REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podróże /
 3. Poradniki
 4. Finanse osobiste - poradniki /

Ile gotówki można wywieźć z Polski? Sprawdź przepisy celne

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy coraz częściej dokonują zakupów poza granicami Polski. Nie obowiązują ich żadne większe ograniczenia, jednak muszą pamiętać o przepisach celnych związanych z przewozem środków płatniczych. Jak legalnie przewozić gotówkę i jej ekwiwalenty?

12.12.2023
6:26
Ile gotówki można wywieźć z Polski? Sprawdź przepisy celne
REKLAMA

Środki płatnicze to nie tylko gotówka

REKLAMA

Poruszając problem przewozu środków płatniczych pomiędzy krajami, należy w pierwszej kolejności określić, co dokładnie można za takowe uznać. Pojęcie to odnosi się nie tylko do gotówki, lecz również do:

 • banknotów i monet wycofanych z obiegu, które można wymienić i które mają realną wartość,
 • czeków,
 • weksli,
 • złota,
 • papierów wartościowych,
 • kart przedpłaconych.

Tymczasem karty debetowe lub kredytowe, choć również mieszczą się w definicji środka płatniczego, nie są brane pod uwagę w kontekście wywozu pieniędzy z kraju. Umożliwiają one bowiem dostęp do środków pieniężnych, lecz w przeciwieństwie do kart przedpłaconych, są spersonalizowane.

Ile pieniędzy można przewozić w granicach Strefy Schengen?

Nie istnieją konkretne przepisy ograniczające możliwość przewożenia środków płatniczych pomiędzy krajami należącymi do Strefy Schengen – nie obowiązuje więc żaden limit. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie kraje, które należą do UE, przynależą do Schengen. Poza strefą są: Bułgaria, Rumunia, Cypr, Irlandia, Chorwacja.

Przewóz gotówki przez granice Unii Europejskiej

Nieco większych problemów przysparza wywóz gotówki poza granice Unii Europejskiej. Podróżujących obowiązuje bowiem limit w wysokości 10 tysięcy euro – tyle pieniędzy można przewieźć, nie dokonując zgłoszenia celnego. Kwotę przelicza się na inną walutę na podstawie średniego kursu wymiany walut NBP z dnia poprzedzającego dzień przekroczenia granicy. Próg 10 tysięcy euro obowiązuje bez względu na:

 • rodzaj środków płatniczych (wymienionych wyżej),
 • poziom inflacji,
 • środek transportu, jakim się przemieszczamy.

Tymczasem przy przekraczaniu granicy z USA obowiązuje próg 10 tysięcy dolarów, a z Wielką Brytanią – 10 tysięcy funtów.

Więcej poradników przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak dokonać zgłoszenia celnego?

Podróżujący, którzy poruszają się w obrębie strefy Schengen, nie muszą nigdzie zgłaszać faktu przewożenia ze sobą środków płatniczych, nawet jeśli ich suma przekracza 10 tysięcy euro.

Inaczej jest natomiast w sytuacji, gdy wyjeżdżają oni do krajów trzecich. Wtedy też składają stosowną deklarację zgłoszenia środków pieniężnych, która zostanie opieczętowana i podpisana przez funkcjonariusza celnego. Jeden egzemplarz trafia do podróżującego, drugi do odpowiedniego urzędu.

Zgłoszenia można dokonać w Krajowej Administracji Skarbowej lub Straży Granicznej. Fakt przewożenia wyższych sum zgłasza się także strażnikom celnym.

Jakie kary obowiązują w przypadku niedokonania zgłoszenia celnego?

Zgłoszenia celnego można dokonać bezpłatnie nawet w dniu podróży. Na lotniskach czy granicach widnieje wiele tabliczek z oznaczeniem, jak i kiedy zgłosić fakt przewożenia gotówki lub innego rodzaju środków płatniczych.

Podróżujący może zostać poddany kontroli w różnym zakresie – czasami dokładnie sprawdza się jego bagaż podręczny albo pojazd. Jeśli kontrola wykaże, że posiada on przy sobie środki płatnicze o wartości powyżej 10 tysięcy euro i nie przedstawi stosownego dokumentu celnego, nałożona zostanie na niego kara grzywny. Jest ona wysoka, gdyż może wynosić nawet 50 proc. przewożonej kwoty.

Wyprowadzenie gotówki za granicę za pośrednictwem przelewu bankowego. Jakie procedury obowiązują?

REKLAMA

Przewożenie gotówki pomiędzy krajami nie jest częstą praktyką, mając na uwadze fakt, w jakim stopniu rozwinął się rynek płatności bezgotówkowych. Dziś o wiele łatwiej zrealizować przelew walutowy, bez konieczności dokonywania stosownego zgłoszenia celnego. Co więcej, nie mamy obowiązku zgłaszać faktu wyprowadzania gotówki z kraju żadnej instytucji. W naszym imieniu zrobi to bank, który pośredniczy w przekazaniu pieniędzy.

Należy jednak pamiętać, że realizacja przelewu walutowego nie jest darmowa. Banki zwykle pobierają wysokie opłaty za pośrednictwo, zgodnie z obowiązującą tabelą opłat.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA