REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Płaca minimalna powyżej 4500 zł. Są pierwsze wyliczenia

Wzrost płacy minimalnej w ostatnich dwóch latach był tak gwałtowny, że wielu pracodawców chciałoby, żeby choć na jakiś czas przyhamował, ale na to nie pozwalają polskie przepisy. Minimalne wynagrodzenie jest ustalane na podstawie prognozowanej inflacji, a dodatkowo może też być waloryzowane o wartość wzrostu PKB Polski. To sprawia, że płaca minimalna w 2025 roku wzrośnie o ponad 200 zł, a to oznacza, że będzie wynosić nie mniej niż 4,5 tys. zł brutto. Stawka godzinowa wyniesie z kolei około 30 zł brutto. Fot. DarSzach / Shutterstock.

06.05.2024
11:37
Płaca minimalna powyżej 4500 zł brutto. Są pierwsze wyliczenia
REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeszcze nie przedstawiło Radzie Ministrów swojej propozycji płacy minimalnej w przyszłym roku, ale pojawiają się pierwsze szacunki dotyczące jej wysokości. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski na prośbę „Dziennika Gazety Prawnej” przedstawił własne kalkulacje.

REKLAMA

Płaca minimalna 2025

Ekonomista ocenia, że płaca minimalna w 2025 r. najprawdopodobniej wyniesie 4510,90 zł brutto, a stawka godzinowa 29,50 zł brutto. Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca będzie wynosiło 4300 zł brutto. Stawka godzinowa wynosi z kolei 27,70 zł brutto, a od 1 lipca wzrośnie do 28,10 zł.

Płaca minimalna wyniesie 4510,90 zł, jeśli podstawą jej wyliczenia będzie wyłącznie prognoza inflacji na 2025 r. wynosząca 4,1 proc. Wskaźnik ten może być jedynym parametrem kształtującym minimalne wynagrodzenie, ale w pewnych okolicznościach może być konieczne użycie innego punktu odniesienia. Jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej, to trzeba ją jeszcze podwyższyć o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego.

Łukasz Kozłowski wskazuje, że jeśli obecna płaca minimalna spadnie poniżej 50 proc. średniego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2024 r., to trzeba będzie przyszłoroczną zwaloryzować o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. Efekt wtedy będzie taki, że płaca minimalna wyniesie co najmniej 4617,80 zł brutto, a stawka godzinowa 30,20 zł brutto. Zaznaczmy, że są to minimalne wartości ustawowe, a rząd może zdecydować o ustaleniu płacy minimalnej na wyższym poziomie.

O rynku pracy w Polsce przeczytacie też w tych tekstach:

Jak wygląda procedura ustalania płacy minimalna. Najpierw propozycję jej wysokości przedstawia MRiPS, a następnie Rada Ministrów ustosunkowuje się do niej. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

Jeszcze w 2022 roku płaca minimalna wynosiła 3010 zł, ale potem nastąpił gwałtowny wzrost jej wysokości. Od 1 stycznia 2023 r. wynosiła już 3490 zł, a od 1 lipca nastąpił kolejny jej wzrost do 3600 zł. W związku z najwyższą od lat inflacją w kolejnym roku nastąpił jeszcze większy skok wysokości płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł, a od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł.

Wzrost kosztów działalności gospodarczej

REKLAMA

Płaca minimalna na poziomie 4,5-4,6 tys. zł może okazać się bardzo bolesna dla wielu pracodawców, zwłaszcza że będzie to kolejny wzrost kosztów zatrudnienia po rekordowych wzrostach płacy minimalnej w ostatnich dwóch latach. Co więcej, pracodawcy mierzą się też ze wzrostem także wielu innych kosztów prowadzenia działalności. Z drugiej strony do obecnej wysokości płacy minimalnej rynek pracy zaadaptował się dość bezboleśnie i bardzo możliwe, że stanie się tak samo w przyszłym roku.

Warto przypomnieć, że wzrost płacy minimalnej nie następuje w oderwaniu od innych wskaźników finansowych. Jest to bowiem kluczowy parametr do ustalania kwoty wolnej od zajęć, wysokości różnych dodatków i zaliczek, a nawet kar za brak OC. Z punktu widzenia przedsiębiorców ważniejsze jest to, że wraz ze wzrostem (prognozowanej) płacy minimalnej rosną stawki składek ZUS. Wyższa płaca minimalna oznacza wyższe przeciętne wynagrodzenie.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA