REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Zapytali Polaków, czy mają zaufanie do KNF. Polacy: A co to takiego?

Poziom zaufania do Komisji Nadzoru Finansowego wśród Polaków jest niższy niż rok temu, a jej rozpoznawalność wśród konsumentów pozostawia wiele do życzenia – wynika z badania „Zaufanie do nadzoru finansowego w Polsce”, które przeprowadzili pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego.

09.03.2023
11:46
KNF kredyty WIBOR
REKLAMA

Zaufanie do Komisji Nadzoru Finansowego spada. Dorośli użytkownicy produktów i usług finansowych w większości deklarują, że mają zaufanie do Komisji Nadzoru Finansowego w stopniu wysokim lub bardzo wysokim. Jednaj w ciągu roku wyraźnie powiększyło się jednak grono konsumentów, którzy deklarują niskie zaufanie do KNF, oraz tych, którzy nie mają wyrobionej opinii.

REKLAMA

Raport „Zaufanie do nadzoru finansowego w Polsce” zostało opublikowany przez Akademię Leona Koźmińskiego po raz drugi. Jak zaznaczają jego autorzy, badanie zaufania konsumentów do nadzoru finansowego opiera się na przetestowanym w badaniach międzynarodowych narzędziu oceny wiarygodności.

Respondenci oceniali wiarygodność nadzoru w trzech aspektach:

  • kompetencje
  • dobra wola
  • uczciwość

Nowym elementem w tegorocznym badaniu była diagnoza, w jakim stopniu obywatele mają styczność z informacjami na temat funkcjonowania KNF.

Zaufanie na rynku finansowym to podstawa

Autorzy badania, prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak, dr Anna Pikos i dr Marcin Wardaszko, podkreślają, że zaufanie między uczestnikami rynku finansowego (nadzorem, dostawcami usług i konsumentami) jest niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.

Zaufanie przynosi szereg korzyści, takich jak niższe koszty koordynacji, lepsza ochrona interesu publicznego, lepsza i szybsza implementacja uzgodnień regulacyjnych, większa zgodność działania firm z przepisami prawa czy wyższa legitymizacja procesu regulacji – tłumaczą.

Jak wskazują, zaufanie tworzy się na podstawie oceny wiarygodności.

Najpierw musimy poznać instytucję i postrzegać ją jako wiarygodną. Aby to ustalić, subiektywnie spoglądamy na nią przez pryzmat postrzeganej kompetencji, dobrej woli i uczciwości – wskazują pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego.

Z badania wynika, że chociaż konsumenci dobrze oceniają polski nadzór finansowy i deklarują zaufanie do niego, to poziom wskaźników składających się na zaufanie obniża się we wszystkich aspektach związanych z wiarygodnością.

Co to jest KNF i czym się zajmuje? Jedna czwarta konsumentów nie wie

Badanie Akademii Koźmińskiego wykazało stosunkowo niską rozpoznawalność Komisji Nadzoru Finansowego wśród obywateli. Sytuacja od 2021 r. nie zmieniła się i 23 proc. konsumentów nie do końca wie co to jest KNF i czym się zajmuje.

Zdaniem autorów badania, to może być niepokojący sygnał, ponieważ jeśli konsument nie zna regulatora rynku, pomija sygnały płynące od niego.

Aby wzmocnić zaufanie, należy zwiększyć rozpoznawalność i autorytet nadzoru wśród konsumentów – podkreśla prof. Dominika Latusek-Jurczak, kierownik zespołu badawczego.

REKLAMA

Jak dodaje, nadzór powinien przede wszystkim być rozpoznawalny i widoczny.

Dużą rolę mogą tu odegrać media jako kanał komunikacji przybliżający profil i działania instytucji nadzorczej – dodaje ekspertka.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA