REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Inflacja bazowa w dół. Kiedy będziemy płacić niższe raty kredytów?

Po raz pierwszy od 22 miesięcy inflacja bez cen żywności i energii minimalnie spadła. Nadal jednak utrzymują się na jednym z najwyższych poziomów w historii. Na dodatek jej obniżanie się w kolejnych miesiącach nie będzie zbyt gwałtowne. Nie powinniśmy zatem liczyć na to, że z racji niższych stóp procentowych będziemy płacić niższe raty kredytów.

16.05.2023
16:27
adam glapinski
REKLAMA

Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów minimalnie obniżyła się w kwietniu do 12,2 proc. z 12,3 proc. w marcu 2023 r. To pierwszy taki przypadek od czerwca 2021 r., kiedy wskaźnik wynosił 3,5 proc. Potem z miesiąca na miesiąc rósł do najwyższego poziomu w historii badań prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.

REKLAMA
 class="wp-image-2135110"
Źródło: MacroNext.pl

NBP potwierdził, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen energii i żywności spadła w kwietniu do 12,2 r/r z 12,3 proc.. Momentum inflacyjne pozostaje jednak wysokie (ok. 1 proc. m/m SA). Szczyt w ujęciu r/r minęliśmy w marcu, ale akurat tutaj powtarzamy, że dezinflacja będzie przebiegać powoli – zapowiadają ekonomiści Banku Pekao.

Dział analiz PKO BP wskazuje, że co prawda inflacja bazowa w kwietniu spadła pierwszy raz od miesięcy, ale:

W ujęciu m/m są ceny nadal wyraźnie rosną, o 0,9 proc., ale słabiej niż w lutym i marcu. Walka z inflacją jeszcze nie jest wygrana, ale przesuwamy się w dobrą stronę.

Inflacja bazowa obniża pułap

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii to jeden z czterech wskaźników wyliczanych co miesiąc przez NBP. Pozostałe obejmują inflację:

  • po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 14,0 proc., wobec 15,7 proc. miesiąc wcześniej (największy spadek – przyp. red.)
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 15,3 proc. wobec 16,0 proc. miesiąc wcześniej,
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 14,3 proc. wobec 15,5 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski tłumaczy, że wskaźnik CPI, który publikuje GUS, pokazuje średnią zmianę cen całego dużego koszyka dóbr.

Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami – wyjaśnia bank centralny w komunikacie.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

Ekonomiści biorą pod uwagę wskaźnik po wyłączeniu cen żywności i energii, który pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma największy wpływ.

 class="wp-image-2037088"
Źródło: NBP
REKLAMA

Ceny energii, w tym paliw, są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym – podkreśla NBP.

Inflację z wyłączeniem cen żywności i energii Rada Polityki Pieniężnej powinna brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie stóp procentowych. Zła wiadomość jest taka, że najwięksi optymiści wśród ekonomistów spodziewają się, że do pierwszej obniżki dojdzie w końcówce roku. Większość, że po nowym roku. Ale jednocześnie notowania kontraktów terminowych na stopę referencyjną NBP – na co zwróciła ostatnio uwagę Agata Kołodziej – wskazują, że mogłoby dojść do jej obniżenia we wrześniu.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA