REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Musicie zmienić swoje wyobrażenie o ZUS-ie. To dziś superurząd od wszystkiego, nawet od gazu

Śmieszna instytucja, która używa dyskietek, potrafi na papierze dokonać cudownego uzdrowienia i służy do wypłacania zasiłków i emerytur. Takie wyobrażenie o ZUS-ie chyba wciąż dominuje w polskim społeczeństwie i choć niektóre stereotypy są zaskakująco bliskie rzeczywistości, jest to dziś zupełnie inny twór niż jeszcze kilka lat temu. Informatyzacja ZUS-u może kosztowała miliardy, ale dzięki niej jest to najnowocześniejszy urząd w Polsce, który przejmuje coraz to nowe zadania, na przykład 500+. Dziś nawet wniosek o niższą cenę gazu składa się właśnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Fot. Shutterstock

12.04.2023
12:20
protest ZUS
REKLAMA

Ekstremalnie wysokie ceny nośników energii w Polsce zmusiły rząd do wprowadzenia cen maksymalnych, by chronić zwykłych obywateli, instytucje publiczne, a także drobnych przedsiębiorców. Niestety zapomniano o piekarzach i cukiernikach, którzy przez długie miesiące musieli płacić krocie za gaz ziemny, co wielu z nich doprowadziło do bankructwa. To na szczęście w końcu się zmieniło.

REKLAMA

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, w końcu mogą korzystać z ceny maksymalnej gazu, którą ustalono na 200,17 zł za megawatogodzinę. Przepisy o cenie maksymalnej gazu weszły w życie 8 kwietnia i aby skorzystać z tej możliwości, trzeba złożyć odpowiedni wniosek.

Pismo do ZUS przyjmie wszystko

Dla wielu osób dość zaskakującą wiadomością chyba będzie to, że wnioski o maksymalną cenę gazu dla piekarzy i cukierników składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Zakład nie przygotował specjalnego formularza wniosku, dlatego trzeba utworzyć nowe pismo ogólne (symbol: POG) i w załączniku dać odpowiedni wniosek. Można sobie wyobrazić, że w przyszłości przez PUE ZUS będzie można załatwić dowolną sprawę urzędową – wystarczy, że do pisma ogólnego dołączymy odpowiedni załącznik i gotowe.

ZUS poucza, że dokumenty muszą zostać złożone w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 8 kwietnia, to wniosek można złożyć w ciągu 30 dni, licząc właśnie od daty wejścia w życie tych przepisów.

Maksymalna cena gazu nie dla każdego

Aby się załapać na maksymalną cenę gazu, trzeba było mieć odpowiedni kod PKD według stanu na 31 grudnia 2022 roku, a jeśli nie była to przeważająca działalność, to przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50 proc. ze sprzedaży wyprodukowanego przez przedsiębiorcę pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek. Prawo do ceny maksymalnej mają też spółdzielnie.

Kolejnym warunkiem jest to, że na dzień złożenia wniosku nie można mieć zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, ani zalegać ze składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a także na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy.

Sztuczna inteligencja w ZUS-ie

Cyfryzacja ZUS-u była bardzo długim, kosztownym i bolesnym procesem, a sposób działania tej instytucji był bardzo często zasłużenie krytykowany. ZUS przez lata nie był w stanie zmienić swojego wizerunku jednej z najbardziej znienawidzonych instytucji państwa, ale coś się ewidentnie ruszyło w tej kwestii. Wielkim testem sprawności ZUS-u był okres pandemii i konieczność obsłużenia milionów wniosków w związku z tarczami antykryzysowymi. Sprawdzian wypadł pomyślnie i wkrótce ZUS przejął część zadań z obsługą 500+ na czele.

Na cyfryzację przez lata poszły miliardy złotych, ale jej efektem jest gigantyczny system informatyczny. ZUS chwali się bazą danych o wielkości 170 terabajtów i systemem przetwarzającym 900 mln dokumentów rocznie. Zwraca też uwagę, że większość spraw w ZUS-ie można załatwić on-line, bez wychodzenia z domu.

Oczywiście cyfryzacja ZUS-u to dla większości płatników i ubezpieczonych głównie korzyści, bo uciążliwe wizyty w fizycznym oddziale są coraz rzadziej konieczne, ale nie brakuje takich, dla których to zagrożenie. Wyłapywanie nieprawidłowości to coraz częściej zadanie algorytmów.

REKLAMA

Rozwijamy analitykę big data i wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizach i kontrolach. Podnosimy także poziom integracji z rejestrami innych instytucji publicznych – deklaruje ZUS.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA