REKLAMA
 1. bizblog
 2. Emerytury /
 3. Poradniki
 4. Emerytury - poradniki

KRUS. Kto może się ubezpieczyć? Ile wynoszą składki?

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, bywa nazywana odpowiednikiem ZUS-u dla rolników. Co warto wiedzieć o tej instytucji?

10.04.2024
22:01
KRUS. Kto może się ubezpieczyć? Ile wynoszą składki?
REKLAMA

Czym jest KRUS?

REKLAMA

Rolnicy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom na takich samych zasadach jak osoby pozostające w stosunku pracy czy osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nie są ani pracownikami, ani przedsiębiorcami, dlatego też podlegają nie pod ZUS, a pod KRUS. Jest to instytucja, która odpowiada za ubezpieczenie społeczne rolników. KRUS podejmuje również inną działalność na rzecz rolników, w tym z zakresu edukacji czy promocji.

Finansowanie KRUS

Podstawowym źródłem finansowania KRUS są dotacje z budżetu państwa. Oczywiście, rolnicy zobowiązani są odprowadzać składki uprawniające do objęcia ubezpieczeniem, ale w praktyce stanowią one niewielką część dochodów tej instytucji. W KRUS funkcjonuje fundusz:

 • składkowy,
 • emerytalno-rentowy,
 • prewencji i rehabilitacji,
 • administracyjny,
 • rezerwowy.

Więcej o emeryturach i rentach przeczytasz na Bizblog.pl:

Jakie świadczenia wypłaca KRUS?

Świadczenia wypłacane przez KRUS są tożsame z tymi, które otrzymuje osoba ubezpieczona w ZUS. Wśród nich wymienia się:

 • emeryturę,
 • rentę,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek macierzyński/rodzicielski,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek pogrzebowy,
 • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Emerytura wypłacana jest osobom, które osiągną powszechny wiek emerytalny – dla kobiet jest to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Ponadto rolnik musi posiadać minimum 25-letni staż ubezpieczeniowy. Wcześniejsza emerytura przysługuje natomiast rolnikom, którzy na dzień 31 grudnia 2017 r. spełniali trzy warunki:

 • osiągnęli wiek 55 (kobiety) lub 60 (mężczyźni) lat,
 • przez co najmniej 30 lat podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
 • zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej.

Kto może ubezpieczyć się w KRUS?

Instytucja KRUS powstała z myślą o rolnikach, dając im odpowiednie zabezpieczenie społeczne. W Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników znajduje się wykaz osób, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem w KRUS. Należy przy tym spełnić pewne ogólne warunki dotyczące:

 • wieku – w KRUS ubezpieczone są osoby pełnoletnie,
 • posiadania obywatelstwa polskiego,
 • posiadania uprawnień do wykonywania pracy na terenie RP albo zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia (obcokrajowcy).

Ubezpieczenie KRUS obejmuje przede wszystkim rolników. W rozumieniu ustawy są to osoby prowadzące na własny rachunek gospodarstwo rolne, także w ramach grup producentów rolnych. Jako rolnika definiuje się też osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa do zalesienia. Ubezpieczyć w KRUS może się również domownik rolnika. Jest to osoba, która nie pozostaje z nim w stosunku pracy, natomiast stale wykonuje pracę w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczeniem można w tym przypadku objąć także osoby, które ukończyły 16. rok życia. Ostatnią grupą pozostającą w KRUS są pomocnicy rolnika, czyli osoby, które zawarły umowę pomocy przy zbiorach.

Ile wynoszą składki KRUS?

Składki płacone do KRUS są znacząco niższe od tych, które pracownicy oraz przedsiębiorcy wpłacają do ZUS. To między innymi dlatego instytucja ta musi otrzymywać dotacje z budżetu państwa, aby utrzymać płynność finansową. Podstawowa składka emerytalno-rentowa wynosi 143 zł. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi natomiast 60 zł. Składka zdrowotna nie ma jednolitego wymiaru – zależy od wielkości gospodarstwa rolnego. Za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych naliczana jest składka w wysokości 1 zł. Warto też pamiętać, że rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych, muszą zapłacić dodatkową składkę. Wynosi ona:

REKLAMA
 • 172 zł – dla gospodarstw rolnych do 100 ha,
 • 343 zł – dla gospodarstw rolnych do 150 ha,
 • 515 zł – dla gospodarstw rolnych do 300 ha,
 • 686 zł – dla gospodarstw rolnych powyżej 300 ha.

Niższe składki ubezpieczeniowe sprawiają, że nawet rolnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, decydują się pozostać w KRUS. Muszą jednak pamiętać o konieczności spełnienia warunków ustawowych, aby móc skorzystać z takiego rozwiązania.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA