REKLAMA
  1. bizblog
  2. Technologie

Nie mam umowy o pracę, a tu jeszcze ta sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest już niemal w każdej branży, w konsekwencji polscy pracownicy powoli przyzwyczajają się do jej obecności. Raport Manpower podaje, że ponad 50 proc. nie odczuwa zmian z tym związanych i są spokojni o swoje stanowiska. Specjaliści, które zauważają wpływ AI na pracę, w dużej mierze obserwują zmiany i biorą pod uwagę reskilling lub upskilling.

28.10.2023
12:38
pracownicy boją się zwolnień
REKLAMA

Manpower opublikował raport „Nastroje polskiego rynku pracy – perspektywa kandydatów”, z którego wynika , że 43 proc. polskich pracowników, pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości jest spokojnych o stanowiska, a 33 proc. nie ma obaw co do przyszłości w firmie. Z drugiej strony 16 proc. ankietowanych nie czuje się w organizacji tak dobrze jak dotychczas, natomiast na duże obawy związane ze stabilnością zatrudnienia wskazuje 8 proc. Do głównych powodów niepokoju należą brak umowy o pracę na czas nieokreślony, niepewność ze względu na brak realizacji celów oraz budżetów, a także brak bezpieczeństwa finansowego.

REKLAMA

Rynek pracy mierzy się ze zjawiskiem dużego niedoboru talentów, czyli trudnością w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kompetencjach. Pracodawcy, chcąc zapełnić tę lukę, proponują między innymi programy upskillingowe i reskillingowe, ale także podejmują działania mające na celu zatrzymanie kadry – mówi Katarzyna Pączkowska, ekspertka rynku pracy i dyrektor ds. zatrudnienia stałego w Manpower.

Więcej wiadomości dotyczących rynku pracy

I jak dodaje, powoduje to, że duży odsetek uczestników badania mówi o stabilności zatrudnienia i nie zgłasza obaw związanych z utratą pracy. 

Jest to grupa pracowników, którzy realizują się zawodowo poprzez ciekawy zakres działań, możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, ale także odpowiedni balans pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Te talenty będzie bardzo trudno zmotywować do zmiany pracy, co dodatkowo ogranicza pulę dostępnych kandydatów na rynku. Z drugiej strony obserwujemy wśród pracowników otwartych na zmianę pracy potrzebę stabilizacji i zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli pracują w niepewnym środowisku. Przy zmianie pracy, w trakcie procesów rekrutacyjnych kandydaci często akcentują oczekiwania związane właśnie z umową o pracę na czas nieokreślony –  tłumaczy ekspertka.

Co najbardziej cenią sobie pracownicy w swoim miejscu pracy?

Respondenci zostali zapytani o to, co sprawia, że lubią swoją pracę. Okazuje się, że pracownicy najbardziej cenią sobie w organizacjach:

  • ciekawy zakres obowiązków (51 proc.),
  • ludzi, z którymi współpracują na co dzień (41 proc.),
  • możliwość rozwoju, uczestniczenia w kursach czy szkoleniach (34 proc.),
  • model pracy hybrydowej (32 proc.),
  • współpraca z szefem, który docenia ich pracę (29 proc.).

W przyciągnięciu i utrzymaniu w organizacji talentów kluczową rolę odgrywa oferowany zakres obowiązków. Ważne jest, by obszar odpowiedzialności na stanowisku był ciekawy i rozwojowy dla pracownika. Dobrze zmapowane przez managera mocne strony oraz obszary do rozszerzenia czy wzmacniania umiejętności, a także pakiet szkoleń wpływają na poziom satysfakcji z pracy. Talenty mające przestrzeń na podnoszenie kompetencji, doceniane przez pracodawcę są bardziej zaangażowane. Zmniejsza się w ich przypadku także ryzyko rotacji – dodaje Katarzyna Pączkowska.

Coraz większe znaczenie ma ESG

Raport Manpower porusza także kwestię ESG, który polega na kształtowaniu strategii, uwzględnia aspekty finansowe, a także wpływ na środowisko oraz ład społeczny i korporacyjny, który wprowadza działania na rzecz ochrony i przeciwdziałania degradacji planety.

Dla talentów biorących udział w badaniu najważniejsza w tym obszarze jest dbałość o work-life balance pracowników (71 proc.), ich rozwój (69 proc.), a także aspekt społeczny, czyli podtrzymanie dobrych relacji z klientami, pracownikami oraz dostawcami (40 proc.). Dla 34 proc. talentów istotne jest działanie przeciw dyskryminacji w miejscu pracy, a 23 proc. wskazuje na aktywności związane z ochroną środowiska.

Wprowadzenie strategii ESG, czyli działań związanych z obszarem ludzkim i społecznym, doskonalących zarządzanie organizacją, a także tych na rzecz środowiska, może być czynnikiem motywującym do długofalowych zmian. Kandydaci często podnoszą temat work-life balance już na pierwszych etapach procesów rekrutacyjnych, pytając o możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej czy konieczność pracy w nadgodzinach. Kolejną kwestią, która decyduje o udziale w rekrutacji, jest brak częstych podróży służbowych i rola niewymagająca pracy w weekendy. To czynniki, które w wielu przypadkach decydują o wyborze konkretnej oferty – uważa Natasza Michorzewska, manager zatrudnienia stałego w Manpower.

Sztuczna inteligencja - czy pracownicy mają się czego obawiać?

Jak pokazuje badanie, 52 proc. polskich pracowników nie zauważa w swojej branży zmian związanych z automatyzacją procesów i wykorzystaniem elementów AI. Z drugiej jednak strony, pozostałe 48 proc. talentów odczuwających wpływ nowych technologii na pracę, w znacznej mierze obserwuje zmiany i bierze pod uwagę możliwość przebranżowienia w przyszłości. 25 proc. z nich nie obawia się o swoje miejsce pracy, 15 proc. nie podejmuje żadnych kroków ku zmianie. Jedynie 12 proc. chce zmienić stanowisko lub branżę na bardziej przyszłościową w związku z rozwojem AI.

Sztuczna inteligencja oraz automatyzacja mogą być pomocnym narzędziem w różnych zawodach i branżach, takich jak produkcja, obsługa klienta, czy analiza danych, a ich wdrożenie  stworzy więcej przestrzeni na działania strategiczne oraz rozwój w określonym obszarze. Niemniej jednak należy podkreślić, że AI nie zastąpi pracowników – uspokaja Marta Szymańska, manager rekrutacji stałej w Manpower.

REKLAMA

Jak podkreśla ekspertka, w wielu działaniach nadal będzie potrzebna ingerencja człowieka, szczególnie w zakresie interakcji z innymi, podejmowania decyzji etycznych, rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów wymagających empatii, kreatywności czy kontekstowego zrozumienia.

W obliczu tych zmian ważne jest, by zarówno pracownicy, jak i pracodawcy przyjęli elastyczną strategię. Czekanie na rewolucję jest ryzykowne, dlatego trzymanie ręki na pulsie, inwestowanie w rozwój nowych umiejętności czy przekwalifikowanie się, by pozostać konkurencyjnym na rynku pracy, jest  lepszym rozwiązaniem. Gotowość do nauki, elastyczność oraz dostosowanie do zmian będą kluczowymi elementami przyszłego sukcesu zawodowego – dodaje Marta Szymańska.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA