REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Przeciętne wynagrodzenie znowu wzrosło. Sprawdź, czy tyle zarabiasz

Zarobki Polaków rosną w szalonym tempie. Tak przynajmniej wynika z najnowszych statystyk podanych przez Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5657,30 zł – podał właśnie GUS. Szkoda tylko, że niemal cały ten wzrost zjada właśnie inflacja.

10.11.2021
15:34
przecietne wynagrodzenie
REKLAMA

Oficjalnie nasze portfele są grubsze i możemy sobie pozwolić na więcej. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące przeciętnych zarobków w gospodarce narodowej. Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale wyniosło 5657,30 zł i wzrosło rok do roku o 9,4 proc.

REKLAMA

Przeciętne wynagrodzenie rośnie, ale dynamika spada

Jeśli porównamy drugi i trzeci kwartał tego roku to przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,8 proc. przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r. wynosiło bowiem 5504,52 zł.

Niestety, nasze powody do radości gasi inflacja. Dosłownie zjada ona każdą podwyżkę. Przypomnijmy, że w październiku inflacja konsumencka w Polsce w ujęciu rocznym wyniosła 6,8 proc.

W praktyce dynamika wzrostu wynagrodzeń spada. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły w trzecim kwartale o 9,4 proc, rok do roku wobec 9,6 proc. w drugim kwartale.

Jak oblicza się przeciętne wynagrodzenie w Polsce?

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce obliczane jest przez Główny Urząd Statystyczny. GUS cyklicznie publikuje kilka rodzajów danych o przeciętnych wynagrodzeniach, dotyczących różnych obszarów gospodarki, z których najszerszy wskaźnik to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Dane o przeciętnych wynagrodzeniach od 1992 r. podawane są w ujęciu brutto tj. razem z podatkiem dochodowym PIT, a od 1999 r. razem ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

REKLAMA

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej, w tym jednostki o liczbie pracujących do dziewięciu osób. Dane o tym przeciętnym wynagrodzeniu dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej są publikowane kwartalnie, a w lutym za cały poprzedni rok. 

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA