REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Pływający terminal LNG w Gdańsku coraz bliżej. Zapadła ważna decyzja

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku dał zielone światło dla projektu budowy terminalu pływającego terminalu gazowego FSRU w porcie w Gdańsku. To kolejna bardzo ważna inwestycja budująca bezpieczeństwo energetyczne Polski, która pozwoli zwiększyć możliwości importu skroplonego gazu ziemnego LNG.

16.02.2024
16:57
Saudi-Aramco-LNG-cena-gazu
REKLAMA

O otrzymaniu pozytywnej decyzji środowiskowej RDOŚ w Gdańsku poinformował Gaz-System. Spółka zwraca uwagę, że decyzja ta posiada rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu Gaz-System może przystąpić do kolejnych działań, niezbędnych dla realizacji tej strategicznej inwestycji.

REKLAMA

Strategiczna inwestycja gazowa

Dziękuję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku za sprawne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla terminalu FSRU, która określa warunki prowadzenia inwestycji i jest niezbędną podstawą do starań o wydanie decyzji lokalizacyjnej – powiedział Sławomir Hinc, prezes spółki Gaz-System.  

Szef państwowej spółki gazowej zapewnia, że ograniczenie wpływu na środowisko naturalne jest priorytetem przy wszystkich jej inwestycjach, a w szczególności tych prowadzonych na terenach tak cennych przyrodniczo, jak Zatoka Gdańska. Zadeklarował, że Gaz-System dołoży starań, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć wpływ terminalu FSRU i gazociągu podmorskiego na środowisko i zachować walory krajobrazowe tego miejsca.

 class="wp-image-2414383"

Brak negatywnego wpływu na środowisko ma zostać osiągnięty między innymi dzięki bezwykopowemu przekroczeniu plaży Stogi przez gazociąg łączący terminal FSRU z lądem. Spółka zapewnia, że dzięki temu plaża pozostanie nienaruszona i będzie można w dalszym ciągu bez żadnych przeszkód z niej korzystać. Gazociąg w części podmorskiej zostanie ułożony pod dnem Zatoki, a samo nabrzeże technologiczne będzie zlokalizowane w odległości około 3 km od brzegu, tuż przy torze wodnym prowadzącym do Portu Północnego. Gaz-System dodaje, że budowa i eksploatacja infrastruktury FSRU nie wpłynie też na dostępność wód Zatoki Gdańskiej dla żeglarzy korzystających z przystani w Górkach Zachodnich.

Więcej o bezpieczeństwie energetycznym Polski przeczytacie w tych tekstach:

FSRU to skrót od Floating Storage Regasification Unit, a oznacza to po prostu statek przystosowany
do regazyfikacji dostarczanego drogą morską skroplonego gazu LNG. Częścią tej inwestycji będzie też budowa gazociągu podmorskiego łączącego pływający terminal z częścią lądową. Uzupełnieniem tej inwestycji będzie budowa gazociągu Gustorzyn – Gdańsk, którym gaz po regazyfikacji będzie rozprowadzany na terytorium kraju. Spółka podkreśla, że część lądowa inwestycji ma już komplet decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Ponad sześć miliardów metrów sześciennych gazu rocznie

Zgodnie z planami Gaz-Systemu terminal FSRU mógłby być przystosowany do prowadzenia regazyfikacji na poziomie odpowiadającym około 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. W zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie istnieje możliwość zwiększenia mocy regazyfikacyjnych.

REKLAMA

Program FSRU wpisuje się w ramy polskiej i europejskiej polityki zapewnienia stabilności rozwoju gospodarki poprzez możliwość sprowadzenia do Polski paliwa gazowego z nowych źródeł. Stanowi również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wewnętrznego rynku i regionu Europy Środkowo-Wschodniej na gaz ziemny – podkreśla spółka.

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na działania przedinwestycyjne prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części inwestycji. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA