publicznej podnoszone są m.in. kwestie zatrudnienia, dostępu do wyższych stanowisk czy płac. Ikea wierzy, że każdy ma prawo do sprawiedliwego traktowania i płeć nie powinna odgrywać roli zarówno w przypadku dzielenia się obowiązkami domowymi, jak i możliwości rozwoju i wynagrodzeń.

REKLAMA

Jest duża dysproporcja płci, jeśli chodzi o czas poświęcany na prace domowe i gotowanie

Najnowszy raport Ikea Życie w domu 2023 rzuca światło na wyzwania związane z równowagą domową, wskazując, że kobiety częściej niż mężczyźni (23 proc. do 15 proc.) odczuwają nadmiar obowiązków domowych, co wpływa na ich poczucie kontroli nad życiem domowym. Również więcej kobiet (42 proc. wobec 34 proc.) mówi o tym, że potrzebuje odpoczynku, aby poprawić swoje samopoczucie.

Według danych Gender Equality Index 2023 w Polsce zauważalna jest duża dysproporcja płci, jeśli chodzi o czas poświęcany na prace domowe i gotowanie (67 proc. kobiet do 34 proc. mężczyzn) czy opiekę nad dziećmi, wnukami, osobami z niepełnosprawnościami (48 proc. do 32 proc.).

Mimo to, w obszarze czasu, gdzie poza opieką i pracami domowymi objęto badaniem także aktywność sportową, kulturalną poza domem czy zaangażowanie w wolontariat, Polska zanotowała najwyższy wzrost wskaźnika równości płci o 19 punktów w stosunku do 2020 r. W tym roku Ikea przypomina grę: Pół na pół - gra bez zamiatania pod dywan. Jest ona skierowana do wszystkich par, ale też i współlokatorów, niezależnie od wieku, orientacji seksualnej czy etapu związku.

 class="wp-image-2427463"

Nie ma tu przegranych i zwycięzców – wzajemne zrozumienie i wypracowanie rozwiązań, które ulepszą nasz dom, są już wystarczającą nagrodą. Do rozgrywki można dołączyć za pośrednictwem Instagrama @IKEAPolska lub offline, drukując karty pobrane ze strony IKEA.pl/pol-na-pol – podaje sieć sklepów Ikea.

Ojcowie powinni mieć szansę spędzenia z dzieckiem najważniejszych chwil życia

Z danych ZUS wynika, że zaledwie 1 proc. osób korzystających z urlopu rodzicielskiego stanowią ojcowie. Tak niski odsetek korzystających z urlopu ojcowskiego jest często równoznaczny, z tym że to matki sprawują opiekę nad dziećmi, przez co nie mogą rozwijać się zawodowo.

Więcej wiadomości o sklepach Ikea można przeczytać poniżej:

Jak wynika z raportu Tata 2022. Raport z badania polskich ojców Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Do najczęstszych powodów nieskorzystania z tej formy wsparcia, wymienianych przez mężczyzn, stanowią:

  • brak potrzeby wsparcia w domu (31,1 proc.),
  • brak możliwości w związku z formą zatrudnienia lub obowiązkami zawodowymi (22,9 proc.) ,
  • chęć pracy (17,4 proc.)

Ikea uważa, że każdy rodzic powinien mieć równą szansę spędzenia z dzieckiem najważniejszych chwil życia i bardziej sprawiedliwy podział obowiązków W firmie od 4 lat pracownicy mają do dyspozycji dodatkowe 4 tyg. pełnopłatnego urlopu, który mogą wykorzystać w całości lub w podziale dwa razy po 2 tyg.

Od czasu wprowadzenia tego benefitu w styczniu 2020 r., skorzystało z niego 356 ojców. To o 65 osób więcej niż w roku ubiegłym – czytamy.

Równa płaca za równą pracę

Ikea przekonuje, że konsekwentnie od lat pracuje nad realizacją swojej strategii Równości, Różnorodności i Włączania, której celem jest m.in. eliminacja różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Dla firmy to jedno z najważniejszych działań i wyzwań, ponieważ jak podaje Global Gender Gap Report 2022, kobiety w Polsce osiągną równouprawnienie w kwestii płac dopiero w 2128 r.

Ikea wierzy też, że każdy ma prawo do sprawiedliwego traktowania i równych szans, niezależnie od płci. Aby to zapewnić, w 2019 r. firma wprowadziła ramy równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn we wszystkich krajach Grupy Ingka. Przez równe wynagrodzenie ze względu na płeć Ikea rozumie, że kobiety i mężczyźni są wynagradzani jednakowo, gdy wykonują pracę o takiej samej wartości.

Dotychczas przeprowadzono już cztery globalne audyty równości płac obejmujące ponad 171 tys. pracowników i pracowniczek, czyli 100 proc. organizacji. Audyty mają za zadanie wykrycie każdego przypadku, gdzie różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn wynoszą więcej niż 5 proc. bez jasnego uzasadnienia, oraz podjęcie konkretnych działań w celu zniwelowania tych różnic.

Naszym celem jest zasada równej płacy za równą pracę, przy czym bierzemy pod uwagę w naszych analizach poziom posiadanych kompetencji. Mamy 3 różne poziomy: początkujący, w roli i tzw. senior– mówi Katarzyna Kaczmarek, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w Ikea Retail w Polsce.

REKLAMA

Jak zapewnia, luka płacowa w Ikei pomiędzy kobietami a mężczyznami wynosi 1,38 proc. Istniejące różnice są głównie spowodowane dłuższymi nieobecnościami, takimi jak urlopy rodzicielskie czy wychowawcze, które są wykorzystywane głównie przez kobiety. Z tego powodu, ale też w trosce o równość w dostępie kobiet do rozwoju zawodowego, zachęcają ojców do korzystania z dodatkowego urlopu Ojcowskiego Ikea oraz przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia wsparcia dla osób powracających do pracy po długich nieobecnościach.

Wprowadziliśmy podejście do tzw. re-onboardingu oraz analizowania i korygowania wynagrodzeń osób przebywających na długotrwałych absencjach, które są uwzględnione w każdym procesie podwyżkowym – komentuje Katarzyna Kaczmarek.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA