REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podatki /
 3. Poradniki
 4. Podatki - poradniki

Darowizna 2024. Kto nie musi zapłacić podatku?

Darowizna to nieodpłatne przekazanie składnika majątku innej osobie. Czynność ta co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednak w pewnych przypadkach można uniknąć obowiązku zapłaty daniny. Jakimi zasadami objęte są darowizny w 2024 roku?

27.05.2024
20:12
ceny kredyty
REKLAMA

Czym jest darowizna i jak ją przekazać?

REKLAMA

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie składnika majątku innej osobie. Jej przedmiotem mogą być m.in.:

 • gotówka,
 • dzieła sztuki,
 • biżuteria,
 • udziały w spółce,
 • papiery wartościowe,
 • nieruchomość.

Umowa darowizny powinna zostać zawarta na piśmie, a w niektórych przypadkach musi mieć formę aktu notarialnego. Do notariusza należy się udać, gdy chcemy przekazać drugiej osobie nieruchomość albo udziały. Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie, a obdarowany staje się właścicielem przedmiotu już w momencie podpisania umowy.

Podatek od spadków i darowizn – kiedy obowiązuje?

Darowizny co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Oznacza to, że obdarowany będzie musiał uiścić pewną kwotę na rzecz fiskusa, chyba że spełni ustawowe wymagania i uzyska stosowne zwolnienie. Warto zwrócić uwagę na wartość przedmiotu darowizny, która dla każdej grupy podatkowej jest inna. W 2024 nie uległ zmianie zakres osób, które przynależą do konkretnej grupy. I tak:

 • I grupa obejmuje: małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
 • II grupa obejmuje: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
 • III grupa obejmuje pozostałe, niewymienione wyżej osoby.

Przynależność do konkretnej grupy zależy więc od stopnia pokrewieństwa.

Więcej o podatkach przeczytasz na Bizblog.pl:

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn – do jakiej kwoty?

W 2024 roku obowiązują znacznie wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Wszystko za sprawą zmian, jakie zostały wprowadzone 1 lipca 2023 roku. Obecnie limity wynoszą:

 • dla I grupy podatkowej – 36 120 zł,
 • dla II grupy podatkowej – 27 090 zł,
 • dla III grupy podatkowej – 5 733 zł.

Największa podwyżka dotyczyła I grupy podatkowej, najmniejsza natomiast III grupy. Warto jednak mieć na uwadze, że wciąż obowiązuje zasada sumowania darowizn, która mówi, że ustawowa kwota dotyczy wszelkich składników majątku otrzymanych od konkretnej osoby w ciągu pięciu lat. Przekroczenie limitu powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wyjątek stanowią osoby należące do I grupy podatkowej:

 • małżonek,
 • rodzeństwo,
 • zstępni,
 • wstępni,
 • ojczym,
 • macocha,

którzy złożą w urzędzie skarbowym formularz SD-Z2, będą mieli możliwość skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego, bez względu na kwotę darowizny. Obowiązek złożenia dokumentacji dotyczy osób, u których wartość przedmiotu darowizny przekroczyła 36 120 zł.

Jak nie zapłacić podatku od spadków i darowizn w 2024 roku?

Jeśli wartość darowizny nie przekracza ustawowego limitu, nie będziemy zobowiązani do zapłaty podatku. W sytuacji, gdy darowizna dla osoby z tak zwanej grupy zerowej wynosi ponad 36 120 zł (mając na uwadze okres pięcioletni), należy złożyć w urzędzie skarbowym druk SD-Z2 – mamy na to sześć miesięcy.

Przekroczenie terminu o choćby jeden dzień powoduje utratę ulgi, a tym samym rodzi obowiązek zapłaty podatku zgodnie z zasadami ogólnymi.

Darowizna na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych 2024

REKLAMA

Przyjęło się, że darowizna przekazywana jest przez osobę fizyczną innej osobie fizycznej, jednak ustawodawca nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie prawa do bycia obdarowanym. Istnieje więc możliwość przekazania darowizny osobie prawnej albo instytucji publicznej. Niektóre darowizny można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, na przykład te przekazane na cele kultu religijnego. W 2024 roku ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie zmian.

Przedmiotem darowizny, podobnie jak w poprzednich latach, mogą być środki pieniężne, ale również środki trwałe, materiały czy produkty.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA