REKLAMA
 1. bizblog
 2. Uncategorized /
 3. Podatki
 4. Poradniki
 5. Podatki - poradniki /

Deklaracje PIT. Wspólne rozliczenie z małżonkiem a działalność gospodarcza

Wspólne rozliczenie PIT może być dla podatników korzystne, zmniejszając wysokość zobowiązania wobec fiskusa. Wielu małżonków decyduje się na takie rozwiązanie również z wygody. O ile jednak u osób zatrudnionych na etacie wspólne rozliczenie nie budzi większych wątpliwości, o tyle pojawiają się one, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Kiedy można rozliczyć się wspólnie, a kiedy trzeba złożyć dwie osobne deklaracje podatkowe?

30.01.2024
6:32
Deklaracje PIT. Wspólne rozliczenie z małżonkiem a działalność gospodarcza
REKLAMA

Ogólne zasady dotyczące wspólnego rozliczania PIT przez małżonków

REKLAMA

Małżonkowie, którzy chcieliby rozliczać się wspólnie, składając jedną deklarację PIT, muszą spełnić wymagania ustawowe. Dotyczą one wszystkich podatników, bez względu na to, z jakiego źródła uzyskują dochody. Ustawodawca umożliwia wspólne rozliczanie osobom, które:

 • pozostają w związku małżeńskim – obecnie nie ma już wymogu pozostawania w nim przez cały rok,
 • są polskimi rezydentami podatkowymi,
 • nie zawarły pomiędzy sobą umowy majątkowej (tak zwanej intercyzy).

Przepisy nie precyzują, skąd miałyby pochodzić dochody wspólnie rozliczających się małżonków. Kluczowe jest zatem nie ich źródło, a sposób opodatkowania.

Wspólne rozliczenie PIT przedsiębiorcy. Kiedy jest możliwe?

Chcąc rozliczyć PIT razem z małżonkiem, należy przyjrzeć się formie opodatkowania dochodów. Przedsiębiorcy mają bowiem możliwość wyboru pomiędzy:

 • podatkiem liniowym,
 • zasadami ogólnymi,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto niektórzy wciąż rozliczają się za pomocą karty podatkowej – obecnie ta forma jest niedostępna dla początkujących przedsiębiorców, ale mogą z niej korzystać ci, którzy rozliczali się w ten sposób przed 1 stycznia 2022 r. W kontekście złożenia przez małżonków wspólnej deklaracji PIT korzystne są wyłącznie zasady ogólne. Wybierając skalę podatkową, przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć się wspólnie z mężem/żoną. Tymczasem ci, którzy jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową, nie mogą rozliczyć się razem z małżonkiem. Należy przy tym pamiętać, że wspólne rozliczenie jest możliwe, jeśli podatnicy spełniają wymagania ustawowe. Co ciekawe, nawet jeśli mąż i żona prowadzą działalność gospodarczą, rozliczając się za pomocą skali podatkowej, nie tracą prawa do złożenia jednej wspólnej deklaracji PIT.

Więcej poradników związanych z podatkami przeczytasz na Bibzlog.pl:

Działalność gospodarcza a wspólne rozliczenie – przypadki szczególne

W modelowym przykładzie małżonkowie rozliczają się wspólnie, gdy oboje prowadzą działalność gospodarczą albo robi to jeden z nich, a drugi uzyskuje dochody z pracy zarobkowej. Tymczasem przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy możliwe jest wspólne rozliczenie, jeśli:

 • małżonek nie uzyskuje dochodów,
 • odnotowano stratę z prowadzonej działalności gospodarczej?

W obu przypadkach dopuszczalne jest złożenie jednej deklaracji PIT. Co więcej, takie rozwiązanie może okazać się korzystne, jeśli drugi z małżonków wszedł w drugi próg podatkowy.

Jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem-przedsiębiorcą następuje poprzez złożenie jednej deklaracji PIT-36. Podatnicy mają na to czas do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie. Uzupełniając formularz, należy zwrócić uwagę na dane podatnika oraz małżonka. Jest to o tyle istotne, że przechodząc do następnego kroku, poszczególne kwoty przychodów, kosztów, składek ZUS i dochodów będziemy musieli umieścić w odpowiednich polach (podatnik/małżonek). W załączniku wykazuje się ulgi, z których podatnicy mogą i chcą skorzystać.

REKLAMA

Warto pamiętać, że w przypadku opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych przysługują te same ulgi, co w przypadku uzyskiwania dochodów z pracy zarobkowej.

Od 2024 r. deklarację PIT-36 podatnicy będą mogli złożyć poprzez platformę Twój e-PIT. Formularze będą dostępne od 15 lutego 2024 r. W poprzednich latach osoby prowadzące działalność gospodarczą musiały korzystać ze specjalnych programów do generowania deklaracji PIT albo składać formularz osobiście w urzędzie skarbowym.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA