REKLAMA
  1. bizblog
  2. Rolnictwo /
  3. Poradniki
  4. Finanse osobiste - poradniki

Kiedy ARiMR może pozbawić rolników dopłat?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) to podmiot, który dobrze znany jest przede wszystkim osobom związanym z rolnictwem. Pełni funkcję akredytowanej agencji płatniczej, zajmując się między innymi przyznawaniem dopłat rolnikom i realizacją polityki rozwoju obszarów wiejskich.

20.04.2024
22:03
Kiedy ARiMR może pozbawić rolników dopłat?
REKLAMA

ARiMR – podstawa prawna działalności

REKLAMA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działa na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. Nie jest to jedyny akt prawny, który regulowałby działalność tego podmiotu – dotychczas wydano też wiele rozporządzeń i obwieszczeń. Obecnie prezesem ARiMR jest Wojciech Legawiec, który został powołany na początku 2024 r.

Agencja działa od 1994 r., a jej pierwotnym celem było wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Dziś jest to akredytowana agencja płatnicza, która zajmuje się przede wszystkim przyznawaniem dopłat dla rolników.

ARiMR – zakres działalności

ARiMR została powołana w służbie rolnikom oraz ludności zamieszkującej obszary wiejskie, jednak pomaga również przedsiębiorcom, samorządom lokalnym czy osobom związanym z rybołówstwem. Realizowane przez nią zadania to:

  • przyznawanie dopłat bezpośrednich rolnikom,
  • realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • realizacja Programu „Rybactwo i Morze”,
  • realizacja innych programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych,
  • organizacja rynku warzyw i owoców,
  • udzielanie pomocy finansowej.

Agencja przywiązuje również wagę do ochrony środowiska naturalnego, dbając o harmonijny rozwój obszarów wiejskich. Jednym z ważniejszych zadań tej jednostki jest prowadzenie rejestrów oraz statystyk. Dzięki działalności ARiMR wiadomo, które zwierzęta hodowlane zostały zakolczykowane, ile Kół Gospodyń Wiejskich działa na terenie kraju czy jakie zyski średnio generują gospodarstwa wiejskie. Obecnie Agencja coraz prężniej inwestuje w sztuczną inteligencję, która pozwala identyfikować działalność rolniczą oraz rośliny. ARiMR nie skupia się oczywiście wyłącznie na nowoczesnych technologiach, jednak jej przedstawiciele nie ukrywają, że nowoczesne systemy znacząco ułatwiłyby pracę. Spekuluje się również o możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do kontrolowania dopłaty bezpośrednich dla rolników.

Więcej o rolnictwie przeczytasz na Bizblog.pl:

Finansowanie ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skupia się przede wszystkim na finansowym wsparciu rolników. Dystrybuuje środki z Unii Europejskiej, które służą rozwojowi obszarów wiejskich. Docelowo mogą pozyskać je zarówno rolnicy, jak i przedsiębiorcy planujący inwestycję na terenach wiejskich.

Agencja finansowana jest również ze środków krajowych, jednak – co ciekawe – prawie 99 proc. środków przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie dla rolników pochodzi ze środków unijnych.

Kontrole rolników – jedno z dodatkowych zadań ARiMR

Rolnicy muszą liczyć się z różnego rodzaju kontrolami, których celem jest wskazanie, czy przestrzegają oni wszelkich obowiązujących przepisów i norm. Organem kontrolującym może być ARiMR, ale wyłącznie w zakresie wydatkowania przyznanych rolnikowi środków pieniężnych.

Pracownicy sprawdzają, czy pieniądze lokowane są zgodnie z przepisami, a jeśli nie, mają prawo odebrać dotację. Ponadto w przypadku zauważenia jakichkolwiek innych nieprawidłowości – na przykład w zakresie nieprzestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego - mają obowiązek powiadomić właściwy organ.

Struktura organizacyjna ARiMR

REKLAMA

Siedziba główna Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się w Warszawie przy ulicy Poleczki 33. Niemniej jednak w każdym z 314 powiatów znajdziemy Biuro Powiatowe ARiMR działające na rzecz lokalnej ludności. W każdym województwie znajduje się natomiast oddział regionalny – w sumie działa ich 16.

ARiMR to jednak instytucja, która stawia na rozwój w dziedzinie IT, dlatego obecnie rolnicy wiele spraw mogą załatwić zdalnie. W ten sposób składają na przykład wniosek o dopłatę bezpośrednią.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA