REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Zasiłki - poradniki

Jak złożyć wniosek o 500+ i szybko dostać pieniądze? Podpowiadamy

500+ to świadczenie przysługujące na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Niemniej jednak pieniądze nie są wypłacane z urzędu – aby je otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek. Obecnie można zrobić to wyłącznie przez internet, przy czym rodzic lub opiekun prawny ma do wyboru kilka sposobów wnioskowania o wypłatę 500+.

14.07.2023
6:38
500+-malzenstwo-staz
REKLAMA

Kto może wnioskować o wypłatę 500+?

REKLAMA

Program 500+ skierowany jest przede wszystkim do rodziców dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Niemniej jednak nie tylko oni mogą o nie wnioskować – przysługuje ono również opiekunowi faktycznemu lub prawnemu czy rodzinie zastępczej. W przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie, świadczenie wypłacane jest osobie, z którą dziecko zamieszkuje. Wyjątek stanowi opieka naprzemienna – jeśli takowa zostanie orzeczona, rodzice mogą złożyć dwa wnioski o 500+, przy czym każdy z nich otrzyma połowę świadczenia, czyli 250 zł.

Jak złożyć wniosek o 500+?

Świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wypłacane z urzędu. Aby je otrzymać, należy w odpowiednim terminie złożyć wniosek. Obecnie można to zrobić wyłącznie przez internet, za pośrednictwem:

 • aplikacji mobilnej mZUS,
 • ZUS PUE,
 • portalu Emp@tia,
 • bankowości elektronicznej.

W praktyce wszystkie wnioski trafiają do ZUS, który po ich zatwierdzeniu wypłaca świadczenie. Na początek należy wybrać odpowiedni formularz:

 • rodzice wybierają SW-R,
 • opiekunowie faktyczni i prawni wybierają SW-O,
 • rodzice dzieci z Ukrainy wybierają SW-U.

Następnie oznacza się okres, za jaki ma zostać wypłacone świadczenie. Wnioskujący musi podać numer konta, na które będą przekazywane pieniądze oraz wpisać dane dziecka, na które przysługuje 500+. W formularzu znajdują się dodatkowo pytania, na które należy odpowiedzieć „tak”, „nie” lub „nie wiem”. Dotyczą one pracy lub pobierania świadczeń socjalnych w innym kraju UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii. Kończąc wypełnianie wniosku, rodzic zaznacza kwestie, które są prawdziwe, a dotyczą one:

 • faktu, iż dziecko, którego dane wskazano nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • świadomości dotyczącej odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenia,
 • faktu, iż dziecko nie zawarło związku małżeńskiego,
 • sytuacji, w której dziecko nie jest uprawnione do otrzymania świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • faktu, iż dziecko nie zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku, autoryzując jednocześnie usługę biznesową. Dokument można podpisać profilem PUE, profilem zaufanym ePUAP (przez bankowość elektroniczną), podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jak sprawdzić, czy wniosek  o 500+ został złożony prawidłowo?

Jeśli procedura wnioskowania o 500+ przebiegnie bez żadnych zakłóceń, na ZUS PUE pojawi się informacja o treści „Dziękujemy za złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+”. Niemniej jednak samo złożenie wymaganej dokumentacji nie uprawnia jeszcze do otrzymania świadczenia. Wniosek podlega weryfikacji – organ rentowy sprawdza między innymi, czy rodzice nie pobierają podobnego świadczenia w innym kraju UE bądź czy nie ubiegają się o 500+ dwukrotnie na to samo dziecko.

REKLAMA

Informacja o zaakceptowaniu wniosku będzie widoczna na ZUS PUE (organ rentowy przekaże ją również mailowo), natomiast świadczenie zostanie wypłacone w ustawowym terminie. W sytuacji, gdy wniosek będzie niekompletny, ZUS wezwie do uzupełniania – można to zrobić w taki sam sposób, jak składając wniosek pierwotny. Tymczasem jeśli ZUS z jakichś powodów go odrzuci, na portalu ZUS PUE będzie udostępniona decyzja w tej sprawie. Rodzice mają prawo wnieść odwołanie  do sądu okręgowego (za pośrednictwem ZUS) w ciągu miesiąca od jej doręczenia.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA