REKLAMA
  1. bizblog
  2. Nieruchomości

Polacy inwestują w nieruchomości, ale nie te komercyjne. Ekspert wyjaśnia dlaczego

Polacy są coraz bardziej świadomi obecnej sytuacji gospodarczej, która nie jest w stanie zapewnić im stabilności. Kryzys i inflacja daje wszystkim w kość, ale ci, co mają oszczędności, inwestują najczęściej w nieruchomości. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2022 r. 70 proc. mieszkań kupiono inwestycyjnie. Zaś CBRE podaje, że znacznie mniej inwestujemy w obiekty komercyjne jak w innych krajach regionu, choć są fundusze takie jak REIT umożliwiające inwestycje w nieruchomości komercyjne osobom indywidualnym.

16.09.2023
17:57
Polacy inwestują w nieruchomości, nie te komercyjne
REKLAMA

REIT to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który pojawił się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i funkcjonuje z powodzeniem od kilkudziesięciu lat w wielu krajach. Wśród nich są m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia i Szwecja.

REKLAMA

REIT-y mają obowiązek inwestowania w nieruchomości komercyjne, są zwolnione z podatku CIT, a lwią część swojego zysku wypłacają inwestorom w postaci dywidendy. Dzięki dużej skali inwestycji, a co za tym idzie, dywersyfikacji produktów na nawet kilkaset obiektów komercyjnych, są postrzegane jako atrakcyjne i stabilne fundusze. Tym bardziej że inwestorzy indywidualni mają wpływ na rodzaj kupowanych aktywów, co powoduje, że patrzą na nie przychylniejszym okiem. Dużym atutem tego typu inwestycji jest także, potwierdzony danymi J.P. Morgan, najwyższy zwrot z inwestycji w perspektywie ostatnich dwóch dekad, w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi.

Jak Polska wygląda na tle innych krajów?

Firma doradcza CBRE twierdzi, że Polska jest dwa razy większym rynkiem nieruchomości komercyjnych niż np. Czechy. Mimo to wartość kapitału od rodzimych inwestorów lokowana w kraju sięga niecałych 2 proc.

U naszych południowych sąsiadów wynosi obecnie ok. 60 proc., podobnie w Niemczech. Natomiast w Rumunii czy na Węgrzech ok. 45 proc. W tych krajach lokalne fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjne funkcjonują z powodzeniem. Inwestorzy indywidualni chętnie z nich korzystają, postrzegając inwestycje na lokalnym rynku jako mniej ryzykowne niż te poza granicami kraju. Dzięki temu zwiększają stabilność i płynność rodzimego sektora nieruchomości komercyjnych, który jest mniej zależny od decyzji zagranicznych podmiotów — informuje Michał Berski, dyrektor zespołu inwestycyjnego w CBRE.

Więcej o rynku nieruchomości przeczytacie w tych tekstach:

I dodaje również, że ograniczenie wpływu zawirowań gospodarczych zapewnia także fakt, że umowy na nieruchomości w tym systemie są corocznie indeksowane inflacją, co zmniejsza ryzyko związane z tym czynnikiem dla inwestorów. Dlatego REIT-y i fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjne stanowią jeden z korzystniejszych instrumentów finansowych dla osób indywidualnych, które chcą chronić swoje pieniądze przed utratą wartości.

Jest popyt na inwestowanie w nieruchomości

Dyrektor zespołu inwestycyjnego uważa, że Polacy mają długą historię i doświadczenie w inwestowaniu w nieruchomości, co widać, chociażby w obecnym popycie na rynku mieszkaniowym. Jak wynika z danych NBP, gros mieszkań jest kupowanych w celach inwestycyjnych. W 2022 r. w tym celu nabyto aż 7 na 10 zakupionych lokali mieszkalnych. Tylko 30 proc. stanowiły więc zakupy na własne potrzeby.

Co więcej, znaczący udział, oscylujący wokół 50 proc., w transakcjach mieli klienci gotówkowi i ci z przewagą środków własnych. Inwestycję w mieszkania traktują m.in. jako sposób na ochronę swojego kapitału przed inflacją. Postrzegają rynek nieruchomości jako stabilny i odporny na zawirowania gospodarcze i z braku innych łatwo dostępnych możliwości, lokują pieniądze w mieszkania — mówi Michał Berski.

Twierdzi też, że atrakcyjne dla nich mogą być właśnie REIT-y, które rozszerzają możliwości lokowania kapitału o rynek nieruchomości komercyjnych dla inwestorów indywidualnych. To może pozytywnie wpłynąć na sytuację nabywców mieszkań, przesuwając część kapitału inwestowanego obecnie w mieszkaniówkę na obszar nieruchomości komercyjnych, co mogłoby uwolnić więcej lokali dla kupujących na własne potrzeby.

REKLAMA

Fundusze REIT mają potwierdzoną skuteczność jako impuls do rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych i czynnik zapewniający większą stabilność gospodarczą, dzięki bazowaniu na popycie wewnętrznym. Od lat stanowią ważny i zdrowy element rynku inwestycyjnego w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce też stanowiłyby pozytywny bodziec dla ekonomii, zwiększając niezależność od czynników zewnętrznych, a przy okazji wpływając pozytywnie na rynek mieszkaniowy — podsumowuje Michał Berski.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA