REKLAMA
  1. bizblog
  2. Ubezpieczenia

Sprawdź, czy załapiesz się na emeryturę pomostową. Wchodzą nowe zasady

Już za kilka miesięcy zaczną obowiązywać nowe przepisy o emeryturach pomostowych, które rozszerzą grupę uprawnionych do tego świadczenia o osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach po 1999 r. Obecnie jest to nieprzekraczalna granica. To otworzy nowe możliwości dla młodszych osób, ale wciąż trzeba będzie spełniać łącznie pozostałe warunki przyznania emerytury pomostowej.

23.08.2023
16:17
Sprawdź, czy załapiesz się na emeryturę pomostową
REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przepisy zmieniające ustawę o emeryturach pomostowych wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Najważniejsza zmiana polega na usunięciu z ustawy o emeryturach pomostowych wymogu dotyczącego wykonywania prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. Ta arbitralna cezura wkrótce zniknie.

REKLAMA

Praca w szkodliwych warunkach

Nowe przepisy sprawią, że emerytura pomostowa znajdzie się w zasięgu znacznie młodszych osób niż obecnie. Przyszli emeryci nie będą musieli udowadniać, że wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 31 grudnia 1998 r. ZUS podkreśla, że do prawo do tego świadczenia będą nabywały kolejne roczniki pracowników zatrudnionych przy pracach z ustawy o emeryturach pomostowych.

Emerytury pomostowe przysługują osobom, które wykonywały lub wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Prace w szczególnych warunkach to zawody związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Z kolei prace o szczególnym charakterze wymagają niezwykłej odpowiedzialności oraz wyjątkowej sprawności psychofizycznej.

Pozostałe warunki w mocy

Za kilka miesięcy zniknie wymóg, by praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze odbywała się przed 1 stycznia 1999 r., ale aby mieć prawo do emerytury pomostowej, wciąż trzeba będzie spełniać łącznie pozostałe warunki przyznania tego świadczenia. Prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwało osobie, która:

REKLAMA
  • urodziła się po 31 grudnia 1948 r.,
  • wykonywała prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat,
  • osiągnęła wiek co najmniej 55 lat – w przypadku kobiet lub co najmniej 60 lat – w przypadku mężczyzn,
  • ma staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe) wynoszący co najmniej 20 lat – w przypadku kobiet lub co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (z ustawy o emeryturach pomostowych) co najmniej przez jeden dzień.

ZUS informuje, że w czerwcu wypłacał 40,8 tys. emerytur pomostowych. Zakład przewiduje, że liczba osób, które będą mogły przejść na emeryturę pomostową po uchyleniu wygasającego warunku pracy przed 1 stycznia 1999 r., wyniesie: w 2024 r. –7,3 tys., w 2029 r. – 4,0 tys., a w 2033 r. – 4,8 tys.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA