REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Ceny nie spadną. Trzeba szybko to wyjaśnić, żeby zaoszczędzić Polakom „rozczarowań i frustracji”

Słabną zjawiska napędzające wzrost inflacji, ale nie jest to jeszcze przełom, który może doprowadzić do tego, że wskaźnik cen konsumpcyjnych osiągnie jednocyfrową wartość. Do tego dochodzi przekonanie Polaków, że spadek inflacji jest tożsamy ze spadkiem cen. Może to być źródłem rozczarowania i frustracji – uważa BIEC.

14.03.2023
9:15
Ceny nie spadną. Trzeba szybko to wyjaśnić, żeby zaoszczędzić Polakom „rozczarowań i frustracji”
REKLAMA

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, obniżył się w marcu 2023 r. o 0,6 p.p. w stosunku do stycznia br. – podało we wtorek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Wskaźnik publikowany jest zawsze tuż przed opublikowaniem danych o CPI przez GUS. W środę poznamy, o ile dokładnie wzrosły ceny konsumenckie w lutym. Przypomnimy, że jeszcze niedawno oczekiwano, że ten inflacyjny szczyt przekroczyć może 20 proc.

REKLAMA

Inflację może dopalić przedwyborcza hojność rządzących

Był to ósmy z rzędu spadek wartości WPI i jeden z najwolniejszych w tym czasie. Wskazuje to na stopniowe wyczerpywanie się czynników działających w kierunku dezinflacji, zwłaszcza tych leżących po stronie oczekiwań inflacyjnych – czytamy w komunikacie BIEC.

Jak zaznaczyli ekonomiści BIEC, oczekiwania inflacyjne były do tej pory jednym z wiodących czynników odpowiedzialnych za spadki WPI.
Zauważają, że skumulowana wartość dotychczasowych spadków wskaźnika to niecałe 25 proc. jego uprzedniego wzrostu.

 class="wp-image-2073193"
Źródło: BIEC

Odpowiada to możliwości spadku inflacji w perspektywie kilku najbliższych miesięcy do poziomu około 13,6 proc. To nadal bardzo wysoki poziom, trudny do zaakceptowania dla konsumentów i przedsiębiorców – zaznaczają.

BIEC sugeruje, że w związku z wyborami w tym roku i nasileniem politycznego rozdawnictwa, które będzie napędzać popyt, powrót do wyższych wartości inflacji jest bardziej prawdopodobny niż jej spadek.

Spadek inflacji nie oznacza, że ceny spadną

BIEC podało, że ubywa konsumentów spodziewających się wzrostu cen szybszego niż dotychczas na rzecz grupy spodziewającej się wolniejszego wzrostu cen, ale ogólny odsetek respondentów spodziewających się wzrostu cen, bez względu na jego tempo, sięga blisko 85 proc.

To znacząco powyżej średniej dla całej Unii Europejskiej i strefy euro, gdzie odsetek ten jest niższy niż w Polsce o około 10 punktów procentowych i w lutym br. wyniósł 74 proc. – wskazuje Biuro.

I zwraca uwagę na znaczący wzrost odsetka odpowiedzi wskazujących na spadek sen w najbliższej przyszłości.

Bez względu na kraj w długim okresie odsetek respondentów wybierających ten wariant odpowiedzi oscyluje wokół 1 procenta. Średnia dla Polski z ostatnich 22 lat wynosi 0,6 proc. – informuje BIEC.

W ostatnich badaniach odsetek respondentów wybierających taką odpowiedź wzrósł do 2,6 proc.

Świadczy to o tym, że znaczna część badanych utożsamia spadek inflacji ze spadkiem cen, co w przyszłości może być źródłem dużego rozczarowania i frustracji – podkreślają eksperci BIEC.

Przedsiębiorcy wciąż bardziej skłonni do podnoszenia cen

Spośród 22 branż badanych przez GUS w 20 należy spodziewać się wzrostu cen. Odsetek firm planujących w najbliższym czasie podnieść ceny nad tymi, które chcą obniżyć, jest wyższy o ponad 18 pp.

Najsilniejszego wzrostu cen można spodziewać się w przemyśle skórzanym, farmaceutycznym, u producentów urządzeń elektrycznych oraz u producentów żywności – czytamy w komunikacie BIEC.

Tylko dwie branże chcą obniżać ceny: papiernicza i energetyczna. W tym drugim przypadku mowa głównie o przetwórstwie ropy naftowej, gdzie przewaga tendencji do obniżek cen nad tendencjami do podwyżek sięga blisko 20 pp.

REKLAMA

BIEC zauważa, że od września 2022 r. stopniowo obniża się wskaźnik cen surowców publikowany przez IMF.

Spadki nie są już tak znaczne jak jesienią ubiegłego roku. Obecnie wskaźnik cen surowców IMF jest o 5 proc. niższy niż przed rokiem

– podano.
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA