REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Pensje Polaków rozczarowały. Drożyzna wygrywa ze wzrostem wynagrodzeń

Wynagrodzenia rok do roku miały wzrosnąć w maju o 14,7 proc. do 6466,03 zł. Skończyło się na 6399,59 zł. Wzrost wyniósł 13,5 proc. – o 0,4 pkt. proc. mniej niż wyniosła inflacja (pierwszy taki przypadek od dwóch lat). W nadchodzących miesiącach średnia krajowa będzie rosnąć wolniej niż ostatnio. Gdyby nie brak pracowników i duża rotacja w przedsiębiorstwach, byłoby o wiele gorzej.

21.06.2022
12:32
Pensje Polaków rozczarowały. Drożyzna wygrywa ze wzrostem wynagrodzeń
REKLAMA

Najnowsze dane z rynku pracy można skomentować tak, że pensje rosną dalej, chociaż wolniej niż ostatnio, więc na podwyżki u starego pracodawcy raczej nie ma co liczyć, a wzrost zatrudnienia utrzymuje się na tym samym dość nikłym 2-3 proc. poziomie.

REKLAMA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (firmy od 10 osób wzwyż – przyp. red.) w maju 2022 r. w porównaniu z majem 2021 r. było wyższe o 13,5 proc. i wyniosło 6399,59 zł brutto – podał GUS we wtorek.

W maju 2021 roczna dynamika wyniosła +10,1 proc., ale ekonomiści spodziewali się jeszcze lepszego wyniku. Zakładali, że dynamika osiągnie 14,7 proc.

 class="wp-image-1837411"
Źródło: GUS

GUS pokreślił w komunikacie, że spadek wynagrodzeń odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD 2007, z czego największy w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” – o 15,5 proc. Wynagrodzenia w tej grupie zmniejszyły się do 7785,86 zł z 9214,25 zł. W sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” spadek wyniósł 10,2 proc., a wynagrodzenia spadły do 8206,10 zł z 9140,01 zł.

W porównaniu z kwietniem 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmniejszyło się o 3,4 proc. Rok wcześniej w ujęciu kwiecień-maj 2021 r. było to 2,9 proc.

Spadek wynagrodzeń w ujęciu miesięcznym (kwiecień-maj 2022 r.) GUS tłumaczy wypłatami w poprzednim miesiącu premii, nagród i odpraw emerytalnych, które również są zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Najwyższe i najniższe średnie pensje po pięciu miesiącach 2022 r.

Narastająco w okresie pięciu miesięcy 2022 r. wynagrodzenia wzrosły rok do roku we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 5,4 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 19,1 proc. w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 12,6 proc.

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie od stycznia do maja odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” – 11169,52 zł. Wzrost wyniósł 11,4 proc. Najniższe wypłaty wciąż otrzymują zatrudnieni w sektorze w hotelarstwie i gastronomii: 4609,65 zł. Wzrost rok do roku wyniósł aż 17,6 proc., ale – jak widać – nie zdał się on na wiele.

 class="wp-image-1837420"
Źródło: GUS

Polski Instytut Ekonomiczny zakłada, że w kolejnych miesiącach 2022 r. wzrost wynagrodzeń spowolni.

Dane GUS wskazują, że liczba nowo otwieranych miejsc pracy rośnie zdecydowanie wolniej niż w 2021 roku. Także badania koniunktury konsumenckiej sugerują, że pracownicy są mniej pewni stabilności swojego zatrudnienia – zauważa Jakub Rybacki z zespołu makroekonomii PIE.

Ale jak wskazuje, wciąż obserwujemy dużą rotację pracowników między pracodawcami, co spowoduje, że płace dalej będą rosnąć w dwucyfrowym tempie, a w średni wzrost wynagrodzeń w całym 2022 r. wyniesie 13,2 proc.

Kolejny rok również przyniesie dwucyfrowe wyniki

– wskazuje ekspert PIE.

Zatrudnienie też rośnie wolniej

W maju 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z majem 2021 r. było wyższe o 2,4 proc. W sumie GUS doliczył się 6491,6 tys. etatów. W stosunku do kwietnia 2022 r. zatrudnienie pozostało na niemal niezmienionym poziomie (spadek o 0,1 proc.), podczas gdy rok temu odnotowano wzrost o 0,3 proc., co było spowodowane przyjęciami do pracy po pandemii.

Zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w maju 2022 r. (w ujęciu miesięcznym – przyp. red.) było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, zakończenia umów i nie przedłużania ich oraz zwiększonej absencji pracowników z powodu zasiłków chorobowych – wylicza GUS w komunikacie.

 class="wp-image-1837423"
Źródło: GUS
REKLAMA

W ujęciu maj 2022 r. – maj 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,4 proc. W maju 2021 r. wzrost wyższy i wyniósł 2,7 proc.

Od początku 2022 roku do kwietnia 2022 r. widoczny był wzrost przeciętnego zatrudnienia względem poprzedniego miesiąca, natomiast w maju 2022 r. w porównaniu do kwietnia 2022 r. odnotowano jego niewielki spadek o ok. 5 tys. etatów – wskazał GUS w komunikacie.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA