REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Leasing finansowy a operacyjny. Jak wykupić firmowy samochód?

Pojazd będący przedmiotem umowy leasingu przedsiębiorca może wykupić na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub własne. Należy jednak liczyć się z konsekwencjami podatkowymi. Jak wygląda procedura wykupu samochodu z leasingu?

29.01.2024
15:23
Leasing finansowy a operacyjny. Jak wykupić firmowy samochód?
REKLAMA

Leasing finansowy znacząco różni się od operacyjnego, także w kwestii przechodzenia własności przedmiotu umowy. W przypadku leasingu finansowego samochód staje się automatycznie własnością przedsiębiorcy, stanowiąc jego środek trwały już w momencie trwania umowy. Tymczasem leasing operacyjny zakłada czasowe, odpłatne korzystanie z pojazdu, który przez cały okres obowiązywania umowy jest własnością leasingodawcy. Przedsiębiorca może jednak wykupić go do celów prywatnych bądź związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podsumowując, w leasingu finansowym nie mamy tak naprawdę do czynienia z wykupem – kwestia ta dotyczy wyłącznie leasingu operacyjnego.

REKLAMA

Wykup samochodu z leasingu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Wykupując samochód z leasingu na potrzeby prowadzonej firmy, przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT. Jest to dokument odrębny od tych, które otrzymywał w czasie obowiązywania umowy i na mocy których opłacał raty leasingowe. Faktura uprawnia do wprowadzenia samochodu do rejestru środków trwałych oraz odliczenia podatku VAT. Jeśli wartość pojazdu nie przekracza 10 tys. zł, podatnik może ująć pojazd jednorazowo w kosztach. W pozostałych przypadkach koszt będą stanowiły kolejne odpisy amortyzacyjne, dokonywane w częstotliwości miesięcznej.

Wykup z leasingu a odliczenie VAT

Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami podatku VAT, mają prawo odliczyć go przy wykupie samochodu z leasingu. Ważne, aby pojazd wykorzystywany był w działalności opodatkowanej. Istnieje możliwość odliczenia:

  • 50 proc. kwoty podatku VAT – w przypadku korzystania z samochodu w celach prywatnych oraz służbowych,
  • 100 proc. kwoty podatku VAT – jeśli pojazd będzie użytkowany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności.

Podatnicy, którzy odliczą wyłącznie połowę wskazanego w fakturze podatku VAT, pozostałą część mogą ująć w wartości początkowej pojazdu. Natomiast ci, którzy chcieliby odliczyć 100 proc. VAT, muszą spełnić dodatkowe warunki, takie jak:

Wykup samochodu z leasingu do celów prywatnych

Przedsiębiorca ma prawo wykupić do celów prywatnych samochód, który wcześniej był przedmiotem umowy leasingu. W takiej sytuacji nie odliczy jednak podatku VAT ani nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu kwoty wynikającej z faktury. To jednak nie wszystkie ograniczenia.

Zobacz poradniki Bizblog.pl o podatkach

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Nowy Ład, podatnik nie może sprzedać samochodu przed upływem 6 lat, jeśli chce uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego. Przedsiębiorca, który zdecyduje się użytkować wykupiony do celów prywatnych samochód w działalności, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie 20% kwoty poniesionych wydatków.

Jak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

REKLAMA

Wykup samochodu z leasingu na cele związane z działalnością gospodarczą to tak naprawdę typowa transakcja kupna-sprzedaży. Problemy natury podatkowej pojawiają się natomiast w przypadku wykupu do celów prywatnych. Podatnicy coraz częściej próbują obejść niekorzystne dla nich przepisy, zawierając umowę darowizny. Samochód, który zostanie przekazany w darowiźnie osobie z tak zwanej zerowej grupy podatkowej, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ani PIT.

Ponadto tego rodzaju pojazd w dalszym ciągu może być użytkowany do celów firmowych, choć obowiązuje limit odliczenia 20 proc. poniesionych wydatków. Podatnicy nierzadko chcą skorzystać z wyższego limitu, podpisując na przykład umowę użyczenia. Niemniej jednak jakiekolwiek działania podejmowane celem odliczenia 75 proc. wartości poniesionych wydatków do kosztów są traktowane przez fiskusa jak próba obejścia przepisów

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA