REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Inflacja powoli się obniża. Niestety nie mamy powodów do dumy, jeśli chodzi o porównanie z resztą UE

Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że inflacja HICP spadła w kwietniu 2023 r. w Polsce do 14 proc. rdr. w porównaniu do danych o inflacji z marca, która wyniosła wówczas 15,2 proc. rdr. Natomiast w ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,8 proc. W całej strefie euro również nie jest za wesoło, bo inflacja HICP wzrosła do 7 proc. rdr w kwietniu 2023 r. 

17.05.2023
13:24
zakupy-oszczedzanie-kasa-sklep.jpg
REKLAMA

HICP to zharmonizowany wskaźniki cen konsumpcyjnych w Unii Europejskiej. W strefie euro w kwietniu 2023 r. wyniósł on 7 proc. rdr., co oznacza wzrost z 6,9 proc. rdr w marcu 2023 r. Jak podaje unijny urząd statystyczny, rok wcześniej było to 7,4 proc. Z kolei roczna inflacja w UE wyniosła 8,1 proc. rdr w kwietniu 2023 r., co oznacza spadek z 8,3 proc. rdr w marcu 2023 r. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 8,1 proc. 

REKLAMA

Najmniejsze i największe spadki inflacji w UE

Roczna inflacja spadła w dwudziestu dwóch państwach członkowskich i wzrosła w pięciu w porównaniu z marcem 2023 r.

Najniższe roczne wskaźniki odnotowano w:

  • Luksemburgu - 2,7 proc. rdr,
  • Belgii - 3,3 proc. rdr,
  • Hiszpanii - 3,8 proc. rdr.

Z kolei najwyższe roczne stopy odnotowano na:

  • Węgrzech - 24,5 proc. rdr,
  • Łotwie - 15,0 proc. rdr,
  • w Czechach 14,3 proc. rdr.

W kwietniu największy udział w rocznej stopie inflacji w strefie euro miały żywność, alkohol i tytoń (+2,75 p.p.), następnie usługi (+2,21 p.p.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+1,62 p.p.) i energia (+0,38 p.p.) - podaje Eurostat w najnowszym komunikacie.

Ceny według HICP w Polsce

Najnowsze dane wskazują, że inflacja HICP w Polsce wyniosła 14 proc. rdr w kwietniu 2023 r. wobec 15,2 proc. rdr w marcu 2023 r. W ujęciu miesięcznym wskaźnik cen wzrósł o 0,8 proc.

W porównaniu z pozostałymi krajami UE, Polska plasuje się na piątym miejscu, ale niestety od końca.

 class="wp-image-2136127"
Źródło: Eurostat
REKLAMA

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej. Podstawę do opracowania HICP dla Polski stanowi obserwacja zmian cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych, system wag oparty na strukturze spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych ze statystyki rachunków narodowych sprzed dwóch lat.

Jak podaje GUS, zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilności cen. W Polsce wskaźnik ten jest obliczany od 1997 r. Zgodnie z aktami prawnymi Unii, retrospektywne dane w zakresie HICP mogą ulec zmianie w wyniku weryfikacji związanej z modyfikacją metodologii.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA