REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca
  3. Gospodarka

Jaka szkoda, że trzeba wprowadzić drugi lockdown. Polacy zarabiają już ponad 5371 zł miesięcznie

Rząd zarzeka się, że drugiego lockdownu nie wprowadzi, ale sytuacja epidemiczna z dnia na dzień staje się coraz gorsza. Druga fala zachorowań na koronawirusa przypomina tsunami i przyszła akurat w momencie, kiedy firmy powoli zaczęły wychodzić na swoje. Tak przynajmniej można by sądzić po danych z rynku pracy za wrzesień.

19.10.2020
10:23
200
REKLAMA

We wrześniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,2 proc. r/r i wyniosło 6312,4 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 5,6 proc. r/r i wyniosło 5371,56 zł

– podał w poniedziałek GUS.
REKLAMA

Ekonomiści ankietowani przez MacroNext prognozowali wzrost wynagrodzeń o 4,5 proc. i spadek zatrudnienia o 1,1 proc.

Źródło: GUS

Dane pozyskiwane są od podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 20072, a liczba pracujących przekracza dziewięć osób.

Spadek zatrudnienia mniejszy niż w sierpniu

GUS zauważa w komunikacie, że we wrześniu 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano dalsze przywracanie etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii. Przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,3 proc. w porównaniu z sierpniem br. (w sierpni br. w stosunku do lipca br. zaobserwowano wzrost o 0,7 proc.).

Źródło: GUS

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, we wrześniu br. nadal widoczny był spadek przeciętnego zatrudnienia (o 1,2 proc.), lecz w mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, kiedy wynosił 1,5 proc.

– podał Główny Urząd Statystyczny.

W związku z sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy od marca do maja odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować wzrost, który był kontynuowany także we wrześniu, aczkolwiek w mniejszym stopniu niż w poprzednich miesiącach.

Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach.

– zaznaczył GUS.

Wynagrodzenia poszły w górę, bo firmy wypłaciły premie

We wrześniu w porównaniu z sierpniem br. odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 0,6 proc.. Spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Źródło: GUS
REKLAMA

W skali roku, biorąc pod uwagę sytuację z września 2020 r. i września 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 5,6 proc., a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich pięciu miesiącach w ujęciu rocznym.

Narastająco w okresie dziewięciu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,7 proc. w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” do 8,9 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5 proc. Spadek o 4,2 proc. odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”

– wylicza GUS w komunikacie.
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA